Bangalore mongodbpráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  2,000 bangalore mongodb zakázek nalezeno, ceny v EUR

  ...funkčnost jsou pro nás klíčové, a proto úzce spolupracujeme s designéry a konzultujeme s nimi vzhled a funkčnost od počátečních návrhů a konceptů. Jaké jsou požadavky na nového kolegu? Hledáme kandidáta s následujícími zkušenostmi: - Junior+ nebo Medior Fullstack vývojář - Znalost HTML, JavaScript, Node.js, REST, PostgreSQL a React.js - Znalost TypeScript, , , rozšíření (JSX), MongoDB, GraphQL, Docker, Git (GitHub, GitLab atd.), ladění kódu (debugging), unit testování, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Webpack, Rollup - Angličtina na úrovni B1, Čeština - rodilý mluvčí - ...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Průměr. nabídka
  12 nabídky

  ...připravené scaffolding tooly, vymazlené lintery (Eslint, tsc, a další) a CI pipeliny. Jak bychom si tě představovali? Máš zkušenost s BE vývojem, znáš prostředí UNIXu a víš jak to celé funguje Měl bys znát Javascript a C Máš zkušenost s vystavením backendu v REST nebo Graphql Rozumíš relačním databázím Ideálně i Message Brokerům a Microservice architektuře Znalost NoSQL databáze (ElasticSearch nebo MongoDB) velkou výhodou Ochota učit se novým věcem a proaktivní přístup Výběrko: Máme dvoukolový rychlý systém vstupních pohovorů / ...

  €7 (Avg Bid)
  €7 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Budeš tvořit frontend pro administraci zbrusu nového CMS nabitého nejnovějšími technologiemi - AngularJS, SPA (Single Page Aplikace), Bootstrap, Rest API, MongoDB, ElasticSearch, CDN

  €3623 (Avg Bid)
  €3623 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  Hledáme do svého týmu zkušeného front-endového technologa, který svou samostatností a přehledem bude schopen pracovat na zajímavých úlohách se zajímavými technologiemi tak aby v několika inkrementech společně s námi doručil na trh novou mobilní platformu, kterou bude použ...HTML, • CSS Zkušenosti s AngularJS na velice pokročilé úrovni - 2 roky zkušeností • Schopnost používat HTTP REST a JSON je nutnost • Zkušenosti s TDD • Znalosti verzovacích nástrojů – GIT • Hlavně nasazenost pro projekt min. 4 – 5 hod. denně v první fázi. Co neočekáváme, ale...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Vytvoření návrhu databáze binárního stromu a SQL dotazů v databázi (MariaDB verze 10, storage engine XtraDB, MongoDB verze 6). Databáze je určená pro evidenci pozice a zjištění nadřízených členů v binárním stromu. Při založení nového člena je vždy navýšena hodnota generováno UID. Binární strom je řazen vzestupně od 0 pro prvního člena, zleva doprava. Maximální počet členů ve stromu je 2 000 000 000. Předpoklady: * počet aktivních členů 30% s denním přístupem (1x za den) * 40 dotazů do DB na jeden přístup člena k aplikaci * počet nových členů 2/sec Požadujeme: * náv...

  €11 - €16 / hr
  €11 - €16 / hr
  0 nabídky

  ...urgent issue with my web app that needs fixing. The project involves fixing a Razorpay issue and addressing a MongoDB error. The Razorpay issue specifically pertains to the creation of orders. It was working fine previously, but has suddenly stopped working. The current problem is that orders are not being created properly. The MongoDB error is not clearly stated, but it's likely an issue with data writing to the database. The error may be contributing to the Razorpay problem or be a separate issue, but it needs to be resolved urgently. Ideal skills for this project include: - Proficiency in and Node.js - Strong experience with Razorpay integration - Expertise in MongoDB - Ability to troubleshoot and resolve issues quickly - Attention to detail and thoroug...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I'm in search of an experienced programmer who specializes in the MERN Stack (MongoDB, , React, and Node.js) to teach our students the basics and advanced concepts of this programming framework. Key Responsibilities: - Provide comprehensive and engaging training on the MERN Stack, HTML, CSS, JavaScript. - Utilize practical examples to impart knowledge. - Be open and accessible for questions and clarifications. Ideal Skills/Experience: - Proven experience in programming with the MERN stack. - Ability to teach complex concepts in an understandable manner. - Excellent communication and patience. Contact : Rao 8885552793

