Desktop supportpráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  5,000 desktop support zakázek nalezeno, ceny v EUR

  ...manažerů, kteří věří v aplikaci Working People pro efektivní správu zaměstnanců. Vyzkoušejte naši aplikaci a odemkněte potenciál zefektivněné správy pracovního týmu. Pokud máte zkušenosti s animací nebo tvořením videí a chcete se podílet na našem projektu, ozvěte se nám! Těšíme se na spolupráci s vámi a vytvoření skvělého reklamního videa. S pozdravem, za tým Specter Interactive, Alexandra Horká - Support manager We are looking for creative individuals interested in creating an advertising video for our application, Working People. Video Objective: Introduce "Working People&q...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Průměr. nabídka
  7 nabídky

  Sháníme freelancera na realizaci online marketingových kampaní. Jsme společnost The Cloud Provider s.r.o. a poskytujeme cloudové služby - OpenStack cloudovou platformu (alternativa světovým cloudovým produktům (AWS, Azure), dále provozujeme 24/7/365 support a monitorovací centrum - hlídáme správný chod IT infrastruktury našich zákazníků a řešíme případné problémy. Chceme zvýšit podíl online poptávek na celkových obchodních aktivitách naší společnosti.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Průměr. nabídka
  3 nabídky

  ...looking for a junior / middle / senior full stack developer with knowledge of .Net, Angular and MS SQL for longer-term cooperation. The Dobrý Hospic application () helps mobile hospices work efficiently within a wide team and simplifies the associated administration. Until the end of the year, we can offer work in the range of about 0.5 full-time and from the new year work on IT support for this application or possible cooperation on new projects. The application is almost done. In cooperation with the author of the application, it is necessary to fine-tune it and then take over the administration....

  €17 / hr (Avg Bid)
  Místní
  €17 / hr Průměr. nabídka
  5 nabídky

  Windows 10 pro OS support and SSD swap

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Poptáváme kompletní výrobu nového webu místo stávajícího: Pokud budeme s prací spokojeni, využili bychom služby pro dvě další stránky. Web bude umísten na stávajícím FTP. Hlavní konkurence: Požadavky: 1) 2-3 různé návrhy designů - Každý design Mobile friendly nebo verze mobile/desktop, jednoduchá orientace, jiné než stávající barevné schéma než na současném webu (bez růžové). Pozitivní, veselý, dávající pocit luxusní služby. 2) Založené na php CMS jako je Wordpress / Joomla / Drupal ... 3) Uživatelsk&aacut...

  €524 (Avg Bid)
  €524 Průměr. nabídka
  24 nabídky

  Pro naši webovou analytickou platformu připravujeme nový web a support web s dokumentací. Produktový web bude prakticky několik stránek (homepage, features, case studies, about, contact). Supportni web bude místo pro technickou dokumentaci se zakladnim designem. Oba 2 weby budou multijazykove (minimalne 2 jazykove verze). Hledáme developera s detailní znalostí MODX CMS, který by pro nás tyto weby připravil dle předem daných grafických designů a zároveň se o něho i do budoucna staral (tzn. úpravy na míru dle potřeby). Oba weby bychom rádi spustili v polovině srpna 2016.

  €23 / hr (Avg Bid)
  Doporučené Neodkladné
  €23 / hr Průměr. nabídka
  22 nabídky

  Comment Moderation & Tech Support

  €507 (Avg Bid)
  €507 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Měsíční projekt nakódování webové stránky s využitím Bootstrap, jQuery, validní HTML5, CSS (až 3 verze), preprocessor LESS (nebo Stylus), GIT. Hledáme kodéra pro zpracování responzivně-adaptivního webu pro sklářskou společnost, který především prezentuje technologie, kterými disponují. Web by měl fungovat na těchto zařízeních: Desktop 16:10, Desktop 16:9, Tablet Landscape, Tablet Portrait, Mini Tablet Landscape, Mini Tablet Portrait, Mobil Landscape, Mobil Portrait. Web má zhruba 25 identických stránek, u kterých se mění pouze fotografie a umístění textu s nadpisem. Webov&a...

  €426 (Avg Bid)
  €426 Průměr. nabídka
  1 nabídky
  Check up web Ukončeno left

  Tech support

  €23 (Avg Bid)
  €23 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis&rsq...

