Freelancer poplatky a platby

Pro zaměstnavatele

Projekty

Na stránkách Freelancer si můžete zdarma založit účet, zadat projekt, získat od freelancerů nabídky, prohlédnout si portfolio freelancera a probrat požadavky projektu. Rozhodnete-li se projekt udělit a freelancer jej přijme, bude vám za projekt naúčtován malý úvodní poplatek, jehož výše se odvíjí od výše vámi zvolené nabídky.

Výše a způsob účtování poplatku závisí na typu projektu.

Výše poplatku u fixních projektů činí 3 % nebo €2.00 EUR (z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší) a odečten vám bude ve chvíli přijetí vámi uděleného projektu jednotlivými freelancery. Převyšuje-li konečná částka, kterou freelancerovi zaplatíte, jeho původní nabídku, bude vám poplatek naúčtován i z této navýšené platby.

U hodinových projektů je stanoven poplatek ve výši 3 %, který je aplikován na každou platbu, kterou freelancerovi uvolníte.

Projekt můžete prostřednictvím vašeho Ovládacího panelu zrušit kdykoli po dobu sedmi (7) dnů od jeho přijetí a poplatek vám bude vrácen v plné výši.

Je možné zakoupit volitelné aktualizace projektu

Soutěže

Při zveřejnění soutěže musí zaměstnavatel poskytnout finanční prostředky odpovídající plné výši soutěžní odměny. Na tuto soutěžní odměnu se vztahuje naše Záruka vrácení peněz.

Záruka vrácení peněz vám zajistí vrácení peněz po dobu 30 dní od ukončení soutěže, nejste-li se zaslanými příspěvky spokojeni. Pro vrácení peněz jednoduše kontaktujte podporu.

Připomínáme, že vrácení peněz není možné u 'Zaručených soutěží' a nevztahuje se na aktualizace, které byly v rámci soutěže zakoupeny. Pokud jste již vítězný soutěžní příspěvek zvolili a dokončili proces předání, čímž došlo k uvolnění soutěžní odměny, nemáte již nárok na vrácení peněz.

Zaměstnavatelům není účtován žádný poplatek za zadání a udělení soutěže.

U každého dalšího vítězného návrhu bude požadována dodatečná výplata odměny.

Lze zakoupit volitelné aktualizace soutěží.

Služby

Při objednání služby musí zaměstnavatel poskytnout finanční prostředky odpovídající plné výši ceny služby. Tato platba je chráněna Systémem průběžných plateb společnosti Freelancer.com. Platba bude uvolněna pouze tehdy, budete-li s odvedenou prací 100% spokojeni.

Pro freelancery

Na stránkách Freelancer si můžete zdarma založit účet, vytvořit profil, zvolit dovednosti pro projekty, které vás zajímají, nahrát své portfolio, získávat upozornění na projekty, probrat se zaměstnavatelem požadavky na projekt, učinit nabídky na projekty (bezplatní členové pro začátek obdrží 6 nabídek měsíčně) a účastnit se soutěží.

Nepovinné aktualizace nabídky mohou být zakoupeny k jejímu zviditelnění.

Projekty

U fixních projektů, je-li vám projekt udělen a vy jej přijmete, vám za projekt bude naúčtován malý úvodní poplatek, jehož výše vyplývá z výše zvolené nabídky. Převyšuje-li konečná částka, kterou obdržíte, vaši původní nabídku, bude vám poplatek naúčtován i z této navýšené platby.

U projektů placených od hodiny je účtován poplatek z každé platby, kterou od zaměstnavatele obdržíte.

Výše poplatku u fixních projektů činí 10% nebo €4.00 EUR, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší, a 10 % u projektů placených od hodiny.

Soutěže

Odeslání příspěvků do soutěže je zdarma. Poplatek za soutěž zaplatíte pouze je-li vám udělena soutěžní odměna. Poplatek je účtován poté, co je vám uvolněna odměna, čemuž předchází udělení soutěže a úspěšné předání všech soutěžních materiálů ke spokojenosti zadavatele soutěže.

Freelancer poplatek za soutěž činí 10 % nebo €4.00 EUR, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší.

Služby

Pokud budete zaměstnán na vykonání této služby, bude vám naúčtován 20% poplatek z celkové ceny služby. Tento poplatek vám bude naúčtován v okamžiku objednávky služby a bude vám stržen z platby, kterou obdržíte.

Program preferovaných freelancerů

Jste-li členem programu Preferovaných freelancerů, bude vám účtován poplatek ve výši 15 % při udělení a přijetí Náborového projektu. Poplatek vám nebude účtován předem jako u běžných projektů, ale až po obdržení platby.

Vrácené poplatky ve formě bonusového kreditu

V některých případech mohou být poplatky vráceny formou bonusového kreditu. Tento kredit je možné využít pouze na našich stránkách a nelze jej vybírat ani převádět. Platnost bonusu je 90 dní od data přijetí.

Speciální akce - 0% poplatky

Freelancer změnil výši projektových poplatků pro freelancery, kteří na stránku přivedou nového zaměstnavatele, který na freelancer.com nemá vytvořený účet, a který si na této stránce účet založí. Poplatek bude snížen z 10 % na 0 % u všech budoucích projektů mezi tímto freelancerem a zaměstnavatelem.

Toto podléhá následujícím podmínkám:

 • Noví zaměstnavatelé musí být doporučeni prostřednictvím speciálního propagačního odkazu https://www.freelancer.com/no-commission.
 • K zamezení pochybností, platí snížený poplatek za projekt ve výši 0 % pouze v rámci nových zakázek freelancera, který o tuto speciální akci úspěšně zažádal a zaměstnavatele, na kterého se žádost vztahuje. Nové projekty musí být zahájeny prostřednictvím nového účtu, který si zaměstnavatel na Freelancer.com předem založí.
 • Poplatky za projekt budou freelancerovi sníženy z 10 % na 0 % pouze v rámci této speciální akce. Ostatní platby a poplatky zůstávají nezměněné, včetně a nikoli však výhradně provize zaměstnavatele a transakční poplatky.
 • Tato speciální akce se nevztahuje na soutěže.
 • Freelancer.com si pro účely férového využití této nabídky vyhrazuje právo na kontrolu a upravení označení zaměstnavatelů jako nových zaměstnavatelů. Pro možnost využití této nabídky musel zaměstnavatel freelancera, který ji chce využít, najmout a zaplatit již dříve, například na jiné platformě. Je možné, že po freelancerovi bude požadováno předložení důkazů o této dřívější spolupráci a platbách, aby bylo možné přistoupit ke snížení projektového poplatku. Pro možnost uplatnění této nabídky je nutné, aby zaměstnavatelé neměli v minulosti již otevřený žádný aktivní účet na Freelancer.com, ze kterého byla v průběhu předchozích šesti měsíců před založením nového účtu provedena platba.
 • Veškeré další složky Uživatelské smlouvy nadále platí - viz. https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Veškeré další body ze složky Platby a poplatky, uvedené v Dodatečných podmínkách, nadále platí - viz. https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Před uvolněním platby může společnost Freelancer.com po obou zúčastněných stranách požadovat vyplnění či doplnění jejich profilů a/nebo absolvování ověření totožnosti.
 • Společnost Freelancer.com může požadovat doplnění náležitých údajů u projektu, k němuž se snížené poplatky vztahují.
 • Výhody vyplývající z této speciální akce mohou být uživatelům odebrány v případě zjištění opakovaného storna, podvodu či zpětně účtované platby; v případě podezření ze storna finančních prostředků či zpětného účtování platby; v případě sporu mezi zaměstnavatelem a freelancerem, či z jiných důvodů.
 • Společnost Freelancer.com si vyhrazuje právo zamítnout nárok na tuto speciální akci, kdykoli a na základě vlastního uvážení, s ohledem na řádné využívání této akce a k prevenci podvodu.
 • Společnost Freelancer.com si v rámci této speciální akce vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace od všech uchazečů k prevenci podvodu, řízení rizik a podobným účelům.
 • Freelancer si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoli zrušit či změnit.
 • Společnost Freelancer.com si vyhrazuje právo na zrušení této propagační akce v jakékoli oblasti, bude-li tato nabídka považována, nebo stane-li se pro uživatele dané oblasti, akcí protiprávní.

Programy členství

Vyberte si z celé řady programů členství a seznamte se s poplatky za naše služby. Naši stránku můžete používat jako zaměstnavatel nebo freelancer. Můžete být bezplatným členem nebo můžete získat dodatečné výhody jako platící člen aktualizací vašeho členství na jeden ze zpoplatněných programů.

Členství se obnovují jednou měsíčně, nebo jednou ročně, v kalendářní den jejich objednání, až do zrušení. Pro případ nedostatečných finančních prostředků se vaše členství pokusíme obnovit po dobu max. 30 dnů, dokud nebudou prostředky k dispozici.

Vaše členství můžete prostřednictvím stránky nastavení uživatele kdykoli vypovědět. Fakturace bude ukončena po uplynutí vašeho zúčtovacího období bez dalších poplatků.

Zobrazit naše programy členství

Další poplatky

Projekty

Následující poplatky se týkají volitelných služeb, pokud není blíže specifikováno výhodami placeného programu členství:

Zadání projektu ZDARMA
Doporučené €10.89 EUR
Neodkladné €10.89 EUR
Soukromé €22.99 EUR
Na plný úvazek €219.01 EUR
Náborář €11.50 EUR
Dohoda o mlčenlivosti (NDA) €22.99 EUR
Licenční smlouva €22.99 EUR
Zapečetěný €10.89 EUR
Přednostní €5.00 EUR
Prodloužit €10.89 EUR

Soutěže

Následující poplatky se aplikují na nepovinné dodatečné služby, pokud to není jinak upřesněno ve výhodách placeného plánu členství:

Zadání souteže ZDARMA
Udělení odměny za soutěž ZDARMA
Udělení odměny dalším freelancerům ZDARMA
Zaručené ZDARMA
Doporučené €30.00 EUR
Top soutěž €30.00 EUR
Neodkladné €35.00 EUR
Zvýraznit €15.00 EUR
Zapečetěný €30.00 EUR
Soukromé €20.00 EUR
Dohoda o mlčenlivosti (NDA) €20.00 EUR
Prodloužit Náklady:
3 dny = 15 % soutěžní odměny
5 dní = 20 % soutěžní odměny
7 dní = 30 % soutěžní odměny
14 dní = 40 % soutěžní odměny
21 dní = 50 % soutěžní odměny
Polovina této ceny bude použita pro zvýšení výherní ceny soutěže (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo).

Poplatky za nabídky

Zveřejňování nabídek k projektům ZDARMA
Sponzorovaná nabídka 0.75% z nabízené částky (minimálně $5.00 USD, maximálně $20.00 USD)
Zvýraznit nabídku €1.00 EUR

Vstupní poplatek do soutěže

Odevzdání soutěžního návrhu ZDARMA
Zapečetěný návrh €0.50 EUR
Zvýraznit návrh €0.50 EUR

Poplatky za umístění v adresáři

Sponzorování umístění v adresáři Dle vašeho výběru při sponzorování (minimálně €35.00 EUR)

Zkoušky

Absolvování zkoušky Dle typu zkoušky. Jak je uvedeno při zakoupení. Zpravidla zdarma, €5.00 EUR, €10.00 EUR, nebo za €15.00 EUR.

Transakční poplatky

Poplatky za transakce vzniklé použitím platební karty, PayPal nebo Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Vklad u místní banky ZDARMA
Mezinárodní bezhotovostní převod €15.00 EUR
* Uživatelé z Austrálie platí poplatek 0,30 AUD + 0,99% z transakce kreditní nebo debetní kartou.

Poplatky za arbitrážní řízení

Poplatek za arbitráž u sporů o průběžnou platbu činí €5.00 EUR nebo 5 %, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší.

Náš systém řešení sporů umožňuje zúčastněným stranám spory ohledně průběžných plateb mezi sebou řešit bez nutnosti arbitráže.

Po uplynutí 4 dnů od podání žádosti o zahájení sporu (nebo 7 dní, byla-li žádost podána freelancerem) se může kterákoli ze stran rozhodnout pro placenou arbitráž. V tomto případě bude protistrana mít 4 dny na odsouhlasení úhrady tohoto poplatku a obě strany pak na poskytnutí svých důkazních prostředků. Neuhradí-li protistrana poplatek ve stanovené lhůtě, spor prohraje.

Poplatek za arbitrážní řízení bude výherci sporu následně vrácen.

Poplatky za výběr

Další poplatky mohou být účtovány v závislosti na způsobu výběru. Dodatečné poplatky mohou být účtovány třetí stranou, která výběry umožňuje.

Expresní výběr ZDARMA
PayPal ZDARMA
Skrill (Moneybookers) ZDARMA
Debetní karta Payoneer ZDARMA
Mezinárodní bezhotovostní převod €25.00 EUR

Minimální výše výběru je stanovena na 30 USD, po odečtení daní a poplatků.

Poplatek za spravování účtu

Účty, jejichž majitelé se nepřihlásí déle než šest měsíců, podléhají poplatku za spravování účtu ve výši max. 10,00 USD měsíčně až do zrušení nebo reaktivaci účtu. Poplatek zahrnuje uložení dat, rychlost přenosu, náklady spojené s podporou a poskytováním hostingu uživatelského profilu, uvedení v rejstřících, poskytování služby Zaměstnejte mě, uložení souborů a zpráv. Tyto poplatky mohou být na požádání po následné reaktivaci účtu uživateli navráceny.

Daně

Daně jsou aplikovány v závislosti na místních sazbách a zákonech daných zemí pobytu nebo registrovanou zemí uživatele

Austrálie - daň ze zboží a služeb (GST) 10%
Chile - Daň z přidané hodnoty (DPH) 19%
Evropská unie - Daň z přidané hodnoty (DPH) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
Indie - daň odpočítatelná u zdroje (Tax Deducted at Source - TDS) 1% / 5%
Mexiko - Srážka daně z příjmu 1% / 20%
Mexiko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 16%
Rusko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 16.67%
Švýcarsko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 7.7%

Náhrada indické vyrovnávací daně

Smlouva osvobozuje nezávislé pracovníky od zadržení závazků, pro předcházení pochybnostem, vyrovnávací daň. Tato daň vám není účtována ani ji neplatíte, jedná se o náhradu.

Klient Freelancer Kdo daň platí Podrobnosti daně
Indický obyvatel Indický obyvatel Freelancer 2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer
Indický obyvatel Další Klient 2 % účtované klientovi z hrubých průběžných plateb
Další Indický obyvatel Freelancer 2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer
Další Další Nedostupné Nedostupné

Client

Indický obyvatel

Freelancer

Indický obyvatel

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti daně

2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer

Client

Indický obyvatel

Freelancer

Další

Who Pays Levy

Klient

Podrobnosti daně

2 % účtované klientovi z hrubých průběžných plateb

Client

Další

Freelancer

Indický obyvatel

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti daně

2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer

Client

Další

Freelancer

Další

Who Pays Levy

Nedostupné

Levy Details

Nedostupné

* Freelancer a jeho přidružené společnosti neposkytují daňové, právní ani účetní poradenství. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a jeho účelem není poskytovat daňové, právní nebo účetní poradenství. Měli byste se poradit se svými vlastními daňovými, právními a účetními poradci.

Uživatelská smlouva

Platby a poplatky uvedené na této stránce jsou v souladu s podmínkami Uživatelské smlouvy Freelancer a se souvisejícími zásadami stránek. Uživatelská smlouva obsahuje další důležité podmínky, které by měly být přečteny ve svém úplném znění. Především v sekci 23 Uživatelské smlouvy jsou specifikovány důsledky výpovědi smlouvy vyplývající z porušení Uživatelské smlouvy. Mezi těmito důsledky jsou zahrnuty i pokuty za případné poškození společnosti Freelancer vzniklé porušením Uživatelské smlouvy.