  €82 (Avg Bid)
  €82 Průměr. nabídka
  6 nabídky

  I'm looking for a skilled developer with experience in React , next auth, mongodb to help me develop two features for an classified ads 1. User login with username and password and make user schema and save in mongodb database 2. Make live chat features so customers and sellers can chat live without exchanging contact info 3. Extra: OTP verification with google firebase Key requirements include: - Proficiency in React , Next Auth, Mongodb, Firebase OTP - Strong understanding of product search and filter features - Ability to work collaboratively and communicate effectively There is already a classified ads app written in NEXTJS, I can send you the code. we just need to add these two features (Extra will be paid for doing third task) Upon successful completio...

  €430 (Avg Bid)
  €430 Průměr. nabídka
  66 nabídky

  I need a web scraping solution to retrieve flight deals from the homepage of secretflying.com. The data should be refreshed every 10 minutes. Ideal freelancer for this project: - Proficient in web scraping techniques - Experienced in automated data retrieval - Knowledge of database management, particularly MySQL, MongoDB or PostgreSQL The scraped flight deals should be stored in a database. Preferred databases include MySQL, MongoDB or PostgreSQL. Please provide a detailed proposal on your approach to this project.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Průměr. nabídka
  30 nabídky

  ...called Lernitt. The website is not yet live. The project will be awarded on price, time to complete and quality of reviews. Payment will only be through Freelancer. We are most interested in a freelancer that we can work with long-term. You will need skills in: JavaScript, Stripe, PayPal Marketplace API, MEAN Stack, Angular version 10.0.11 (We are not going to upgrade that Angular version), MongoDB. Do not apply if you are not skilled in all of the above. Your task is to update the code to include all of the following. 1) Homepage formatting and changes: Loading of website is very slow. Fix this. 2) Homepage: a) Logo: Alter log in the top left-hand side to Lernitt logo. Make logo, font and colours the same as the Lernitt logo the banner to 2x the current height. Mak...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Průměr. nabídka
  23 nabídky

  I'm in search of talented salespersons based in major cities of India. The primary focus will be on the retail sector, specifically for my mobile application. Key Responsibilities: - Representing and promoting the application to retail outlets in Mumbai, Delhi, and Bangalore. - Identifying and reaching out to potential retail partners. - Pitching and negotiating agreements with these partners. The ideal candidate should: - Have a proven track record in sales, especially in the retail sector. - Be based in one of the specified cities. - Possess exceptional communication and negotiation skills. - Understand the Indian market and consumer behavior. - Be self-motivated and target-driven. Your role will be crucial in expanding the reach of my application in these cities. Looking ...

  €137 - €411
  €137 - €411
  0 nabídky

  I'm in need of a skilled database professional to help me transition from Microsoft SQL to MongoDB. Here are some key details about the project: - **Current Database Size:** My MS SQL database is less than 1GB, thus the migration should be manageable in scale. - **Experience with MongoDB:** I'm specifically looking for an expert who already has a solid understanding of MongoDB as I've already decided to move forward with this NoSQL option. - **Schema Design Assistance:** I'm also looking for the selected freelancer to handle the complete schema design for MongoDB as part of the project. Ideal candidates should have: - Proven experience with both MS SQL and MongoDB - Excellent understanding of database schema design - Strong communica...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Průměr. nabídka
  38 nabídky

