Etický kodex Freelancer

Freelancer má povinnost vykonávat svou obchodní činnost v souladu se všemi příslušnými pravidly, předpisy a zákony. Zavazujeme se pomáhat všem uživatelům jednat tak, aby byla zachována důvěra a úcta.Tento Kodex poskytuje návod, jak adekvátně používat náš Web a musí být vždy dodržován. Porušení tohoto Kodexu, v rámci našich Zásad o Přestupcích, vyústí v disciplinární kroky, které mohou vést až ke zrušení uživatelského účtu. Jakékoliv dotazy ohledně Kodexu by měly být směřovány na Freelancer Podporu, kde vám můžeme poskytnout doplňující informace ohledně správného postupu a poradit vám s jakýmikoliv nejasnostmi.

Osobní jednání

 • Budu jednat eticky a bezúhonně.
 • Budu jednat v souladu s předpisy Freelancer.
 • Budu respektovat práva všech uživatelů.
 • Nebudu zneužívat důvěrné informace ani se podílet na jiných nezákonných praktikách.
 • Budu brát ohled na zájmy, práva a bezpečnost uživatelů.
 • Nebudu obtěžovat, šikanovat či diskriminovat.
 • Nebudu falšovat svou totožnost ani totožnost jiných a budu poskytovat pouze pravdivé a správné údaje.
 • Nebudu se snažit komunikovat nebo získávat/odesílat platby mimo tyto stránky.
 • Nebudu souhlasit s vykonáním práce, na kterou nemám kvalifikaci.
 • Nebudu požadovat uvolnění průběžných plateb před doručením mé práce.
 • Nebudu znežívat služeb, které nabízí mnou zaměstnaný freelancer.

Obsah zveřejněný uživatelem

Jsem zodpovědná/ý za obsah, který na stránkách Freelancer zveřejním a:
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který je v rozporu s některými vlastnickými nebo jinými podobnými právy.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který porušuje zákon či předpisy.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který je pomlouvačný.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který je obscénní či obsahuje dětskou pornografii.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který obsahuje neúplné, lživé nebo nepřesné informace o jakékoli osobě, produktu nebo službě.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který obsahuje viry či programy určené k poškození systémů.
 • Nebudu zveřejňovat obsah, který by mohl znamenat právní stíhání společnosti Freelancer nebo by jinak poškozoval její obchodní jméno a reputaci.

Zachování mlčenlivosti

 • Budu zachovávat mlčenlivost a respektovat soukromí.
 • Nebudu zveřejňovat informace ze získaných dokumentů. Činit tak mohou pouze v případě, že je to vyžadováno ze zákona a pouze po získání souhlasu společnosti Freelancer.

Kontakt

 • Nebudu požadovat po ostatních uživatelích Freelancer jejich osobní kontaktní údaje a budu s nimi komunikovat pouze pomocí oficiálních funkcí těchto stránek.

Podvod

 • Nebudu se účastnit podvodné činnosti.
 • Nebudu vytvářet více účtů.
 • Nebudu využívat tyto stránky k nezákonným převodům peněz.
 • Nebudu používat stránky k vytvoření falešné zpětné vazby pro jakoukoli osobu, produkt nebo službu.

Komunikace

 • Nebudu přehnaně reagovat, používat hanlivé výrazy či nevhodné poznámky.
 • Nebudu se účastnit osobních útoků, negativní nebo jiné nekonstruktivní kritiky a jakéhokoli neprofesionálního jednání.

Zveřejňování nabídek

 • Nebudu zveřejňovat nízké nabídky za účelem vyhnout se poplatkům.
 • Nebudu se účastnit projektů, které vyžadují nelegální činy.
 • Budu zveřejňovat nabídky pouze na projekty, které mohu dokončit.

Spam či reklamy

 • Nebudu posílat nevyžádané zprávy ani propagovat své webové stránky či služby bez předchozího povolení.

Partneři

 • Nedoporučím sebe sama do Affiliate programu.
 • Nebudu využívat jména ze seznamů příjemců, skupinových e-mailů, atd. za účelem rozesílání nevyžádaných e-mailů ("spamů").

Platby

 • Nebudu používat Freelancer ke směně měn, včetně kryptoměn (například bitcoin, ethereum, atd.).
 • Budu plnit mé povinnosti po odevzdání odvedené práce freelancerem.