Freelancer poplatky a platby

Pro zaměstnavatele

Projekty

Vytvoření účtu, zveřejnění projektu, získání nabídek od freelancerů, prohlížení portfolií freelancerů a diskutování projektových požadavků s freelancery je na stránce Freelancer zcela zdarma. Pokud se rozhodnete udělit projekt, naúčtujeme vám na úvod drobný projektový poplatek vycházející z hodnoty vybrané nabídky.

Výše a způsob účtování poplatku závisí na typu projektu.

U projektů s fixní hodnotou je účtován poplatek ve výši 3 % nebo €2.00 EUR (podle toho, která hodnota je vyšší) ve chvíli, kdy projekt udělíte. Pokud následně zaplatíte freelancerovi více, než byla původní nabídka, také vám naúčtujeme projektový poplatek z jakékoli převyšující platby.

U hodinových projektů je stanoven poplatek ve výši 3 %, který je aplikován na každou platbu, kterou freelancerovi uvolníte.

Projekt můžete prostřednictvím vašeho Ovládacího panelu zrušit kdykoli po dobu sedmi (7) dnů od jeho přijetí a poplatek vám bude vrácen v plné výši.

Je možné zakoupit volitelné aktualizace projektu.

Soutěže

Při zveřejnění soutěže musí zaměstnavatel poskytnout finanční prostředky odpovídající plné výši soutěžní odměny. Na tuto soutěžní odměnu se vztahuje naše Záruka vrácení peněz.

Záruka vrácení peněz vám zajistí vrácení peněz po dobu 30 dní od ukončení soutěže, nejste-li se zaslanými příspěvky spokojeni. Pro vrácení peněz jednoduše kontaktujte podporu.

Připomínáme, že vrácení peněz není možné u 'Zaručených soutěží' a nevztahuje se na aktualizace, které byly v rámci soutěže zakoupeny. Pokud jste již vítězný soutěžní příspěvek zvolili a dokončili proces předání, čímž došlo k uvolnění soutěžní odměny, nemáte již nárok na vrácení peněz.

Zaměstnavatelům není účtován žádný poplatek za zadání a udělení soutěže.

U každého dalšího vítězného návrhu bude požadována dodatečná výplata odměny.

Lze zakoupit volitelné aktualizace soutěží.

Služby

Při objednání služby musí zaměstnavatel poskytnout finanční prostředky odpovídající plné výši ceny služby. Tato platba je chráněna Systémem průběžných plateb společnosti Freelancer.com. Platba bude uvolněna pouze tehdy, budete-li s odvedenou prací 100% spokojeni.

Pro freelancery

Na stránkách Freelancer si můžete zdarma založit účet, vytvořit profil, zvolit dovednosti pro projekty, které vás zajímají, nahrát své portfolio, získávat upozornění na projekty, probrat se zaměstnavatelem požadavky na projekt, učinit nabídky na projekty (bezplatní členové pro začátek obdrží 6 nabídek měsíčně) a účastnit se soutěží.

Nepovinné aktualizace nabídky mohou být zakoupeny k jejímu zviditelnění.

Projekty

U fixních projektů, je-li vám projekt udělen a vy jej přijmete, vám za projekt bude naúčtován malý úvodní poplatek, jehož výše vyplývá z výše zvolené nabídky. Převyšuje-li konečná částka, kterou obdržíte, vaši původní nabídku, bude vám poplatek naúčtován i z této navýšené platby.

U projektů placených od hodiny je účtován poplatek z každé platby, kterou od zaměstnavatele obdržíte.

Výše poplatku u fixních projektů činí 10% nebo €4.00 EUR, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší, a 10 % u projektů placených od hodiny.

Soutěže

Odeslání příspěvků do soutěže je zdarma. Poplatek za soutěž zaplatíte pouze je-li vám udělena soutěžní odměna. Poplatek je účtován poté, co je vám uvolněna odměna, čemuž předchází udělení soutěže a úspěšné předání všech soutěžních materiálů ke spokojenosti zadavatele soutěže.

Freelancer poplatek za soutěž činí 10 % nebo €4.00 EUR, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší.

Program preferovaných freelancerů

Jste-li členem programu Preferovaných freelancerů, bude vám účtován poplatek ve výši 15 % při udělení a přijetí Náborového projektu. Poplatek vám nebude účtován předem jako u běžných projektů, ale až po obdržení platby.

