Clean technologypráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  321,336 clean technology zakázek nalezeno, ceny v EUR
  Xamarin aplikace Ukončeno left

  Tvorba Xamarin aplikace pro specifické Android zařízení od Zebra Technology. Aplikace musí splňovat: - komunikovat s existující webovou službou - na základě obdržených dat XML struktury vygenerovat obrazovku pro uživatele. - na některých prvcích obrazovky ovládat specifické periferie Mobilního terminálu (skener, RFID skener) s využitím dodané SDK Při vývoji bude nápomocen na konzultace programátor znalý zařízení, webové služby a částečně také technologie XAMARIN. Hledáme zodpovědného člověka se zkušenostmi s technologií Xamarin. Při vzájemné spokojenosti možnost d&...

  €2048 (Avg Bid)
  €2048 Průměr. nabídka
  4 nabídky

  ..._statistic wp_learndash_pro_quiz_statistic_ref wp_learndash_pro_quiz_template wp_learndash_pro_quiz_toplist wp_learndash_user_activity wp_learndash_user_activity_meta wp_usermeta wp_users wp_wc_customer_lookup wp_wc_order_stats wp_woocommerce_order_itemmeta wp_woocommerce_order_items We migrated the site using a plugin, I created a backup using WP All in One WP migration, and restored it on a clean WordPress installation, that's how I created the staging site. The migration was made to change the theme and keep all functionalities. The live site has a custom made theme built by old developers who built as well the custom plugin connected with LearnDash and WooCommerce. We installed Divi theme of the staging site and rebuilt the whole website, we changed some plugins but mai...

  €44 / hr (Avg Bid)
  €44 / hr Průměr. nabídka
  8 nabídky

  Dobrý den InnoHatch Technology , všimla jsem si vašeho profilu a rád/a bych vám nabídl/a svůj projekt. Podrobnosti můžeme probrat na chatu.

  €464 (Avg Bid)
  €464 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  pulizie casa

  €31 (Avg Bid)
  Místní
  €31 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...excellent analytic and conceptual skills in combination with good language skills in English and ideally German. What we offer Innovative business model Financially sound company with solid long-term financing Responsibility for your own field of work from day 1 Flat hierarchies, friendly working atmosphere and diverse tasks in a strongly growing company The possibility to choose the technology you want to work with yourself Attractive compensation Regular feedbacks and various coaching and development possibilities ...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  online magazín/blog, který sm...redakční zpracování článků, tipy pro čtenáře. Hledám k sobě někoho kdo pomůže s návštěvností webu pro klienty, zajistím marketing online včetně sociálních sítí, facebook, instagram, g+, pinterest. Dále hledám blogerky/blogery, kteří budou s námi tvořit Facestar jako součást rodiny. online magazine / blog that directs readers to the women-men 25-45let, rubrics health, lifestyle, fashion, beauty, technology, processing of each editorial articles, tips for readers. Seeking to back someone who can help with site traffic for customers, arrange online marketing including social networks, Facebook, Instagram,...

  €200 (Avg Bid)
  €200 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Instalace šablony: (koupeno, připraveno k instalaci) Instalace modulu: (koupeno, připraveno k instalaci) Zobrazení výrobce a m.j. v detailu produktu a v quick view Help desk service: - pomoci vytvořit menu (který modul, jak editovat?) - dostat články - texty na home page - na HP je málo textu - upravit copy right v patičce na © 2015 Kopecký CZ, s.r.o. na svobodném SW PrestaShop™ - změnit v ccs cca 50% červených prvků webu na tmavě zelenou z loga (?) - prozatímně schovat výběr jazykových mutací - ostatní cca 4 hodiny Následně: Instalace šablony pro 2. eShop: (koupeno, připraveno k instalaci)

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Instalace šablony: (koupeno, připraveno k instalaci) Instalace modulu: (koupeno, připraveno k instalaci) Zobrazení výrobce a m.j. v detailu produktu a v quick view Help desk service: - pomoci vytvořit menu (který modul, jak editovat?) - dostat články - texty na home page - na HP je málo textu - upravit copy right v patičce na © 2015 Kopecký CZ, s.r.o. na svobodném SW PrestaShop™ - změnit v ccs cca 50% červených prvků webu na tmavě zelenou z loga (?) - prozatímně schovat výběr jazykových mutací - ostatní cca 4 hodiny Následně: Instalace šablony pro 2. eShop: (koupeno, připraveno k instalaci)