  €88 - €92
  Místní
  €88 - €92
  0 nabídky

  I need an experienced developer to build a modern, sleek, user-friendly, and quick desktop POS system that will link to my 80% completed Laravel-based ERP web app. Key Features Required: - Sales management: Must be able to handle transactions efficiently and seamlessly - Inventory management: Should incorporate an intuitive inventory management system that updates in real-time - Reporting and analytics: Must have a robust reports and analytics feature to aid in business decision making. Ideal Experience: - Competent with Laravel framework - Previous experience in POS and ERP system development - Adept at designing modern and sleek UI - Strong grounding in sales management, inventory management, and reporting systems Please, provide examples of similar projects you've comple...

  €1033 (Avg Bid)
  €1033 Průměr. nabídka
  32 nabídky

  account verification support required , only experienced person bid

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I require a proficient Shopify developer to help customize my existing store and provide ongoing support. The project involves a variety of activities, from regular website updates to proficient management of product inventory. Tasks will include: - Regularly updating website to streamline user experience and stay current with market trends - Managing product inventory to ensure product information is always accurate and up to date The ideal freelancer will have a strong background in UI/UX, experience with Shopify platform, and a keen understanding of inventory management.

  €890 (Avg Bid)
  €890 Průměr. nabídka
  104 nabídky

  ...printing to this printer: However we need it to work with this Epson TM-m30II smart printer. The printer has a built in printer server and allows you to setup IP address from the backend. Your job will be add the epson printer support in script backend as shown on the attached image. Epson does not provide print API so you need create a solution similar to various cloud print service that will automatically push the print to the connected printer when an order is received. We need printer to behave similar to justeat, uber eats, deliveroo etc. Also we need the print receipt format to be similar to the attached images. If

  €114 (Avg Bid)
  €114 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  The Closer's Collective is hiring cold callers to work within our digitally-based Sales Department. You will be provided with extensive training as well as scripts for the services you will sell. The average compensation is between 15% - 20% on deals that exceed $10,000. As a commission-based position, you have the ...effectively communicate our offerings and build trust with prospects will be key to your success in this role. Above all, we value team players who are passionate about sales and motivated to achieve results. By joining our team, you will have the opportunity to work in a dynamic and fast-paced environment, surrounded by like-minded individuals who are driven to succeed. We provide ongoing training and support to help you sharpen your sales skills and reach your ...

  €4609 (Avg Bid)
  €4609 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I'm on a quest to secure a skilled developer who can create a comprehensive social media marketing website for me. This website should be able to adeptly support top-tier platforms including Facebook, Instagram, and Twitter. Key Features: - Content Scheduling: The ability to plan and organize the release of posts across different platforms. - Analytics and Reporting: The application should provide insightful data on post reach, engagements, demographics, and other pertinent metrics. - Ad Campaign Management: The tool should seamlessly handle the creation, running, and management of ad campaigns on the aforementioned platforms. Project objective Create an innovative SaaS that enables users to easily generate and distribute personalized content, such as blogs and newsletter...

  €320 (Avg Bid)
  €320 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  I am looking for a highly skilled Excel expert proficient in data consolidation and manipulation. I need substantial support in combining multiple spreadsheets into one comprehensive document. These spreadsheets, which are in the same file format, incorporate predominantly textual data. Therefore, the freelancer should be highly adept at merging and managing text. Key responsibilities and skills include: * Combining and managing multiple Excel files into a consolidated document. * Expertise in data consolidation for textual information in Excel. * Proficiency in Excel formula creation to ensure effective data management. An ideal match for this project is someone detail-oriented with significant experience in Excel data manipulation and consolidation.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Průměr. nabídka
  24 nabídky

  ...create smart contract functionality on my website. Key tasks and requirements include: - Integration of a web3 platform to enable crypto connectivity - Smart contract development to facilitate automated payments - These smart contracts should be set up to support cryptocurrency transactions To succeed in this job, you should have experience with blockchain technology, smart contract development, and cryptocurrency transactions. Proficiency in web3 is crucial, as is a solid understanding of how to create and modify smart contracts to support various types of transactions. An ideal candidate would be someone who is innovative, solutions-oriented, and experienced in transforming technical requirements into functional capabilities. Looking forward to hearing from experts ...

  €528 (Avg Bid)
  €528 Průměr. nabídka
  26 nabídky

  I'm looking for a creative designer to create a unique, meaningful, and lucrative logo for my new company "DropX", a logistics and IT support provider specifically for the eCommerce Industry. ***Important Note: You must need provide the meaning of the logo The desired logo should represent our mission, which is dropping hassles for our clients. All original files must be provided after completion, along with mock ups. Important Details: - Logo Name: DropX - Slogan: Let's drop your hassle - Colour Scheme: Open for the designer to suggest - Representation: Open for creative interpretation as I did not specify a preference for a symbol, initial, or the full company name. Ideal skills and experience: - Proficient in graphic design - Experience with business bra...