  ...the first token reaching home. Technology Stack: Frontend: React.js for interactive UI components including game room setup, player interactions, and result display. Backend: Node.js with Express for API handling, managing game rooms, and updating game results securely. Functional Requirements: Implementation of secure user authentication and authorization. Integration with a database (e.g., MongoDB) for storing game room details and player information. Real-time updates using WebSocket for game status notifications (optional). Deliverables: Fully functional Ludo game integration within the existing website architecture. Clear and intuitive user interface for game setup, play, and result display. Comprehensive documentation outlining the setup, functionalities, and API endpoin...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  ...1500 to the player. - Store the face descriptors and player number in the database (e.g., SQLite or MongoDB). - Existing Player Recognition: - Capture the player's image during their subsequent visit. - Calculate the face descriptors and compare them with the data saved in the database. - Quickly determine the player's number when a match is found in the database. - Update the player's statistics and rating in the database.3. Performance Requirements: - New player registration: not more than 5 seconds. - Existing player recognition: not more than 2 seconds.4. Database Requirements: - Use of a reliable and scalable database (e.g., SQLite or MongoDB) to store data for up to 1500 players. - Ensure fast access to player ...

  €609 (Avg Bid)
  €609 Průměr. nabídka
  35 nabídky
  Full Stack Developer Needed 5 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a Full Stack Developer who is proficient in JavaScript, MongoDB, Firebase, and Node.js. The ideal candidate should also have experience with front-end technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and modern JavaScript frameworks like React, Angular, or Vue.js. Key Responsibilities: - Design, develop, and maintain web applications from front-end to back-end - Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features - Optimize applications for maximum speed and scalability - Implement security and data protection protocols - Troubleshoot and debug applications to ensure optimal performance - Develop and manage well-functioning databases and servers - Write clean, maintainable, and well-documented code - Stay updated with emerging technologies a...

  €312 (Avg Bid)
  €312 Průměr. nabídka
  69 nabídky
  Custom NextJS Blog with AWS EC2 5 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm in need of a skilled developer who can assist me in building a bespoke blog using NextJS. The blog will be hosted on AWS and will utilize either MongoDB or Firebase as the database. The blog design is already set and ready for implementation. As for features, the initial version will prioritize the following: The basic design of the website is already there so not a lot of effort is needed on the design side. The main work is on finishing the entire website (currently there is only a home page). We need to build components/pages for "Learning" section, "Articles" section and "About Me". Learning and Articles are technically going to be very similar. - I want to convert this into a CMS so I should be able to write/add and updates articles on ...

  €486 (Avg Bid)
  €486 Průměr. nabídka
  150 nabídky

  ...users on various devices, primarily mobile. Deliverables: - Fully functional frontend built with Angular. - Scalable backend system using Node.js. - Built-in video storage and streaming system, with the option to be integrated with a third-party service (Gudsho, - Vplayed, Dacast, Gcore, Brightcove, Vimeo OTT). - For the built-in video storage and streaming service the preferred database would be MongoDB. - User management system including authentication, authorization, accounting, and session timeout. - Interactive features like user reviews, ratings, and social interactions. Search and filtering capabilities. - Comprehensive video statistics as outlined. - Subscription model and payment interface, with logging and reporting capabilities. - Two categories of content uploaders:...

  €2435 (Avg Bid)
  DOM
  €2435 Průměr. nabídka
  111 nabídky

  This is a small assignment that can lead to a full time position. The assignment is to deploy successfully MERN stack project that uses GraphQL, apollo, AWS Appsync onto to AWS. This project was written 2 years ago and was successfully deployed on AWS. At that time the node version supported was 12 and the code based was using nodejs 12 to build and deploy onto to aws...assignment may lead to regular work if successful. Interested freelancers with the relevant skills are encouraged to place their bids. References:

  €27 (Avg Bid)
  Zaručené
  €27
  1 příspěvky

  ...consultation patterns and for admin to monitor platform usage and performance. **Technical Requirements:** - **Frontend Development**: - Responsive design using modern frameworks like React, Angular, or Vue.js. - **Backend Development**: - Secure and scalable backend using Node.js, Django, or similar frameworks. - **Database**: - Use of a reliable database system like PostgreSQL or MongoDB. - **Payment Gateway Integration**: - Integration with popular payment gateways like Stripe, PayPal, or similar. - **AI Integration**: - Integration with OpenAI's GPT-4 API for AI-powered consultations. - **Hosting and Deployment**: - Deploy on a reliable cloud platform such as AWS, Google Cloud, or Heroku. **Additional Information:** - The platform should be designe...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Průměr. nabídka
  85 nabídky