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I ´m looking for coding of template for QuickCart. This template: template pay in "clean html" and pass the coding for QuickCart 6.2Alternatively. The result is a template for QuickCart 6.2 You can offer a similar custom template.   Thank you for your offer and I apologize for my English

  €82 (Avg Bid)
  €82 Průměr. nabídka
  2 nabídky
  Trophy icon landing page 6 dní left

  ...design elements and content that I want included on the landing page are: - A clear and attention-grabbing headline - A compelling call-to-action button for requesting a quote - A form for visitors to enter their contact information and submit their quote request - Testimonials or reviews from satisfied customers - Relevant images or graphics that support the message and attract attention - A clean and modern design that is visually appealing and easy to navigate Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web design and development, with a strong understanding of landing page best practices - Experience with lead generation and conversion rate optimization - Knowledge of user experience design principles - Strong attention to detail and the ability to create vi...

  €74 (Avg Bid)
  €74
  1 příspěvky

  Hi Achyutam Technology, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...experience in designing professional and visually appealing business cards. Preferred Size: - Standard (3.5x2 inches) Information to include on the business card (will offer all correct info to the winner): - Business Name - Business Address - Contact Information - Both Versions of the logo Preferred Color Scheme: - Company Colors Additional Requirements: - The business card should have a clean and modern design. - It should effectively represent the branding and identity of my company. - The designer should be able to provide multiple design options for me to choose from. Skills and Experience Needed: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong understanding of typography, color theory, and layout design. - Experience in designing...

  €20 (Avg Bid)
  Zaručené
  €20
  29 příspěvky

  Resume updated to modern format for senior level position in a specific industry. - The current format of the resume is chronological. - The client is looking for a technology industry for the updated resume. - The client has senior level experience in this industry. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating modern and visually appealing resumes. - Familiarity with the specific industry the client is targeting. - Knowledge of current resume trends and best practices. - Ability to highlight the client's senior level experience effectively. - Strong attention to detail and proofreading skills.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Průměr. nabídka
  45 nabídky
  Trophy icon logo for my company 2 dní left

  ...company. Industry: - My company operates in the 3D printing industry, which involves manufacturing and producing objects through additive processes. Symbols/Icons: - I do not have any specific symbols or icons in mind for the logo. I am looking for creative suggestions from the freelancer, who can incorporate elements that represent the 3D printing technology or industry. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for technology-related businesses or industries. - Creativity in incorporating symbols or icons that represent the 3D printing industry. - Proficiency in graphic design software and tools to create high-quality and scalable logos. If you are a talented designer with a strong portfolio and a keen understanding of the 3D printing industry, I w...

  €24 (Avg Bid)
  Zaručené
  €24
  40 příspěvky

  I am looking for a mobile app developer to create a virtual assistant app using the OpenAI API. The app should be compatible with both iOS and Android platforms. Features: - Text-to-speech capability for the virtual assistant - Schedule management functionality Others Design: - The client has some ideas for the design of the mobile app, but is open t...Text-to-speech capability for the virtual assistant - Schedule management functionality Others Design: - The client has some ideas for the design of the mobile app, but is open to suggestions Skills and experience: - Experience in mobile app development for iOS and Android platforms - Proficiency in integrating API services, specifically the OpenAI API - Strong understanding of text-to-speech technology and schedule management fun...

  €13051 (Avg Bid)
  €13051 Průměr. nabídka
  49 nabídky

  ...expertise in custom web development and be able to create a user/contractor portal with the following features: - Ability to create and manage profiles: Users should be able to create their profiles and update their information as needed. Contractors should also be able to create profiles and showcase their skills and experience. The website should be built from scratch, utilizing custom-built technology to ensure a unique and tailored experience for our users. The user/contractor portal should be seamlessly integrated into the website, providing a user-friendly interface for both parties. I have similar sites that directly resemble what I am looking to create available by request, so please message me. I would like to do the project in two phases.. Phase 1 is to get a qui...