Ověřeno Freelancerem

Požádejte o odznak Verified by Freelancer za €90.00 EUR* a staňte se důvěryhodným freelancerem. Žádost vyžaduje, abyste absolvovali přísný ověřovací proces s naším odborným týmem prověřovatelů.

*Poplatek za žádost o odznak Verified by Freelancer se může lišit. Viz tabulka poplatků níže.

Pravidelný poplatek pro všechny freelancery €90.00 EUR
Poplatek pro Preferovaného Freelancera €75.00 EUR
Poplatek za Rising Stars €55.00 EUR
Poplatek za obnovení €75.00 EUR

Bez ohledu na výsledek žádosti je poplatek nevratný.

Vrácené poplatky ve formě bonusového kreditu

V některých případech mohou být poplatky vráceny formou bonusového kreditu. Tento kredit je možné využít pouze na našich stránkách a nelze jej vybírat ani převádět. Platnost bonusu je 90 dní od data přijetí.

Speciální akce - 0% poplatky

Freelancer změnil výši projektových poplatků pro freelancery, kteří na stránku přivedou nového zaměstnavatele, který na freelancer.com nemá vytvořený účet, a který si na této stránce účet založí. Poplatek bude snížen z 10 % na 0 % u všech budoucích projektů mezi tímto freelancerem a zaměstnavatelem.

Toto podléhá následujícím podmínkám:

 • Noví zaměstnavatelé musí být doporučeni prostřednictvím speciálního propagačního odkazu https://www.freelancer.com/no-commission.
 • K zamezení pochybností, platí snížený poplatek za projekt ve výši 0 % pouze v rámci nových zakázek freelancera, který o tuto speciální akci úspěšně zažádal a zaměstnavatele, na kterého se žádost vztahuje. Nové projekty musí být zahájeny prostřednictvím nového účtu, který si zaměstnavatel na Freelancer.com předem založí.
 • Poplatky za projekt budou freelancerovi sníženy z 10 % na 0 % pouze v rámci této speciální akce. Ostatní platby a poplatky zůstávají nezměněné, včetně a nikoli však výhradně provize zaměstnavatele a transakční poplatky.
 • Tato speciální akce se nevztahuje na soutěže.
 • Freelancer.com si pro účely férového využití této nabídky vyhrazuje právo na kontrolu a upravení označení zaměstnavatelů jako nových zaměstnavatelů. Pro možnost využití této nabídky musel zaměstnavatel freelancera, který ji chce využít, najmout a zaplatit již dříve, například na jiné platformě. Je možné, že po freelancerovi bude požadováno předložení důkazů o této dřívější spolupráci a platbách, aby bylo možné přistoupit ke snížení projektového poplatku. Pro možnost uplatnění této nabídky je nutné, aby zaměstnavatelé neměli v minulosti již otevřený žádný aktivní účet na Freelancer.com, ze kterého byla v průběhu předchozích šesti měsíců před založením nového účtu provedena platba.
 • Veškeré další složky Uživatelské smlouvy nadále platí - viz. https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Veškeré další body ze složky Platby a poplatky, uvedené v Dodatečných podmínkách, nadále platí - viz. https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Před uvolněním platby může společnost Freelancer.com po obou zúčastněných stranách požadovat vyplnění či doplnění jejich profilů a/nebo absolvování ověření totožnosti.
 • Společnost Freelancer.com může požadovat doplnění náležitých údajů u projektu, k němuž se snížené poplatky vztahují.
 • Výhody vyplývající z této speciální akce mohou být uživatelům odebrány v případě zjištění opakovaného storna, podvodu či zpětně účtované platby; v případě podezření ze storna finančních prostředků či zpětného účtování platby; v případě sporu mezi zaměstnavatelem a freelancerem, či z jiných důvodů.
 • Společnost Freelancer.com si vyhrazuje právo zamítnout nárok na tuto speciální akci, kdykoli a na základě vlastního uvážení, s ohledem na řádné využívání této akce a k prevenci podvodu.
 • Společnost Freelancer.com si v rámci této speciální akce vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace od všech uchazečů k prevenci podvodu, řízení rizik a podobným účelům.
 • Freelancer si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoli zrušit či změnit.
 • Společnost Freelancer.com si vyhrazuje právo na zrušení této propagační akce v jakékoli oblasti, bude-li tato nabídka považována, nebo stane-li se pro uživatele dané oblasti, akcí protiprávní.