  I'm in need of a backend engineer who is a pro in FastAPI, experienced with Python-based web frameworks, MongoDB, MongoEngine, Docker, and container orchestration. Key Responsibilities: - Development of APIs using FastAPI. - Working with Python-based web frameworks to support dynamic web applications. - Implementing MongoDB and MongoEngine for efficient data handling. - Containerizing with Docker and ensuring smooth container orchestration. Specific Integrations: - Integrating with Email service providers, Cloud storage providers, and Social media APIs. Security Requirements: - Implementation of user authentication and authorization to ensure data security. - Ensuring HTTPS encryption for secure data transmission. - Managing API keys or tokens and potentially impleme...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  34 nabídky

  I'm seeking a proficient full stack developer well-versed in MERN (MongoDB, , React.js, Node.js) stack development. The goal is to create a robust and efficient E-commerce platform, hence experience in building E-commerce applications will be a plus. Key Requirements: - Proficiency in JavaScript, considering MERN is a JavaScript Stack. - Extensive MERN stack development experience. - Firm understanding and practical experience with E-commerce transactions. - Applicants need to provide detailed project proposals, outlining how they plan to accomplish the task based on their skills and previous experience. Preferred Skills: - Python, Ruby understanding is appreciate but not mandatory. - E-commerce development. - MERN Stack Development. - Proposal writing. Your application will...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  My proposal is to make an app for you in react native, using Typescript, OCR and mongoDB as a non-relational database.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...diet recommendations. Key Features: - Integration of a Machine Learning model for diet recommendations - Implementation of an image processing module as the main functionality - A user-friendly interface for both web and mobile platforms - A moderate level of user interaction, allowing for some user decisions Your responsibilities will include: - Developing the application using MERN stack (MongoDB, , React, Node.js) - Integration of the machine learning model for diet recommendations - Implementing the image processing capabilities - Ensuring a user-friendly experience on both web and mobile platforms - Managing user decisions and interactions at a moderate level. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MERN stack - Prior experience in developing applications with imag...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Průměr. nabídka
  26 nabídky
  Realizzazione sito web -- 3 4 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...Python con Django o Flask: Per una rapida prototipazione e gestione efficiente del back-end. PHP con Laravel: Per un'architettura MVC e una gestione avanzata dei database e delle API. c. Database PostgreSQL: Un sistema di gestione di database relazionale avanzato, ottimo per la scalabilità e le funzionalità avanzate. MySQL: Un'ottima alternativa relazionale, molto popolare e ampiamente supportata. MongoDB: Un database NoSQL per una maggiore flessibilità nella gestione dei dati, utile per applicazioni che richiedono alta scalabilità e gestione di dati non strutturati. d. Altri Strumenti e Tecnologie GraphQL: Per query efficienti e flessibili verso il database. Docker: Per la containerizzazione e la gestione degli ambienti di sviluppo e produ...

  €1134 (Avg Bid)
  €1134 Průměr. nabídka
  54 nabídky

  I'm seeking a proficient MERN Stack developer to replica...Listing and Search: Property owners should be able to list their spaces, with users given the ability to search these listings with ease. - Secure Booking and Payment Processing: A smooth, secure process for booking and processing payment is crucial. The front-end design should be clean and minimalistic, aligning with modern, user-friendly standards. Required Skills: - Strong proficiency in MongoDB, ExpressJS, ReactJS, and NodeJS - Experience with payment processing systems - Prior experience building property listing or booking platforms - Mastery of minimalist design principles This platform will primarily attract regular individuals seeking holiday rentals. So, a user-friendly interface is pivotal to the success ...