  €3611 (Avg Bid)
  €3611 Průměr. nabídka
  84 nabídky

  ...Ensure seamless user experience by resolving issues affecting the website's performance. #Code Clean Up# - Review and optimize the existing codebase for better efficiency. - Remove redundant or unnecessary code to enhance website performance. - Organize and structure the code to improve readability and maintainability. #Layout Improvement# - Enhance the overall design and layout of the website for a more polished appearance. - Optimize the call to actions buttons - Implement responsive design principles to ensure a seamless experience on various screen sizes. #Documentation for Technology Stack# - Create a comprehensive PDF document upon project completion. - Detail the entire technology stack used in the project, covering both pre-existing...

  €472 (Avg Bid)
  €472 Průměr. nabídka
  68 nabídky

  Seeking a talented web developer to create a website for our art magazine. Our main goal is to provide art news and articles to the general public. We envision the following features for the website: - Blog: We want to have a platform where we can regularly publish articles and news about the art world. - Clean and modern design: The website should have an appealing and user-friendly design that reflects the creativity and elegance of the art world. - Easy navigation: Users should be able to easily browse through different articles and categories. - Search functionality: We want to implement a search bar so that users can easily find specific articles or topics of interest. - Social media integration: We would like to integrate social media buttons to allow users to share articles ...

  €505 (Avg Bid)
  €505 Průměr. nabídka
  139 nabídky

  I am looking for a senior Java developer from Eastern Europe with at least 10 years of experience to help me with a major refactor of our existing blockchai...system. This project is for an existing business and the goal is to change the signature algorithm in a multiparty computation. Scope of the refactoring: - Major refactor to improve functionality Timeline expectations: - 6 weeks est Ideal skills and experience: - Java Spring, Security, Cryptography - At least 10 years of experience as a Java developer - Strong understanding of blockchain technology and wallet systems - Experience with refactoring and improving the functionality of existing systems - Knowledge of security protocols and best practices in blockchain development - Ability to work independently and meet project...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Průměr. nabídka
  24 nabídky

  We are looking for an experienced web developer to create a specific HTML code snippet for our website. The code snippet should include a paragraph element with a given class and text content. This is a straightforward task, and we are seeking a skilled professional who can deliver high-quality and clean HTML code.

  €403 (Avg Bid)
  €403 Průměr. nabídka
  122 nabídky
  article written 6 dní left

  I am looking for a talented writer to create articles for me on our 2024 practice update. I would envision 1-3 paragraphs for each section, written in a business style. The intro would be on the longer side (3-5 paragraphs). Attached is last years as an example. 1. Intro year in review, technology environmental advancements (positive) pop culture, etc. 2. TruBridge merger 3. Day of Service, reboot from last year 4. Charities donated too – Becky 5. New hires 6. New family babies (double check Michelle) 7. CDFA J-P – explain, frame up in positive manner. Any other designations? 8. CFC – new imagery 9. Financial Planning 10. Beneficiaries, next gen wealth transfer 11. Email opt-in – the why behind it, promote virtual events for 2024? This is part of the why...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Průměr. nabídka
  65 nabídky
  website design for my brewery 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a website designer to create a clean and professional website for my brewery. The ideal candidate should have experience in creating professional and visually appealing websites. Key requirements: - Clean and professional design - Integration of an online store - Budget of less than $1000 Skills and experience: - Proficiency in website design and development - Experience in creating online stores - Knowledge of e-commerce platforms and payment gateways

  €475 (Avg Bid)
  €475 Průměr. nabídka
  130 nabídky
  Trophy icon I need a logo for my business 20 hodiny left

  I am looking for a skilled designer to create a classic and traditional logo for my business, Build Biz Credit Pros. Requirements: - The logo should have a ...recognizable. Name: Build Biz Credit Pros... Slogan: We Bank The UnBankable - It should be suitable for use in both print and digital media. Ideal skills and experience: - Experience in designing classic and traditional logos. - Proficiency in graphic design software and tools. - Strong understanding of color theory and its application in logo design. - Attention to detail and the ability to create clean and polished designs. - The ability to effectively communicate and understand the client's vision and requirements. If you have the required skills and experience, please submit your portfolio showcasing your previou...