3 % poplatek za nabídku

Projektový poplatek freelancera, který se vztahuje na freelancery, kterým byl udělen projekt novým externím klientem na základě nabídky, bude mít hodnotu 3 % pro všechny mezi freelancerem a novým klientem. Pro nové externí klienty, kteří přijmou nabídku, bude platný 0% projektový poplatek.

 1. Nový klient je takový klient, který si nikdy dříve nevytvořil účet na Freelancer.com.
 2. Tato nabídka neplatí, pokud má klient na Freelancer.com vícero účtů.

Toto podléhá následujícím podmínkám:

 • Noví zaměstnavatelé musí na stránky přijít přijmutím nabídky a následnou registrací během přijímacího procesu.
 • Abychom předešli všem pochybnostem. Snížený projektový poplatek pro freelancery v hodnotě 3 % se vztahuje pouze na práce vykonané freelancerem, který se úspěčně přihlásil o tuto nabídku u konkrétnío zaměstnavatele, na kterého se nabídka vztahuje. Práce musí začít po vytvoření nového účtu zaměstnavatelem na stránkách Freelancer.com a bude zahájena použitím tohoto nového účtu.
 • Projekové poplatky pro freelancery jsou sníženy z 10 % na 3 %. Projektové poplatky pro klienty jsou sníženy ze 3 % na 0 % v rámci této nabídky. Všechny ostatní poplatky zůstávají nezměněny, včetně poplatků za transakce.
 • Tato speciální akce se nevztahuje na soutěže.
 • Freelancer si vyhrazuje právo na kontrolu klasifikace zaměstnavatelů a nových zaměstnavatelů pro účely této nabídky, aby bylo zajištěno její spravedlivé užívání. Pro možnost aplikování této nabídky nemohou mít zaměstnavatelé žádný aktivní účet na Freelancer.com, ze kterého byla provedena platba rámci posledních 6 měsíců před tvorbou nového účtu.
 • Všechny ostatní slořky uživatelské smlouvy stále platí. Podívejte se na https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Všechny ostatní složky poplatků a plateb dodatečných podmínek stále platí. Podívejte se na https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer může požadovat, aby před uvolněním platby obě strany vyplnili a dokončili své profily a/nebo prošli ověřením identity.
 • Freelancer může požadvat, aby informace o projektu, na který se vztahuje snížená sazba poplatku, byly zcela vyplněny.
 • Tato nabídka může být u konkrétního uživatele zrušena, pokud budou zjištěny storna, podvody nebo zpětná zúčtování, a pokud bude mít Freelancer podezření, že nastalo riziko, že finanční prostředky budou stornovány nebo zpětně účtovány v případech sporů mezi zaměstnavateli a freelancery, nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
 • Freelancer si vyhrazuje právo zakázat použití této propagační akce podle svého výhradního a absolutního uvážení, s respektem na férové využití této nabídky, a za účelem zamezení jakékoli podvodné činnosti.
 • Freelancer si vyhrazuje právo na požadování odevzdání jakýchkoli dodatečných informací od jakékoli strany požadující využití této nabídky, za účelem investigace podvodné činnosti, za účely řízení rizika nebo pro podobné účely.
 • Freelancer si vyhrazuje právo tuto speciální akci kdykoli zrušit či změnit.
 • Freelancer si vyhrazuje právo na zrušení akční nabídky v jakémkoli regionu, pokud bude to bude považovat za vhodné, nebo pokud bude nabízení této nabídky rezidentům dané oblasti mimo zákon.

Programy členství

Vyberte si z celé řady programů členství a seznamte se s poplatky za naše služby. Naši stránku můžete používat jako zaměstnavatel nebo freelancer. Můžete být bezplatným členem nebo můžete získat dodatečné výhody jako platící člen aktualizací vašeho členství na jeden ze zpoplatněných programů.

Členství se obnovují jednou měsíčně, nebo jednou ročně, v kalendářní den jejich objednání, až do zrušení. Pro případ nedostatečných finančních prostředků se vaše členství pokusíme obnovit po dobu max. 30 dnů, dokud nebudou prostředky k dispozici.