  €37 (Avg Bid)
  Zaručené
  €37
  25 příspěvky

  ...primary task involves obfuscating my existing Java Spring Boot code to protect the software's intellectual property. - The obfuscation should cover variables, class names, and string encryption, adding a comprehensive layer of security and making it harder for third parties to reverse engineer the code. - Post-obfuscation, you’re also expected to render valuable debugging and troubleshooting support whenever necessary. Ideal Qualifications: - Extensive experience in Java development and code obfuscation techniques - Proficiency in using obfuscation tools like Proguard or similar - Strong troubleshooting skills with the ability to debug obfuscated Java Spring Boot code - Ability to work independently and resolve issues promptly. Feel free to ask if you have any queri...

  €184 (Avg Bid)
  Doporučené
  €184 Průměr. nabídka
  12 nabídky

  Confirmis ( ) is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be involved in our pre-employment screening by conducting a visit to our candidates’ residential address with the candidate’s consent letter. JOB DESCRIPTIONS: • Conduct the site visit to the candidate’s residential address • Conduct the basic verification of the candidate’s residence & reputation with the neighbors, head of the local community, police stations, building operators, etc. ...

  €10 (Avg Bid)
  Místní
  €10 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I am looking for a proficient web app developer to create a robust and efficient finance web app. The primary features of this app should include a budget tracker, expense categorization and ability to generate financial reports. Key Requirements: * The app should be designed to work seamlessly on desktop computers. * This project also calls for implementing basic security measures to protect data and user privacy. Ideal candidate: * Demonstrated expertise in web app development, and proven ability to deliver on similar projects effectively. * Familiarity with finance-related app development would be a key asset. * Ability to deliver on time and meet specifications to the letter.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Průměr. nabídka
  73 nabídky

  ...competitors, and individuals who engage in sports and fitness activities during their leisure time. They are individuals who prioritize their health and fitness and are committed to living a lifestyle that enhances their athletic performance. They demand premium quality in everything they use, from nutritional supplements to fitness gear, and value integrity and transparency in the brands they support. Brand Values: Quality, Integrity, Modernity, Dedication, and Athletic Excellence. Design Objectives: - Reflect High Quality and Integrity: The logo must convey a sense of premium quality and trustworthiness, reflecting our commitment to delivering the best nutritional supplements in the market. - Modern Design: We are looking for a logo with a contemporary feel, reflecting curren...

  €138 (Avg Bid)
  Zaručené
  €138
  91 příspěvky

  I need a detailed update on my print catalogue...may be limited. This assignment requires: - Experience in print catalogue design - Proficiency in design software like Adobe InDesign - Attention to detail since the nature of the project involves revising product specific information - Expertise in creating/editing high-resolution product images - An understanding of product marketing and ability to craft compelling product descriptions To support this task, you may have to convert the catalogue into a more flexible format while increasing the quality. I'm looking for a professional, meticulous individual who can bring a critical eye to my catalogue and help revamp the product details accordingly. Have added notes to the current PDF - and will supply imagery to winning freelan...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Průměr. nabídka
  81 nabídky

  ... The CRM system should be designed with the following functionalities: - Contact/Account management: The system should be capable of managing and keeping track of all our contacts, including their engagements with our business. - Sales pipeline management: The system should provide support in visualizing, managing, and guiding us through our sales pipeline. We need good visibility of our deals at various stages. Our team will be less than 10 users, so you will need to ensure the CRM can efficiently support this number. In terms of customization, I require moderate customization to the system. This will involve incorporating some unique workflows and features specific to my business needs. It won't be a completely unique system, but will definitely need more than y...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Průměr. nabídka
  42 nabídky
  Java Video Player Update Support 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  As a platform currently running on Java 7, our video player shows good support for MP4, AVI, and MKV video formats. Presently however, there's a dire need to broaden the spectrum of our services. Here's what we seek: - A Java professional who can provide support for Facebook, Instagram, and Dailymotion videos, enabling seamless video streaming from said platforms right on our video player. Ideal Skills: - Experience in web video standards and conversion. - Proficiency with Java 7. - Expertise in handling video player upgrades. Shortlisted candidates should have a thorough understanding of video player development and be prepared to explain their intended approach for integrating new video source support into our existing setup.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  I need a proficient English writer to create intermediate-level technical documentation for a software product. This documentation will be primarily for technical support staff. Key requirements: - Strong English writing skills - Knowledgeable in technical software documentation - Capable of producing a user guide at an intermediate level Experience in writing technical guide for software products is a strong bonus. I need someone who can create tech guide for specific app,how specific tasks and things can be used and made, you will have some video materials and from the videos you need to be able to produce simpler to understand and short technical documents. You need to be good with creation of technical documents guides, it will be beneficial if you have experience with ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Průměr. nabídka
  9 nabídky
  €28 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  We are on the hunt for a Portuguese-speaking customer support agent who can provide basic navigation guidance to our new Brazilian clients. The primary task will be helping clients claim their first deposit bonus. Here are some specific tasks and requirements: - Speak fluent Portuguese (additional languages are a plus) - Familiarize with our website's basic navigation to walk-through clients - Assist clients specifically with their bonus claim - A background in customer service will be an advantage - Experience or interest in online betting and casinos will be useful Please note that you'll not be dealing with any technical difficulties. Your crucial task will be bonus claim assistance. Join us to provide our clients with a seamless introduction to our betting platform.