  €93 (Avg Bid)
  Doporučené Neodkladné Zaručené
  €93
  249 příspěvky

  ...Embedding of blogs, videos, and guides. Partnerships with travel content creators. AI Tools Section: Exclusive access to AI-powered travel planning tools. Tools provided by the client for integration. Membership Management: Secure sign-up and login process. Options for users to cancel membership or delete accounts. Automated billing and subscription management. Design and Layout: Modern, clean, and visually appealing design. Responsive and mobile-friendly. Intuitive UX/UI for easy navigation. Additional Pages: About Us: Mission, vision, and team. Contact Us: Contact form and information. Terms & Conditions: Legal use of the site. Privacy Policy: Data handling and user privacy. Technical Requirements: Secure and scalable infrastructure. SEO optimization for increased...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Průměr. nabídka
  55 nabídky

  I am looking for a designer to help me design and redesign 6 logos. I want these logos to be part of a group of logos such as the existing MOX and ANDO - logo. Style: Minimalist - The desired style for these logos is minimalist, with clean and simple designs. Color coordination: Yes - I would like the logos to be color coordinated, so they can be easily recognized as part of the same group. Color and theme preferences: Yes - I have specific color and theme preferences for these logos. Overall, I am seeking a designer with experience in minimalist logo design who can create a cohesive and visually appealing set of logos. The ideal candidate should have a strong understanding of color coordination and be able to incorporate my specific color and theme preferences into the design...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Průměr. nabídka
  114 nabídky
  Trophy icon New Updated Logo Needed 6 dní left

  ...bold and vibrant colors for the color scheme. You will see two previous logo's - the first '' was my first logo for the site and I really liked the simplicity of this. The next logo is '' was a rebrand that I want to have redone. Its too long, too one sided and open ended. I'm looking for something that represents human physiology (DNA Strand or part of a strand), simple, clean and will look good in a black on white logo and a white on black logo. I'm partial to the colors of the second logo '' but want more of a royal blue. Thanks Skills and Experience: - Experience in logo design and rebranding projects - Strong understanding of modern design principles - Proficiency in using bold and vibrant colors effectively in a logo - Ab...

  €46 (Avg Bid)
  Zaručené
  €46
  179 příspěvky

  I am in need of a skilled Shopify developer to build a modern Shopify site for my physical goods. The site should have a clean and contemporary design style. I do not require any specific functionalities or features beyond the standard ones provided by Shopify. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Shopify development - Experience in designing modern and minimalist websites - Familiarity with setting up and customizing Shopify themes - Knowledge of best practices for e-commerce websites

  €225 (Avg Bid)
  €225 Průměr. nabídka
  127 nabídky

  Project Title: Clean up a Graphic Design Image I am looking for a skilled graphic designer to clean up and reshape an image for me. Type of Image: - The image is a graphic design. - Looking to reshape the the maltese cross so all sides are uniform. - Looking to create some spacing on lettered parts of the image because they will look too crowded on a patch. (The image is a 4" design) Cleanup Requirement: - The image needs to be redrawn and reshaped to enhance its overall appearance. Desired Format: - I need the cleaned-up image to be in a vector format, as it will be used for embroidery purposes. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in vector editing software (e.g., Adobe Illustrator) - Experience in image cleanup and reshap...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Průměr. nabídka
  82 nabídky

  We are starting a new residential construction company in the Bay Area (San Francisco Metro) of California. The company will be named Bay Area Developers. We want to include the name prominently in the top or bottom of the logo. We would also like highly attractive colors with simple and clean lines & design. We want the Golden Gate Bridge to be angled in the background, so it looks like you're below and off to one side of the bridge. We would also like to incorporate Redwood trees into the logo in the background on the opposite side of the bridge. We have attached a few examples of logos that we would like you to reference and incorporate ideas from all 3 images when creating this original logo. We want to take elements from these examples and blend them together to make ...