  €1321 (Avg Bid)
  €1321 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  I'm urgently seeking a Full stack developer with expertise in Frontend, Backend, and Database management. The focu...a Full stack developer with expertise in Frontend, Backend, and Database management. The focus will be on developing a robust application with AUTOsist features. Key Requirements: - Proficiency in frontend technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Strong experience in backend development using frameworks like Node.js or Python - Skilled in database management, particularly in MySQL or MongoDB - Ability to work quickly and deliver high-quality code The project is on an urgent basis, so I'm looking for someone who can start immediately and commit to a fast-paced development cycle. Please include any relevant experience with AUTOsist or similar platfor...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Průměr. nabídka
  14 nabídky
  MongoDB Backend Developer Needed 3 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm seeking a backend developer with expertise in NodeJS and MongoDB to assist with a number of tasks. The ideal candidate should be proficient in the following areas: - Database Management: You will be responsible for the efficient organization, storage, retrieval, and management of data in our MongoDB database. - API Integration: You will need to seamlessly integrate APIs into our system to ensure smooth communication between different software components. - Server Configuration: Your expertise in server configuration will be crucial in ensuring our backend system runs efficiently and smoothly. Your primary responsibilities will include: - Designing, implementing, and maintaining our MongoDB database in a scalable and secure manner. - Integrating various APIs ...

  €779 (Avg Bid)
  €779 Průměr. nabídka
  21 nabídky

  I'm in need of a proficient backend developer who can handle a variety of tasks. Your main roles and responsibilities will be the following: - Database Management: Since I don't have an existing database system, I need you to develop and implement one from scratch. - API Developm...uphold seamless functionality. The ideal candidate should be versatile and possess the ability to work with Python, Java, or Node.js. If you have worked on creating databases from scratch, developed APIs, and managed server configurations, don't hesitate to send your proposal. We want candidate to have following skills Programming Language: JavaScript (Node.js)Web Framework: Database: MongoDB Authentication: JSON Web Tokens (JWT) and Google OAuth AI Integration: OpenAI API (for AI-po...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Průměr. nabídka
  22 nabídky

  ...workflow management. System Requirements: User Interfaces: Mobile App (Android): Approximately 10 screens with various workflows and data submission forms. Web Interface: Screens to display cookstove geolocation and user information. Technology Stack: Frontend: HTML5, CSS, JavaScript (with a focus on responsive design) Mobile Development: Flutter, Android Studio Backend: PHP or Python Database: MongoDB, MySQL, or PostgreSQL Maps Integration: Google Maps JavaScript API Key Features: NFC Integration: Each cookstove will have an NFC tag with a unique identifier. NFC tags enable end-users to collect and transmit data to their smartphones. The app must efficiently read and write data on various NFC tags. IoT Integration: 2% of cookstoves will have IoT temperature sensors for addit...

  €891 (Avg Bid)
  €891 Průměr. nabídka
  22 nabídky

  ...ideal candidate will have a strong background in .NET development and experience with modern technologies. Key Requirements: 6+ years of experience with .NET development Proficiency in SQL Server and MongoDB Experience with messaging systems and queue-based architectures Familiarity with payment integration, particularly Stripe Knowledge of containerization using Docker Experience with Kubernetes for container orchestration Understanding of functional programming principles Responsibilities: Develop and maintain robust backend services using .NET Design and implement database schemas in MongoDB and PostgreSQL Create efficient messaging systems for real-time data processing Integrate and maintain payment processing functionalities Deploy and manage applications using Do...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Průměr. nabídka
  31 nabídky

  We need a India-based professional or a team proficient in web development to build a dynamic MVP, featur...around capturing the attention of a professional audience and attracting new customers. • The MVP should serve as a reliable platform to collect crucial user data throughout the customer journey. • I am open to various technologies for development, and would appreciate expert recommendations on selecting the best technology for this web-based MVP. • An understanding of the startup landscape in Bangalore would be beneficial, but not essential. Ideal freelancers should have excellent experience in: - Web Development - UX/UI Design for user data capture - Understanding of professionals' preferences in web interaction - Selecting suitable technologies fo...