  €337 (Avg Bid)
  €337 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  Google Maps / OSM – Annotate Map in various ways. This will be a created to be dropped into an existing website – this needs to be responsive design so that I can also work from a cell phone screen. (see: “” this will be similar to the...controlled and all old revisions should be kept until manually deleted. Database – MySQL: 19. All map marker overlays & additional polygons should be saved in a Json fields within a MySQL DB. I would would like the “footprint” polygon to be saved in its own DB field as we will be displaying these all on the map to be selectable. This should be a complete drop in solution that works on both desktop & cell phone – there may be other features that are required but not specified above. P...

  €775 (Avg Bid)
  €775 Průměr. nabídka
  62 nabídky

  ...developer to help build a chatbot interface using HTML5 and Javascript. Since I am open to design suggestions, those with a creative flair are especially encouraged to add their own touch to the project. However, potential designs may lean towards a minimalist, modern, or cartoonish aesthetic. While the specific purpose of this chatbot has not yet been solidified, it could either provide customer support, generate leads, or engage users in conversation, so versatility and adaptability are key. Most importantly, the chatbot must be designed to interact with users through both text- and voice-based responses. This will necessitate strong experience in text-to-speech (TTS) and speech-to-text (STT) methods, as well as an understanding of UI/UX best practices. Ideal skills and ex...

  €314 (Avg Bid)
  €314 Průměr. nabídka
  109 nabídky

  We are in search of a reliable Remote Support Specialist to work as a Virtual Assistant. This role requires someone to manage job posts and messages on a daily basis. Specifically, your responsibilities will include: - Managing and organizing job posts on LinkedIn - Responding to messages in, a timely manner - Ensuring that all posts and correspondence adhere to brand guidelines and standards This role requires you to be: - Extremely familiar with the LinkedIn platform - Abreast with best practices for online job postings - Efficient in online communication and data organization - Skilled at calendar management - Capable of conducting research and writing reports Prior experience in similar roles, especially involvement in LinkedIn job posting management, would be an added advant...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Průměr. nabídka
  26 nabídky

  I'm looking for a talented graphic designer who can create a modern logo for my organization, ASSURANCE with a tagline of Support for Caregivers. Critical attributes for the successful designer include expertise in contemporary design styles, color theory and visual brand identity coupled with strong creative skills. Key Requirements: NO CLIPART OR STANDARD LOGO DESIGNS ACCEPTED. ONLY ORIGINAL DESIGN WORK WILL BE CONSIDERED. - Strong experience in logo design and modern aesthetics with a strong portfolio featuring similar projects - An eye for details, creativity and originality - Proficiency in graphic design software, specifically Adobe Illustrator or CorelDraw Specific Design Elements: - Colors: The logo should incorporate shades of orange and red - Style: The logo ...