  €139 (Avg Bid)
  Zaručené
  €139
  201 příspěvky

  Project Title: CSV and xml databases relation for curation to common csv The purpose of this project is to migrate data from CSV and XML databases to a common CSV format. Skills and experience required for this job: - Strong knowledge and experience in data migration - ...databases relation for curation to common csv The purpose of this project is to migrate data from CSV and XML databases to a common CSV format. Skills and experience required for this job: - Strong knowledge and experience in data migration - Proficiency in Python programming language - Familiarity with CSV and XML file formats - Experience working with large databases (more than 1 TB) - Ability to clean and curate data for accurate migration If you have the necessary skills and experience, please bid on thi...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Průměr. nabídka
  78 nabídky
  Blockchain develoer 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a professional over 5 years experience Blockchain developer We are developing a project and our backend devel...developed using Node.js Express and MySQL database. Your task is to develop smart contracts and develop backend api endpoints to integrate with the smart contracts. Ideal skills and experience: - Experience in developing and implementing smart contracts on blockchain platforms - Proficiency in programming languages such as Solidity, Node.js, or JavaScript - Strong understanding of blockchain technology and its principles - Knowledge of different blockchain platforms and their capabilities - Ability to customize and tailor the blockchain solution to meet specific requirements - Familiarity with security protocols and encryption techniques used in blockcha...

  €983 (Avg Bid)
  €983 Průměr. nabídka
  68 nabídky

  I am looking for a freelancer to make specific amendments to my WordPress personal blog. The ideal candidate will have experienc...customization, which helps to amend the Main Menu under the Blog, and amend to Sub menu: My Life Story, My Creativity, My Challenge, My Teaching, My Travel, and My Belief. 2. Helps to change my Blog Categories to Lifestyle, Creative, SENs, Travel, Motivation, and Coach. 3. Helps to change the TAGS to SENs, DISABILITIES, DEAFNESS, ASPERGER SYNDROME, COCHLEAR IMPLANT, INNOVATION, MULTIMEDIA, ROMANCE, TECHNOLOGY, MOTIVATION. 4. helps to rearrange the posts Specific Requirements: - Customize the theme of my blog to my specifications Theme Preference: - Use mu current Theme. Theme Availability: - I have the theme files readily available for the freelanc...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Průměr. nabídka
  56 nabídky
  Trophy icon Real Estate Logo 6 dní left

  I am looking for a freelancer to design a minimalist logo for my real estate business. The ideal candidate should have experience in creating sleek and clean designs. Style: - The desired style for the logo is minimalist. Color Scheme: - The preferred color scheme for the logo is monochrome, specifically black, white, and grays. Symbols or Images: - The client has specific symbols or images that they would like to incorporate into the logo. Overall, the freelancer should have a strong portfolio showcasing their ability to create minimalist logos and should be able to incorporate the client's desired symbols or images into the design. Use the attached "B" as an example of the the "roof" and the letter "H" to be the walls of the building. Yo...

  €68 (Avg Bid)
  Zaručené
  €68
  235 příspěvky
  The Bitcoin 6 dní left

  ...cryptocurrency, has become a symbol of the ongoing digital revolution in finance. Created in 2009 by the mysterious pseudonymous figure Satoshi Nakamoto, Bitcoin operates on a decentralized peer-to-peer network, offering a groundbreaking alternative to traditional forms of currency and financial systems. At its core, Bitcoin relies on blockchain technology, a distributed ledger that records all transactions across a network of computers. This technology ensures transparency, security, and decentralization, making it resistant to censorship and fraud. The decentralized nature of Bitcoin means that it operates without the need for a central authority, such as a government or financial institution, giving users greater control over their finances. Bitcoin's primary inn...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Průměr. nabídka
  14 nabídky

  ... sales-driven individual High level of emotional intelligence Extraordinary communication skills, both written and oral Proficient in assessing customer needs Organized with good time management skills Strong desire to exceed sales/revenue goals Ability to work autonomously while maintaining drive & focus Technology sales experience a plus Salesforce experience is a plus Must be able to make decisions with a high level of confidence Speak English & Spanish Other Requirements Technology sales experience a plus Salesforce experience is a plus A combination of the following would make your application stand out You’ve been in a business in a related space You understand the restaurant space or the small to medium business space Our Values Heart - A tea...