  €2493 (Avg Bid)
  €2493 Průměr. nabídka
  53 nabídky
  Create a Website (In MERN Stack) 3 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...updates and be able to deliver quality work within a short timeframe. Bids: Please provide 3 links to your recent MERN/MEAN projects and provide some documentation or proof that you were the original developer of those 3 websites please. Tech: Front-end Framework: React.js with and State Management + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goals: Build a website from Figma designs and requirements provided and discussed (google docs/sheets). Must be fully secure and fully tested with no bugs or issues. Experience Needed: - Previous experience making Desktop/Mobile responsive websites - Previous experience accurately converting a Figma design to a fully responsive website using MERN stack (or similar stacks) Requirements: Pro...

  €1597 (Avg Bid)
  €1597 Průměr. nabídka
  98 nabídky

  Requiero programar un ChatBot que responda las consultas con la información de una base de datos vectorial en formato Json que deberá insertarse o subirse a MongoDB. Entrego la base de datos vectorizada en Json. El programador deberá hacer la inserción en MongoDB, y la configuración de MongoDB Atlas y demás. El ChatBot deberá ofrecer una respuesta sucinta, y luego ofrecer una lista de las fuentes utilizadas para armar su respuesta, fuentes (urls) que están vectorizadas en la base de datos. La base de datos está conformada por post de un blog vectorizados y las fuentes son las url de cada post. Si el ChatBot no encuentra información coincidente para dar una respuesta, deberá indicarlo ofrecie...

  €482 (Avg Bid)
  €482 Průměr. nabídka
  29 nabídky
  React Frontend Development 2 dní left
  OVĚŘENÉ

  I need a skilled React developer to build a frontend for my project. i am creating the monopoly app if you are free now lets start now i will sent you my code i will hire those who did not have review and can start working now ... usd 3 hourly only 100% 5 stars review if you can do it. j...skilled React developer to build a frontend for my project. i am creating the monopoly app if you are free now lets start now i will sent you my code i will hire those who did not have review and can start working now ... usd 3 hourly only 100% 5 stars review if you can do it. just paste the code only 1. ReactJS for the front end. 2. Node.js/Express for the backend API. 3. PostgreSQL/MongoDB for the main database. 4. Redis for caching. 5. Load Balancer (e.g., Nginx) to distribut...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Průměr. nabídka
  130 nabídky

  I'm looking for a talented web designer to revamp our existing web application. Key ...all devices and screen sizes. Ideal Skills and Experience: - Strong Portfolio: I'd like to see your previous work, especially any UI redesigns you have undertaken. - Understanding of User Experience: A good understanding of user experience principles is crucial in creating a design that is not just aesthetically pleasing but also functional and intuitive. - Familiarity with Vue.js, Node.js, MongoDB, GCP, and GKE: Since our current tech stack includes these technologies. Please note that there are currently about 50 screens in the existing app. in principle, all screens need to be redesigned, but the goal is to actually reduce that number as much as possible. Looking forward to se...

  €27 - €229
  Zapečetěný
  €27 - €229
  58 nabídky

  ...in-app messaging features. -Familiarity with multilingual app development, especially for Arabic. -Skilled in thorough testing and providing detailed testing reports for each development phase. Technical Requirements: We wish to build the project in below tools, languages. Frontend Development: 1. Mobile: React Native 2. Web: React.js Backend Development: 1. Node.js with Express 2. Database: MongoDB APIs and Integrations: 1. Google Maps API for real-time tracking 2. Firebase or Twilio for in-app messaging 3. Razorpay Payment gateways DevOps: 1. CI/CD pipeline setup 2. Deployment on AWS EC2 or Containerization with Docker How to Apply: 1. Please provide detailed responses to the questions 2. Provide relevant samples of your work 3. You must be an agency to work on this p...

  €4852 (Avg Bid)
  €4852 Průměr. nabídka
  44 nabídky

  ...role-based access. * Settings for user preferences and notification management. * Map View: A dedicated map view showcasing the community layout using an SVG overlay uploaded by the Admin. Technical Specifications: * Development Platform: Flutter (cross-platform) * Language: Dart * Backend: Node.js (preferred) or other suitable backend. * Database: Cloud-based solution like Firebase or MongoDB Atlas (for real-time syncing and offline capabilities). * Cloud Storage: Nextcloud for photo library. * Google Maps Integration: Google Maps SDK for Flutter. * SVG Rendering: Flutter packages for displaying and manipulating SVG images. * Animation: Flutter's built-in animation capabilities and potentially the Lottie library for complex animations. * Additional Technologi...

  €711 (Avg Bid)
  DOM
  €711 Průměr. nabídka
  11 nabídky

  I'm looking for an experienced individual to help me upload my Node.js and MongoDB application onto my DirectAdmin panel. This needs to be done quickly, as I require the completion of this task ASAP.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Průměr. nabídka
  18 nabídky

  ...deep understanding and experience with JavaScript, React.js, Node.js, Express, and MongoDB. Key responsibilities include: - Developing the front end using React.js and back end using Express - Ensuring the integration of user-facing elements with server-side logic - Working closely with our design team to implement visual elements and their behaviors with user interactions - Constructing efficient, scalable, and maintainable code As for the design aspect of the project, I'm open to suggestions. If you have a knack for design or can collaborate with a designer, that would be a plus. In terms of skills and experience, the ideal candidate: - Has a strong understanding of JavaScript, React.js, Express, and MongoDB - Has experience with front-end development and UI/UX ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  36 nabídky

  ... -Proven experience in developing e-commerce platforms or similar web applications. -Strong knowledge of programming languages and frameworks suitable for e-commerce development (e.g., JavaScript, Python, Ruby on Rails, PHP, etc.). -Experience with front-end technologies (e.g., HTML, CSS, JavaScript, React, Vue.js, etc.). -Familiarity with database management systems (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB). -Understanding of security best practices and data protection regulations. -Ability to work independently and deliver high-quality work within deadlines. Preferred Qualifications: Previous experience with popular e-commerce platforms (e.g., Shopify, Magento, WooCommerce) is a plus. Knowledge of SEO best practices and performance optimization. Excellent problem-solving skills and ...

  €1180 (Avg Bid)
  €1180 Průměr. nabídka
  190 nabídky

  ...stakeholders to deliver high-quality solutions. Participate in code reviews and contribute to continuous improvement processes. Maintain code integrity and organization. Requirements: Proven experience as a Backend Developer or similar role. Proficiency in server-side languages such as Python, Java, Ruby, PHP, or Node.js. Strong understanding of database technologies such as MySQL, PostgreSQL, MongoDB, or other NoSQL databases. Experience with RESTful APIs and web services. Familiarity with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) for seamless integration. Understanding of code versioning tools, such as Git. Knowledge of security and data protection best practices. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Strong communication skills and the ability to work ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  132 nabídky

  ...Indiranagar, Bangalore. - The project requires the development of 3D designs and assistance with the onsite implementation in Bangalore, India. - Looking for someone who can visit the site and help in implementation too. - The envisioned design theme for the cafe is "Minimalist". It should be a space that conveys simplicity, functionality, and aesthetic appeal. - Priority areas for design and implementation include the seating area and service counter. The timeframe for this project is 1-2 months. Ideal candidates should: - Have a proven track record in designing and implementing commercial spaces, particularly cafes or restaurants. - Be proficient in creating high-quality 3D designs that align with a minimalist aesthetic. - Be based in or have experienc...

  €223 (Avg Bid)
  €223 Průměr. nabídka
  38 nabídky

  ...updates and be able to deliver quality work within a short timeframe. Bids: Please provide 3 links to your recent MERN/MEAN projects and provide some documentation or proof that you were the original developer of those 3 websites please. Tech: Front-end Framework: React.js with and State Management + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goals: Build a website from Figma designs and requirements provided and discussed (google docs/sheets). Must be fully secure and fully tested with no bugs or issues. Experience Needed: - Previous experience making Desktop/Mobile responsive websites - Previous experience accurately converting a Figma design to a fully responsive website using MERN stack (or similar stacks) Requirements: Pro...

  €360 (Avg Bid)
  €360 Průměr. nabídka
  62 nabídky

  I'm in need of a dedicated and experienced professional who can provide continuous support and impro...improvements for my existing Android and iOS app. This project is long-term and ongoing. Key Responsibilities: - Regularly maintaining the app's performance and security - Implementing necessary bug fixes as they arise - Making regular updates to the app as needed by Google / Apple Skills required: - Proven track record of working with Android and iOS app development - Maintaining Parse server + MongoDB on Windows server - Experienced in performance optimization and UI/UX redesign - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Able to provide regular updates and improvements - Strong communication and collaboration skills The frequency of work will depend...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Průměr. nabídka
  19 nabídky

  I'm looking for a skilled freelancer to help create engaging live-action food preparation videos and exciting promotional posters for my restaurant, Kaira's Kitchen in HBR Layout, Bangalore. Key Aspects: - Content: The focus will be on creating fun and dynamic live-action videos of food preparation in my kitchen. These videos should be compelling and entertaining, that showcase the energy and vibrancy of the restaurant. - Design: The promotional posters should reflect the same tone - energetic and fun. These will be used for in-store displays, and must be catchy and attractive to draw in customers. - Usage: The videos and posters will be primarily used on my social media platforms, like Instagram, Facebook, and Twitter, as well as for in-store displays. Ideal Skills ...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Průměr. nabídka
  17 nabídky

  Deploy PyNFe on a Linux VPS (Python+ MongoDB) Option #1: Option #2: Set up automation through Bitbucket. - Deploy PyNFe: Setting up the application on the VPS (Python+MingoDB) and Bitbucket, ensuring the deployment is smooth and error-free. - Automation: Implementing scripts for auto-updates and maintenance, so the system runs smoothly without manual intervention.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Průměr. nabídka
  7 nabídky

  Objective: Integrate a login system into a provided template and create an admin sidebar that displays information about games from a MongoDB database. Key Components: Login Integration Admin Sidebar Database: MongoDB

  €27 (Avg Bid)
  €27 Průměr. nabídka
  1 nabídky
  Web Scraper Debugging & Data Sync Fix 15 hodiny left
  OVĚŘENÉ

  Our current web scraper built on Python, AWS EC2, and MongoDB is experiencing issues in fetching correct data. The data syncing to our website has been inaccurate for some products. These inaccuracies specifically involve Pricing Information, Stock Availability, and Size Format of certain products. The goal of this project is to successfully update the web scraper to fetch the correct data from the source. Additionally, we need to ensure that the pricing information, stock availability, and size format are accurately synced to our website. The ideal freelancer for this project will have: - Proficient experience in debugging Python codes - Strong knowledge in AWS EC2 and MongoDB - Experience in web scraping and data syncing - Ability to identify and fix inaccuracies in Pri...

  €460 (Avg Bid)
  €460 Průměr. nabídka
  53 nabídky

  ...coding platform for both students and professionals. The platform should facilitate coding practice, collaborative coding, and efficient communication. Key Features: - Creation of coding rooms - Problem-solving environment - Text and audio chat capabilities - Collaborative whiteboard Key Technologies: - - Node.js - AWS Lightsail - Sockets - Shadcn - MongoDB Ideal Skills and Experience: - Proficiency with , Node.js, and MongoDB - Prior experience developing interactive platforms - Understanding of Sockets and Shadcn - Experience working with AWS Lightsail - Familiarity with creating collaborative features such as text and audio chat, and whiteboards This project will require a developer who can not only implement the necessary technical components but also has a good u...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I am looking to develop a user-friendly and efficient platform that caters t...and Dashboard: User profile management. Booking history and upcoming bookings. Reviews and Ratings: Users can leave reviews and ratings for turfs. Turf owners can respond to reviews. Admin Panel: Comprehensive admin dashboard for managing users, turfs, bookings, and payments. Analytics and reporting features. Frontend: React Native, Redux, HTML5, CSS3 Backend: Node.js, Database: MongoDB, PostgreSQL Audio Conferencing: WebRTC, Payment Integration: Stripe, PayPal, Razorpay, Notifications: Firebase Cloud Messaging, Twilio Analytics: Google Analytics, Mixpanel DevOps: Docker, Kubernetes, Jenkins Web and app designing project must be completed in 3 months i cannot amend amount but i can pay more

  €141 (Avg Bid)
  €141 Průměr. nabídka
  15 nabídky