  €92 (Avg Bid)
  Zaručené
  €92
  127 příspěvky

  Introduction Stan is seeking a dedicated Support Specialist to provide exceptional service to our creative community. If you are passionate about assisting customers and have a knack for problem-solving, we invite you to join our team for this short-term project. This role is instrumental in maintaining the satisfaction and loyalty of our creators by ensuring their concerns and queries are addressed professionally and effectively. Deliverables - Respond to Customer Inquiries: Ensure all customer communications are handled promptly and professionally, with a focus on resolving issues efficiently. - Troubleshooting and Issue Resolution: Accurately diagnose customer issues and troubleshoot effectively, escalating to relevant departments when necessary. - Product Knowledge: Maintain ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Průměr. nabídka
  35 nabídky

  I'm seeking an efficient virtual assistant who can proactively create and manage my company's profile and keep track of our laptops along with their daily status. The assistant should be adept at: - Framing a compelling company overview - Highlighting the key employees - Articulating the products/services offered - Scrupulo...Articulating the products/services offered - Scrupulously creating mission and vision statement for the company Besides that, the assistant should proficiently manage the company's accounts. No particular platform preference has been defined for this task, indicating flexibility in choice of platform for the assistant. Ideally, the candidate should have prior experience in remote administrative support and familiarity with different accounting ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  35 nabídky

  Our rapidly expanding Real Estate Educational Community is dedicated to providing cutting-edge real estate training and resources. We are at the forefront of integrating technology to enhance the learning experience. To support our growth, we are seeking a talented Developer with a strong background in API connections, Meta APIs, Meta Pixel integration, website reporting, CRM systems (preferably GoHighLevel), and database management. Location: Remote Job Type: Full-time Role Overview: As our Developer, you will be a pivotal member of our team, working closely with our marketing and content departments to enhance our digital footprint and user experience. Your expertise will drive the integration and optimization of our digital tools and platforms, supporting our mission to provide...

  €448 (Avg Bid)
  €448 Průměr. nabídka
  18 nabídky

  I'm in need of a computer operator with proficiencies in key operational areas. Here's what I'm looking for: - Proficiency in GST management: You will play a crucial role in managing goods and services tax data. - Billing and invoicing expertise: Making sure that all the bills and invoices are processed perfectly. - Marketing Support: Assist the marketing team to efficiently drive our marketing efforts. - Data Entry: The volume of data will be low, less than 50 entries per day is expected. Proficiency in specific tools is required: - Tally: You'll need to be comfortable with this for efficient GST management and billing. - Excel: Important for all areas but especially useful for data entry. The ideal candidate will have a strong background in similar roles and...

  €243 (Avg Bid)
  €243 Průměr. nabídka
  13 nabídky
  Point of sale Software 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I need a point of sale system for my retail store and restaurant. I require the system to have inventory management and reporting and analytics features. Additionally, I need the system to support more than 10 registers or terminals. The systmem should be a desktop application but also able to work on android devices and windows computers. Ideal skills and experience: - Experience in developing and implementing point of sale systems for retail and restaurant businesses - Proficiency in inventory management and reporting and analytics features - Familiarity with hardware and software requirements for supporting more than 10 registers or terminals. - Be able to intergret with weigh scales and finger print devices - Familiar with developing multi location POS Systems and manu...

  €1111 (Avg Bid)
  €1111 Průměr. nabídka
  9 nabídky

  We are a rapidly growing real estate educational community, dedicated to providing top-notch training, resources, and support to individuals passionate about real estate. Our mission is to empower our members through education and networking opportunities, enabling them to achieve personal and professional success in the real estate industry. Location: Remote Job Type: Full-time Role Overview: We're seeking a talented Paid Ads Specialist to join our marketing team. As a Paid Ads Specialist, you will play a crucial role in expanding our reach and enhancing our community's growth through strategic paid advertising campaigns across various platforms, including Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, and more. Key Responsibilities: - Design, implement, and manage paid adve...

  €525 (Avg Bid)
  €525 Průměr. nabídka
  15 nabídky

  ...accommodating users of different heights. - Foldability: The design must be compact and easy to fold for simple storage. - Lockable wheels: To ensure user safety, the design should incorporate wheels that can be locked and unlocked at will. The walker must also be able to support a maximum weight of up to 300 lbs. This requirement is a key factor in guaranteeing the durability and integrity of the product under different weight loads. Please, incorporate the following accessories into the design: - Armrests: To provide additional support and stability for the user. - Basket for personal items: This will allow the user to carry items conveniently. - Seat for resting: To provide the user with a comfortable spot to rest when needed. The ideal freelancer for this job shoul...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Průměr. nabídka
  7 nabídky

  I'm seeking a proficient videographer who can capture high-quality ground footage of an airplane banner flight around the Oscars, specifically focusing on the detailed v...March 10, 2024, starting from 6:45 PM Pacific Time. Therefore, you'd need to manage your time well to capture the best shots. - Purpose: The end goal of this video is to help mobilize support for a cause that the Alita Army cherishes. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in professional videography, particularly in shooting high-quality ground footage. - Proficient in capturing moving subjects with detail proficiency. - Strong understanding of light effects based on the timing of the shoot. Your task will be to provide standout footage that leaves a strong impression and incites viewers t...

  €230 - €691
  Místní Doporučené
  €230 - €691
  0 nabídky

  hi i am looking someone for who can run my tech support ads on google adwords search campaign for leads i will be needing experienced person only with old google ad account to work for good cpc and ctr i am ready to pay percentage on daily basis my budget would be high daily i will be providing all campaign details landing page , all keywords , description etc. and every detail of the campaign it will be a search ads campaign which will be running in targeting location united states requirements we need a strong and old google ad account which have some spent in it from you side for better cpc and cpa which is advertiser verified and should have atleast 20 k spent in it ( 20k already spent on other ads in past )

  €1160 (Avg Bid)
  €1160 Průměr. nabídka
  4 nabídky

  hi i am looking someone for who can run my tech support ads on google adwords search campaign for leads i will be needing experienced person only with old google ad account to work for good cpc and ctr i am ready to pay percentage on daily basis my budget would be high daily i will be providing all campaign details landing page , all keywords , description etc. and every detail of the campaign it will be a search ads campaign which will be running in targeting location united states requirements we need a strong and old google ad account which have some spent in it from you side for better cpc and cpa which is advertiser verified and should have atleast 20 k spent in it ( 20k already spent on other ads in past )

  €233 (Avg Bid)
  €233 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I am searching for a competent and reliable mobile app developer with extensive experience in both iOS and Android platforms. The main focus of this project is to develop an e-commerce mobile application that should support both iOS and Android platforms. The application features should include: - A comprehensive product catalog, - An easy-to-navigate shopping cart, - A robust and secure payment processing system. The perfect candidate for this assignment should possess the following skills and experience: - Proficiency in application development for both iOS and Android platforms, - Prior experience in e-commerce mobile application development, - Proven experience in integrating payment processing systems, - A strong understanding of product catalog and shopping cart functi...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Průměr. nabídka
  17 nabídky

  hi i am looking someone for who can run my tech support ads on google adwords search campaign for leads i will be needing experienced person only with old google ad account to work for good cpc and ctr i am ready to pay percentage on daily basis my budget would be high daily i will be providing all campaign details landing page , all keywords , description etc. and every detail of the campaign it will be a search ads campaign which will be running in targeting location united states requirements we need a strong and old google ad account which have some spent in it from you side for better cpc and cpa which is advertiser verified and should have atleast 20 k spent in it ( 20k already spent on other ads in past )

  €953 (Avg Bid)
  €953 Průměr. nabídka
  7 nabídky
  Ubuntu VPS and Wordpress Setup 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm currently looking for technical support to assist in setting up my VPS and integrating it with Wordpress. To clarify, I require the following services: • VPS Setup and Configuration: The VPS should be setup using Ubuntu as its operating system. • Basic Security Settings: Although my requirement for security is not extensive, I do appreciate the importance of protecting my information. Therefore, I would like basic security settings applied to the VPS. • Wordpress Integration: I need to have Wordpress installed and customized on my VPS. The ideal freelancer for this project should be proficient with VPS setup and configuration, especially on Ubuntu systems. Additionally, experience with Wordpress installation and customization is vital. Knowledge and un...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Průměr. nabídka
  64 nabídky

  As WordPress website owner in need of assistance with MLS plugins, specifically revolving around property listings, I am on the lookout for a professional with expertise in this precise area. The project will involve: * Assessing and refining the current setup of the MLS plugins on my website * Ensuring efficient functioning and updates of the property listing plugins * Troubleshooting any plugin performance-related issues * Proposing and executing any necessary changes to improve plugin performance Freelancers bidding on this project should have: * Extensive experience with WordPress website management * Proficiency with MLS plugins, especially those dealing with property listings * An ability to solve problems efficiently and swiftly * Outstanding communication skills to keep me upd...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  66 nabídky

  I am in need of a Sales Creative and Sales Support Specialist who is passionate about art and culture and is capable of working remotely. The key skills and expertise I am seeking include: As a Sales Creative / Sales Support Specialist at ARTiSTORY, you'll play a pivotal role in bridging the gap between museums, artists and pop-culture icons such as NASA with consumer products. You will research museum collections, identify significant artworks or artifacts, and build logical connections to potential licensed products. Your work will directly contribute to developing innovative art and cultural IP licensing collaborations, transforming timeless art into tangible products that resonate with today's consumers. Responsibilities and Duties: Conduct research int...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  20 nabídky