  €909 (Avg Bid)
  €909 Průměr. nabídka
  9 nabídky

  Project Description: We are seeking a talented WordPress plugin developer to create an innovative plugin that visualizes blockchain data. This plugin will allow WordPress users to display a variety of blockchain-related data on their web...all features are polished and ready for deployment. What We Provide: Detailed specifications of data types and visualization requirements. Access to necessary APIs and relevant documentation. Ongoing support and clarification as needed. Your Qualifications: Proven experience in WordPress plugin development. Familiarity with blockchain technology and data visualization. Strong proficiency in PHP, JavaScript, and relevant web technologies. Ability to write clean, well-documented, and efficient code. Excellent problem-solving skills and atte...

  €1136 (Avg Bid)
  €1136 Průměr. nabídka
  70 nabídky
  Drone Flight Controller Board 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...ML support, third party apps via API, cloud connectivity, if and wherever applicable 3) Backward integration if and wherever applicable 4) Compatible with other parts of drones like RC, GPS, ESCs, GCS, gimbal etc from our brand as well as other brands - TBD 5) Lightweight, safe, redundant, precise and responsive 6) Cost effective in their respective categories 7) Latest parts and future proof technology Please note: Detailed technical requirements can be given at later stage and we are open to change them based on your suggestions as it may be technically required to improvise the end product. Required Skills - • Product Design • Microcontrollers and processors – Various MCUs ESP, STM, NXP, F7 • PCB designing - KiCad • Sensors – Accelerometers,...

  €1966 (Avg Bid)
  €1966 Průměr. nabídka
  12 nabídky

  ...we'll need to move the changes live when complete. If there are any changes to files outside of the CSS files, please let me know. If possible, we don't want to edit any theme settings or template files. 7. Follow best practices when building CSS. We want styles that can be reused and apply to most of the site. Right now there is a lot of individual styling and overwrites. Try to avoid this and clean things up. 8. There are a lot of different types of pages, I've listed each 'style' of page in the attached list with an example. Please check the new branding for each page type in the list. These shouldn't each have their own styles, but should use global styles to make them look similar. 9. Please let me know if you have questions about specific style...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Průměr. nabídka
  111 nabídky

  I am looking for a skilled developer who can replicate a website and make both design and functional changes to suit my technology business. Website - I will provide the details of the website that I want to replicate Design Changes: - The replicated website should have a modern and professional design that aligns with my technology business. - Any outdated or unappealing design elements should be redesigned to enhance the overall user experience. - The website should have a clean and intuitive interface, with attention to typography, color scheme, and graphics. Functional Changes: - Besides the design, I also need functional changes to the website. - This may include adding or modifying features, improving navigation, and enhancing overall website performance. - Th...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Průměr. nabídka
  126 nabídky
  Build pure HTML/CSS/JS website 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a skilled web developer to build a pure HTML/CSS/JS website for my IT hosting services company. The purpose of the website is to provide information about our service...envision the website to have 4-7 pages in total. This includes a home page, about us, services, portfolio, contact us, and potentially a blog page. Skills and experience: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript is a must. - Experience in designing and building responsive websites is necessary. - Knowledge of SEO best practices would be a plus. - Attention to detail and the ability to create clean and well-structured code is important. If you have previous experience in building similar websites and can deliver a high-quality, visually appealing, and user-friendly website, please bid on thi...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Průměr. nabídka
  59 nabídky

  I am seeking a skilled designer and animator to create a detailed and realistic design and animation of a large surveillance drone and an autonomous base station. Purpose: - The drone and base station will be used for surveillance purposes, providi...open to using any software for the design and animation, such as Autodesk Maya, Blender, or Adobe After Effects. The choice of software is flexible and can be based on the freelancer's expertise and preferences. Skills and Experience: - Proficiency in 3D design and animation software. - Experience in creating detailed and realistic designs with complex movements. - Knowledge of surveillance technology and drones is a plus. Note: The client is open to discussing further details and specifications to ensure the project meets thei...

  €438 (Avg Bid)
  €438 Průměr. nabídka
  32 nabídky

  I am seeking a skilled designer and animator to create a detailed and realistic design and animation of a large surveillance drone and an autonomous base station. Purpose: - The drone and base station will be used for surveillance purposes, providi...open to using any software for the design and animation, such as Autodesk Maya, Blender, or Adobe After Effects. The choice of software is flexible and can be based on the freelancer's expertise and preferences. Skills and Experience: - Proficiency in 3D design and animation software. - Experience in creating detailed and realistic designs with complex movements. - Knowledge of surveillance technology and drones is a plus. Note: The client is open to discussing further details and specifications to ensure the project meets thei...