Vaše členství můžete prostřednictvím stránky nastavení uživatele kdykoli vypovědět. Fakturace bude ukončena po uplynutí vašeho zúčtovacího období bez dalších poplatků.

Zobrazit naše programy členství

Freelancer Corporate

Aktualizujte váš profil na Corporate. Získejte důvěryhodnost, kterou potřebujete ke zrychlení vašeho podnikání.

Stejně jako členské plány stránky Freelancer může být i plán Corporate předplacen měsíčně nebo ročně. Také může být kdykoli zrušen na stránce nastavení uživatele, a tím zrušit předplatné na konci vašeho cyklu bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

Přejděte na Corporate zde

Další poplatky

Projekty

Následující poplatky se týkají volitelných služeb, pokud není blíže specifikováno výhodami placeného programu členství:

Zadání projektu ZDARMA
Doporučené €12.09 EUR
Neodkladné €12.09 EUR
Soukromé €26.61 EUR
Na plný úvazek €278.29 EUR
Náborář €14.51 EUR
Dohoda o mlčenlivosti (NDA) €26.61 EUR
Licenční smlouva €26.61 EUR
Zapečetěný €12.09 EUR
Přednostní €5.00 EUR
Prodloužit €12.09 EUR

Soutěže

Následující poplatky se aplikují na nepovinné dodatečné služby, pokud to není jinak upřesněno ve výhodách placeného plánu členství:

Zadání souteže ZDARMA
Udělení odměny za soutěž ZDARMA
Udělení odměny dalším freelancerům ZDARMA
Zaručené ZDARMA
Doporučené €30.00 EUR
Top soutěž €30.00 EUR
Neodkladné €35.00 EUR
Zvýraznit €15.00 EUR
Zapečetěný €30.00 EUR
Soukromé €20.00 EUR
Dohoda o mlčenlivosti (NDA) €20.00 EUR
Prodloužit Náklady:
3 dny = 15 % soutěžní odměny
5 dní = 20 % soutěžní odměny
7 dní = 30 % soutěžní odměny
14 dní = 40 % soutěžní odměny
21 dní = 50 % soutěžní odměny
Polovina této ceny bude použita pro zvýšení výherní ceny soutěže (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo).

Poplatky za nabídky

Zveřejňování nabídek k projektům ZDARMA
Sponzorovaná nabídka 0.75% z nabízené částky (minimálně $5.00 USD, maximálně $20.00 USD)
Zvýraznit nabídku €1.00 EUR
Zapečetěná nabídka €0.10 EUR

Vstupní poplatek do soutěže

Odevzdání soutěžního návrhu ZDARMA
Zapečetěný návrh €0.50 EUR
Zvýraznit návrh €0.50 EUR

Poplatky za umístění v adresáři

Sponzorování umístění v adresáři Dle vašeho výběru při sponzorování (minimálně €35.00 EUR)

Zkoušky

Absolvování zkoušky Dle typu zkoušky. Jak je uvedeno při zakoupení. Zpravidla zdarma, €5.00 EUR, €10.00 EUR, nebo za €15.00 EUR.

Poplatek za změnu uživatelského jména

Služba změny uživatelského jména Jedinečná šance na změnu vašeho uživatelského jména za 99 USD. Více informací zde.

Transakční poplatky

Poplatky za transakce vzniklé použitím platební karty, PayPal nebo Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Vklad u místní banky ZDARMA
Mezinárodní bezhotovostní převod €15.00 EUR
* Uživatelé z Austrálie platí poplatek 0,30 AUD + 0,99% z transakce kreditní nebo debetní kartou.

Poplatky za arbitrážní řízení

Poplatek za arbitráž u sporů o průběžnou platbu činí €5.00 EUR nebo 5 %, z obou částek vám bude naúčtována ta vyšší.

Náš systém řešení sporů umožňuje zúčastněným stranám spory ohledně průběžných plateb mezi sebou řešit bez nutnosti arbitráže.

Po uplynutí 4 dnů od podání žádosti o zahájení sporu (nebo 7 dní, byla-li žádost podána freelancerem) se může kterákoli ze stran rozhodnout pro placenou arbitráž. V tomto případě bude protistrana mít 4 dny na odsouhlasení úhrady tohoto poplatku a obě strany pak na poskytnutí svých důkazních prostředků. Neuhradí-li protistrana poplatek ve stanovené lhůtě, spor prohraje.

Poplatek za arbitrážní řízení bude výherci sporu následně vrácen.

Poplatek za komunikaci mimo stránky

Uživatelům, kteří porušují naše všeobecné podmínky a komunikují a provádějí transakce mimo tuto platformu, bude naúčtována pokuta v hodnotě 30 % hodnoty maximálního projektového rozpočtu nebo ujednané částky.

Poplatky za výběr

Další poplatky mohou být účtovány v závislosti na způsobu výběru. Dodatečné poplatky mohou být účtovány třetí stranou, která výběry umožňuje.

Expresní výběr €1.00 EUR
PayPal €1.00 EUR
Skrill (Moneybookers) €1.00 EUR
Debetní karta Payoneer $1.00 USD
Mezinárodní bezhotovostní převod €25.00 EUR

Minimální výběr po odečtení poplatků činí 50 USD.

Poplatek za spravování účtu

Účty, jejichž majitelé se nepřihlásí déle než šest měsíců, podléhají poplatku za spravování účtu ve výši max. 14,00 USD měsíčně až do zrušení nebo reaktivaci účtu. Poplatek zahrnuje uložení dat, rychlost přenosu, náklady spojené s podporou a poskytováním hostingu uživatelského profilu, uvedení v rejstřících, poskytování služby Zaměstnejte mě, uložení souborů a zpráv. Tyto poplatky mohou být na požádání po následné reaktivaci účtu uživateli navráceny.

Daně

Daně jsou aplikovány v závislosti na místních sazbách a zákonech daných zemí pobytu nebo registrovanou zemí uživatele

Austrálie - daň ze zboží a služeb (GST) 10%
Chile - Daň z přidané hodnoty (DPH) 19%
Evropská unie - Daň z přidané hodnoty (DPH) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
Indie - daň odpočítatelná u zdroje (Tax Deducted at Source - TDS) 1% / 5%
Mexiko - Srážka daně z příjmu 1% / 20%
Mexiko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 16%
Rusko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 20%
Švýcarsko - Daň z přidané hodnoty (DPH) 7.7%

Náhrada indické vyrovnávací daně

Smlouva osvobozuje nezávislé pracovníky od zadržení závazků, pro předcházení pochybnostem, vyrovnávací daň. Tato daň vám není účtována ani ji neplatíte, jedná se o náhradu.

Klient Freelancer Kdo daň platí Podrobnosti daně
Indický obyvatel Indický obyvatel Freelancer 2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer
Indický obyvatel Další Klient 2 % účtované klientovi z hrubých průběžných plateb
Další Indický obyvatel Freelancer 2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer
Další Další Nedostupné Nedostupné

Client

Indický obyvatel

Freelancer

Indický obyvatel

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti daně

2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer

Client

Indický obyvatel

Freelancer

Další

Who Pays Levy

Klient

Podrobnosti daně

2 % účtované klientovi z hrubých průběžných plateb

Client

Další

Freelancer

Indický obyvatel

Who Pays Levy

Freelancer

Podrobnosti daně

2 % z hrubých výdělků je účtováno službě Freelancer

Client

Další

Freelancer

Další

Who Pays Levy

Nedostupné

Levy Details

Nedostupné

* Freelancer a jeho přidružené společnosti neposkytují daňové, právní ani účetní poradenství. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a jeho účelem není poskytovat daňové, právní nebo účetní poradenství. Měli byste se poradit se svými vlastními daňovými, právními a účetními poradci.

Uživatelská smlouva

Platby a poplatky uvedené na této stránce jsou v souladu s podmínkami Uživatelské smlouvy Freelancer a se souvisejícími zásadami stránek. Uživatelská smlouva obsahuje další důležité podmínky, které by měly být přečteny ve svém úplném znění. Především v sekci 23 Uživatelské smlouvy jsou specifikovány důsledky výpovědi smlouvy vyplývající z porušení Uživatelské smlouvy. Mezi těmito důsledky jsou zahrnuty i pokuty za případné poškození společnosti Freelancer vzniklé porušením Uživatelské smlouvy.