  €346 (Avg Bid)
  €346 Průměr. nabídka
  23 nabídky

  ...company's testing facility, we're integrating the company-provided chassis, developed by AgileX, with state-of-the-art RTK boards, such as the SimpleSSR Kit from ArduSimple, to acquire centimeter-range GPS data. Consequently, we are seeking a ROS2-developer capable of crafting a comprehensive ROS2-package. This package must initialize the simpleRTK2B-F9P Pro board, gather GPS data via RTK-SSR technology, and seamlessly publish this information within ROS 2 environment topics. The resulting full-fledged ROS2-package for simpleSSR receivers and simpleRTK2B GPS boards, from now on referred to as the ROS2-GPS-module, will be subject to non-disclosure conditions and will be the exclusive property of the company. Hence, it cannot be released as open-source software or a pu...

  €480 (Avg Bid)
  €480 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  Project Title: Set up and maintain a Facebook page Goal: - Increase brand awareness - Drive website traffic - Generate leads and conversions Content: - Infocomm, Science & Technology News Briefs - Product/service promotions - Company News - Customer Testimonials Frequency of Updates: - Daily Ideal Skills and Experience: - Proficient in Facebook page setup and management - Experience in creating engaging and compelling content - Knowledge in Infocomm, Science & Technology industry - Ability to drive website traffic and generate leads through Facebook marketing strategies - Strong communication and writing skills

  €247 (Avg Bid)
  €247 Průměr. nabídka
  52 nabídky

  I am looking for a frontend developer to create an Angular/React web application for a barcode scanner app. The main functionality of the app is product identification. We have an existing API that needs to be implemented. Just comment all the API related code Skills and experience required: - Proficiency in Angular and/or React framew...for a frontend developer to create an Angular/React web application for a barcode scanner app. The main functionality of the app is product identification. We have an existing API that needs to be implemented. Just comment all the API related code Skills and experience required: - Proficiency in Angular and/or React framework - Experience in API implementation - Knowledge of barcode scanning technology - Strong problem-solving skills and attention...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Průměr. nabídka
  19 nabídky

  ...design a high frequency generation schematic 40kHz for a commercial product. The requirements for the project are as follows: Frequency Range: - The high frequency generation should be capable of 40 kHz and 300W output power. Intended Use: - The high frequency generation will be used for a commercial product, so it needs to be designed with reliability and efficiency in mind. Component and Technology Specifications: - The generator should be able to programmable and adjust the output in real-time. Ideal, a microcontroller for generating SPWM. Skills and Experience: - The ideal freelancer for this project will have experience in designing high frequency generation schematics. - They should be knowledgeable about the various components and technologies commonly used in this fie...

  €399 (Avg Bid)
  €399 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I am looking for a software engineer project manager to oversee a medium-sized project. Scope of the project: - The project is of medium size and complexity, requiring careful planning and coordination. Preferred software engineering methodology: - There is no specific preference for the software engineering methodology. Technology stack preferences: - Although I am open to different technologies, I do have some preferences. Ideal skills and experience for the job: - Strong project management skills, with experience in overseeing medium-sized projects. - Familiarity with both Agile and Waterfall methodologies. - Flexible and adaptable, able to work with different technologies based on preferences. - Excellent communication and coordination skills to ensure smooth project ...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Průměr. nabídka
  31 nabídky

  Dynamic Opportunity for Journalists and Publicists Specializing in Business and Tech ...compensation, with uncapped earning potential based on the success of your placements. Ideal Candidate: Possesses established contacts within tier 1 business and tech news media. Can effectively manage and deliver on a high volume of client requirements. Is driven by results and committed to timely delivery. Join Our Team: If you excel in navigating the media landscape of business and technology and are looking for an opportunity with significant rewards, we would be excited to discuss this role with you. We are ready to proceed swiftly with candidates who match our needs. Thank you for your time and consideration. We eagerly await the opportunity to forge a successful partnership...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky