Order processingpráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  5,000 order processing zakázek nalezeno, ceny v EUR

  Dobrý den, potřebuji ze stránky na binance vyextrahovat obchodovaný symbol, cenu, směr nákupu (buy long/short, close long/short) a zaslat přes API zprávu do binance na vytvoření objednávky, která bude vypadat dle github binance následovně: order = client.futures_create_order( symbol=symbol, side=side, type='MARKET', quantity=quantity, positionSide=positionside, closePosition=close kde symbol = pár (např. SOLUSDT); side = BUY nebo CLOSE; quantity = aby byla hodnota 120 USD, tzn. je nutné vypočítat dle přečtené ceny na stránce; positionSide: LONG nebo SHORT. Vize je, že chci kontrolovat nov&a...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Průměr. nabídka
  12 nabídky

  Hello, I am in need of someone experienced with implementing the codeswholesale-sdk-php. There is also a WordPress plugin, but it hasn't been actively developed for several years. Either customize the old plugin or implement the API. I would need everything the plugin for WordPress can do (regular import, update, order synchronization). I need to import price relationships, product attributes, descriptions - all possible available product information. I am in a distributor position. I can provide API data on sandbox. () So, I would need either to modify the existing plugin or create a new one or implement it differently - for example, in functions.php. PHP SDK: Plugin no longer supported for

  €227 (Avg Bid)
  €227 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  We have half an image of a card, it is in grayscale. We need to obtain the rank, suit, and the probability of the result's correctness from it. Ranks are A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K Suites are h, d, c, s (Hearts, Diamonds, Clubs, Spades) Also recognizing a Joker card is needed. It should wo...image of a card, it is in grayscale. We need to obtain the rank, suit, and the probability of the result's correctness from it. Ranks are A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K Suites are h, d, c, s (Hearts, Diamonds, Clubs, Spades) Also recognizing a Joker card is needed. It should work for any cards in the world. We have several thousand samples. Processing time for one card max 150 ms The result will be a trained network, capable of processing card images from disk....

  €4949 - €9899
  Neodkladné Zapečetěný
  €4949 - €9899
  3 nabídky

  ...editor/update pro nahrání zpráv na web (myslím, že WordPress má v sobě integrovaný) pro update novinek (něco jako "nahrání nových dat do databáze" --> to aby se web tvářil "živě") WEB: Jazyky -> Čeština, Angličtina, Němčina, Španělština ... --> WordPress není podmínkou, jde o to, že je jednoduchý a nemusíme se zabývat timto do detailu + další věci po osobní schůzce BackEnd - Moje práce: Data Processing --> Stahování, ukládání a poskytování dat dále - data poskytují buď přístupem do databáze / jako .json file, př&i...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Průměr. nabídka
  7 nabídky

  In order to understand the real estate market in a specific city (Praha) in a small European country (Czech Republic), I would like to scrape the real estate listings from a website (). The website has ~5000 listings of apartments for rent, and ~7000 listings of apartments to buy. Goal is to scrape all the listings including its details, categorized correctly in Excel, to enable comparison of apartments by their size, condition, location within the city, etc. The website is in Czech language and I will happily translate anything you need. It is a one-time scraping, but please consider also the option of continuous scraping. The web scraping could potentially be expanded to other cities (within the same real estate website) Apartments to buy:

  €124 (Avg Bid)
  €124 Průměr. nabídka
  35 nabídky

  Hello everyone, we are an artificial intelligence company, in order to develop software, we want to recruit hundreds of Czechs to record Czech audio for us,We need to record 1050 sentences, each sentence is 2-8 seconds,and the pass rate must reach 96.5%. without violating any of your privacy. If you are interested in helping us record the audio, please contact me! Note: Those who have participated in the startask app recording cannot participate in this job. Ahoj všichni, jsme společnost zabývající se umělou inteligencí, abychom mohli vyvíjet software, chceme naverbovat stovky Čechů, aby nám nahráli český zvuk, Potřebujeme nahrát 1050 vět, každá věta má 2-8 sekund, trvá to asi 3 hodiny pro do...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  ...situations into training - provide training topics for smaller groups with several reps - length is 3hrs per training Communication during preparation will ideally be in Czech or English. We plan the project for several months but depend on the lecturer abilities to have even more and longer cooperation with us — the range of dozens of hours of collaboration. We require experience with processing of creation of materials and professional management of soft skills training. Experience is necessary. Participants are demanding on practical leadership and expertise....

  €17 - €19 / hr
  Místní
  €17 - €19 / hr
  0 nabídky

  Kdo jsme a co děláme? Startup EMU postavený na myšlence skvělého produktu, který umožňuje zaměstnancům být víc slyšet a manažerům efektivně a průběžně sbírat a pracovat se zpětnou vazbu od svých lidí. Náš malý tým BI konzultantů potřebuje posilu....expressions) A po získání vhledu do problematiky možnost designování dashboardů? Pokud jste odpověděli ano, ozvěte se. Do týdne vám dáme zpětnou vazbu. Pohovor bude probíhat u nás v kanceláři na Malé Straně a k pohovoru budeme vybírat kandidáty: Znalé základních statistických pojmů a vizualizačních metod (h...

  €6 - €11 / hr
  €6 - €11 / hr
  0 nabídky
  Vytvořit software Ukončeno left

  ...být: ARM Dobrá znalost C/C++ (Python). Znalost GNU/Linux. Znalost síťové komunikace a ARM architektury. Základní znalost Image Processing. Zkušenost s ARM mini pc (Rasberry Pi, Beaglebone, Arduino). Tvá hlavní zodpovědnost jako ARM programátora: Aby terč mohl přenášet výsledky na telefon, je potřeba mu dát mozek. V současné chvíli již jeden má, ale potřebuje údržbu a další rozvoj. A to bude právě tvá role. Budeš hledat nová řešení a vylepšovat aktuální systém. Budeš se podílet na úspěchu celého týmu. Výhodou bude: Zku&s...

  €14062 (Avg Bid)
  €14062 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  online magazín/blog, který směřuje na čtenáře ženy-mu...článků, tipy pro čtenáře. Hledám k sobě někoho kdo pomůže s návštěvností webu pro klienty, zajistím marketing online včetně sociálních sítí, facebook, instagram, g+, pinterest. Dále hledám blogerky/blogery, kteří budou s námi tvořit Facestar jako součást rodiny. online magazine / blog that directs readers to the women-men 25-45let, rubrics health, lifestyle, fashion, beauty, technology, processing of each editorial articles, tips for readers. Seeking to back someone who can help with site traffic for customers, arrange online marketing including social networks, Facebook, Instagram, g +, pint...

  €198 (Avg Bid)
  €198 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...integrate Stripe payment processing into my existing MERN app. The project involves enabling the app to support multiple currencies and subscription-based payments. This project has potential for long term opportunity to continue to add more features after completing the payment processing feature completion. Key Requirements: - Integrate Stripe: We'll need to set up Stripe as the payment processor in the app. - Multiple Currencies: The payment system must be able to handle transactions in various currencies. - Subscription Management: The integration should allow for subscription-based payments. Ideal Skills: - Proficiency in MERN stack and Node.js. - Proven experience with Stripe payment gateway. - Understanding of multi-currency payment processing...

  €91 (Avg Bid)
  €91
  0 příspěvky

  I am seeking assistance to broaden our current digital marketing efforts in order to increase website traffic, generate leads, and improve brand awareness. The intended target audience is broad, including Millennials, Small Business Owners, and Baby Boomers. Our present digital marketing strategy includes: - Social Media Marketing - Search Engine Optimization The freelance expert should have: - A proven track record within digital marketing - Expert knowledge in social media marketing - Strong understanding of SEO - Ability to reach our diverse target audience I am open to innovative ideas to reach and engage our audience effectively. It's essential to have an understanding of distinct demographic desires to ensure our marketing strategy is well-rounded and maximizes ...

  €310 (Avg Bid)
  €310 Průměr. nabídka
  28 nabídky

  ...include: 1. Creating an effective ChatGPT4o AI bot. 2. Ensuring the bot utilizes Natural Language Processing for information retrieval. 3. Integrating the bot with my current website's live chat function. The ideal candidate should have the following skills: - Expertise in ChatGPT4 Technology - Experience in AI bot development and integration - Proficiency in Natural Language Processing - Strong understanding of information retrieval concepts - Previous work with live chat integration on websites - Proven problem-solving capabilities I anticipate the bot to smoothly guide website visitors through their queries, making info retrieval an effortless process. You'll rely on your natural language processing know-how to make this a highly user-friendly bot. L...

  €681 (Avg Bid)
  €681 Průměr. nabídka
  44 nabídky

  ...tutorials, guides to educational videos. Ideal candidate should possess: - Strong understanding on how to structure sales funnel for maximum conversion - Proven experience with Kajabi platform - Excellent understanding of digital product presentation and marketing - Experience uploading video and PDF content with focus on tutorials, guides and educational videos. - Landing page with initial offer - order bump - thank you page with an upsell and a downsell - Check out pages Your job will be to create a funnel that systematically and attractively presents the products to potential clients for optimized sales conversion. In your bid, please detail your experience with similar projects and strategies you'll implement for success. I would want this funnel to be able to duplic...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Průměr. nabídka
  32 nabídky

  I'm seeking a talented AI developer to develop a streamlined system to aid my master's studies. The ideal candidate is well-versed in Python and should possess an intermediate level of experience. Key Project Goals: 1. Development of Natural Language Processing capabilities. 2. Implementation of Machine Learning algorithms. 3. Execution of Data Analysis and Visualization processes. These combined functionalities will form a comprehensive system capable of analyzing and visualizing data via machine learning and natural language processing techniques. Your success in this project will significantly propel my research forward.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Průměr. nabídka
  23 nabídky

  I'm looking for a reliable, bilingual (English and Mandarin) temporary accountant to join my team in Taichung. The ideal candidate would: - Have excellent bookkeeping skills: Your primary role will include maintaining financial records, including purchases, sales receipts, payments, and more. - Handle Payroll: You'll be responsible for preparing and processing payroll on time and handing it over to a third party company. - Prepare Financial Statements: Provide month-end financial statements accurately and efficiently. Additionally, you should be proficient in Excel Spreadsheets and Dingxin workflow ERP software, to be able to handle around 100-150 transactions per month. Prior accounting experience is desirable. Even though the role is temporary, the possibility for exte...

  €23 - €27 / hr
  Neodkladné Zapečetěný
  €23 - €27 / hr
  7 nabídky

  ... Apart from the location advantage, another important element that I want to highlight in the proposal is the quality of products. Since working professionals have a sophisticated sense of taste, it is important to meet their requirements with quality attributes. Therefore, one of the core components of the proposal will be to highlight the quality of the food and beverages. Additionally, in order to maximize the potential of the tea cum snacks outlet, a pricing strategy will need to be thoughtfully created to ensure competitively priced products. Further research into the current market will be necessary to create the most appropriate pricing plan for the proposed expansion. All in all, I am in search of a comprehensive business proposal for a new outlet of a tea cum snacks ...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  want to change pagination of php script currently it is like serial wise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and o want it to be 8 4 5 1 3 9 6 2 7 I have a PHP script with pagination that currently uses serial wise ordering. However, I'm looking to change it to a custom order for better navigation. The ideal freelancer for this project will have: - Strong understanding of PHP and pagination logic - Experience in customizing pagination systems - Ability to enhance navigation through creative ordering This task aims to improve the user experience on the website by providing a more intuitive navigation system. The successful freelancer will need to adjust the existing PHP script to accommodate the new custom pagination logic, ensuring smooth transitions between pages for users.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  ...Anywhere." 3 Separate Business Services: - Virtual Bookkeeping Services : Provided by a registered BAS agent using Xero software. Target Audience : Small business owners and soletraders who use XERO or want to convert to XERO - Virtual NDIS Plan Management: Managed by a virtual NDIS registered plan manager using real-time cloud-based NDIS software integrated with Hicaps for seamless NDIS payment processing. Target Audience : Specialises in ECEI (Early childhood early intervention) and Autism. - (No need to create campaigns for this service) Qualified Training Programs: I am available for hire by small businesses to create procedure manuals for XERO bookkeeping systems or business administration processes. With my expertise, I can help streamline your business operati...

  €326 (Avg Bid)
  Neodkladné DOM
  €326 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  I would like to create a ChatGPT like chat for my company. The goal here is to be able to train the language model as best as it is possible and make it be used by us in many situations, like to generate a chat bot based on our company info or to create some stuff like a calendar for posts given a user input. I am a developer but I don't know much about AI programming, so I would need an expert, who have much experience with AIs development, to give us the directions, explain why the method was used and how to improve it and to answer any other questions about the project. We will need to do a basic training but we will also need a guide to how to train the model on large scale. We will not use Chatgpt integration but make our own language model.

  €994 (Avg Bid)
  €994 Průměr. nabídka
  50 nabídky

  Seeking proficient mortgage loan processor, ideally with experience in conventional, FHA, and non-qm loans. Spanish and English speaking. Re...with experience in conventional, FHA, and non-qm loans. Spanish and English speaking. Responsibilities -Take a file from under contract to closing -Gather conditions, order outs, communicate with borrower as needed, submit to underwriting -Working with all web based platforms and software, wholesale lending -New Jersey and Pennsylvania -100% remote Speed is most important, touching each file under contract as much as needed to close ahead of schedule. The successful candidate will need to be proactive, organized, and have a keen eye for detail. Strong communication skills and a good understanding of the loan processing landsca...

  €9 - €27
  Zapečetěný
  €9 - €27
  2 nabídky

  I am urgently in need of a professional who can build me, a web-based order tracking app using Watson.ai. The core functionality of the app will be for tracking orders in a web browser. Key Requirements: - Expertise in - Proficiency in building Web Applications - Understanding of Order Tracking Systems. Since some features have been left undetermined, I encourage innovation in that aspect, taking user experience into consideration. This project should ideally be completed ASAP. Flexibility, creativity, and open communication are keys to this job.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Průměr. nabídka
  57 nabídky
  Personal Injury Claim Amendment 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I require a legal professional to help me amend my personal injury claim complaint, specifically in terms of insufficient pleading. The claim has been dismissed with order to amend, which necessitates understanding and expertise in personal injury law and legal drafting. Key Tasks: - Review the dismissal order - Understand the insufficient pleading - Amend the complaint accordingly Ideal skills: - Legal drafting - Understanding of Personal Injury Law - Experience with claims amendment I believe someone with a background in personal injury law litigation, and who has previously amended claims, could best assist me with this project. I look forward to your proposals.

  €347 (Avg Bid)
  €347 Průměr. nabídka
  28 nabídky
  Apache Node Specialist 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I need a freelancer for 2 tasks: one small for now, to start immediately, one larger to be done next few days. I am also looking for long term relationship for support and updates. Tasks for now 1) small task, install a react template that requires node. Currently my server is pointing port 3000 to old app is not used anymore. 2) larger task, install the API below in a new VPS server I will order. I already have an older version fully working in another vps.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Průměr. nabídka
  34 nabídky

  I run an online ecommerce business specializing in physical products. I'm seeking a Virtual Assistant (VA) to help manage the business, and a social media expert to enhance our online presence and drive profits. Key Responsibilities: - Managing the day-to-day operations of the ecommerce business - Handling customer inquiries, order processing, and inventory management - Collaborating on the development of marketing strategies and campaigns For the Social Media Expertise: - Curating, creating, and posting content on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, and Pinterest - Scheduling posts for optimal engagement - Engaging with our audience to build relationships and increase brand loyalty The ideal candidate should have prior experience working with ecommerce bu...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Průměr. nabídka
  11 nabídky

  I am in need of a Python script that can perform the following tasks: - Utilize 2captcha's service for solving ...- Extract data from PDF files - Organize the extracted data into formatted CSV files I'm looking for an experienced Python developer who has previously worked with 2captcha, monitored directories for file changes, and handled PDF data extraction. Your role will be to design a script that runs seamlessly and efficiently, automating these tasks. It's crucial that you have experience in data processing and handling, as well as a solid understanding of CSV formatting. Your attention to detail and ability to create a user-friendly solution will be greatly appreciated. If you're confident in your Python skills and ready to tackle this project, I'...

  €434 (Avg Bid)
  €434 Průměr. nabídka
  78 nabídky

  I'm in need of a skilled software developer to create a web application. Key Requirements: - A web application that specializes in data analysis. This will involve handling and processing large volumes of data efficiently. - Compatibility with both Windows and MacOS operating systems. The application should run smoothly on both platforms. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development, particularly in creating user-friendly and intuitive web applications. - Strong background in data analysis and handling large data sets. - Experience in developing software that is compatible with multiple operating systems.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Průměr. nabídka
  66 nabídky

  I'm seeking a female model in the age range of 26-35 years, to serve as an AI avatar withi...project is to create engaging and informative videos for our target audience. Key requirements include: - Female model aged between 26-35 years - Blonde hair color preferred - Experience or willingness to work in the business formal attire - Ability to act and present in a professional manner We have already purchased an AI video creation software, and need a model to record with voice and video in order to create a custom avatar for us. Please ensure your portfolio includes examples of past work in similar projects. Previous experience in video creation or working with AI avatars is a plus. We will appreciate your creativity and ability to engage the audience. Looking forward to wo...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  I am looking to set up an e-commerce website to sell physical products. I will initially be listing less than 50 products, so the scale of the project will be relatively small. Key Responsibilities: - Designi...Designing an appealing, user-friendly, and responsive e-commerce website - Incorporating necessary features for efficient product browsing, selection, and purchase - Ensuring the website is easily manageable and scalable for future expansion Skills/Experience Required: - Proven track record in designing e-commerce websites - Proficiency in integrating payment gateways, specifically credit card processing - Prior experience in dealing with small-scale e-commerce projects, with a focus on limited product listings Please bid if you have the necessary skills and experience fo...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Průměr. nabídka
  25 nabídky

  I'm currently struggling with getting cron jobs to work on my Magento 2.3 store hosted on a Plesk server. Key Details: - I need assistance in setting up 3 specific cron jobs: 1. Order notifications 2. Catalog price rules update 3. Customer reminder emails 4. Automated emails including Review Follow ups - These cron jobs should run every 5 minutes. - We also notice when the abandoned cart email does send, the template appears broken. Current Situation: - There are no specific errors occurring, the cron jobs are just not functioning as expected. Required Skills: - Proficiency with Magento 2.3 and Plesk server configurations. - Deep understanding of cron jobs and their setup. - Problem-solving skills to identify why the current setup is not working and resol...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Průměr. nabídka
  29 nabídky

  I am looking for a skilled motion graphic designer to create a captivating, less than one-minute video for my online academy. Here's what I have in mind: - The video will focus on the teaching of the holy Quran. It should be both informative and appealing, especially to women aged between 25 to 50 years old, as this is the primary audience. - I envision the video to be vibrant and engaging, in order to attract new students to my academy. The design should be modern and minimalistic. The main goal of this video is to increase student enrollment. It should be compelling, and effectively communicate the benefits of learning the Quran and the Arabic language. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in motion graphics design - Experience in creating e...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Průměr. nabídka
  30 nabídky

  I'm in need of a skilled individual who can help me with two key tasks: - Transfer Facebook Ownership: I'm looking to transfer the ownership of our Facebook Business page. I currently have full access to the Facebook Business Manager account however, the page was created by a profile who is no longer a part of our corporation. In order to connect our Facebook page to our Instagram page, it shows we need that individual to add us as an admin to his profile. I need assistance on how we can completely remove his affiliation with our Facebook page. - Reconnect Facebook with Instagram: Equally important in this project is to reconnect our Facebook page to our Instagram account. We can not do this without achieving the first task. The ideal candidate for this job should ha...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Průměr. nabídka
  10 nabídky

  ...Navigation:** A thorough examination of the current website structure and navigation to ensure optimal user experience and ease of access. - **Content Quality:** A detailed analysis of the existing website content to ensure that it aligns with best practices for readability and user engagement. - **SEO Strategy:** A revision of the site's SEO score, taking into account that 2 brands were entered, in order to evaluate the SEO strategy. The goal is to enhance website visibility, ultimately boosting sales. The ideal candidate should have a strong background in web development, SEO, and content optimization. Previous experience in conducting comprehensive website reviews and implementing successful SEO strategies is highly desirable. A keen eye for detail and a creative approa...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Průměr. nabídka
  67 nabídky

  ...request is: I want a CV maker web page for my customers. The CV maker MUST use only one template that I already have. The customers should have a water maker copy of their CVs they made and if they like it they MUST pay the fees first then they should be able to download a PDF copy of the CVs that they made themself using the webpage. The webpage MUST support ChatGPT or any alternative in order to help the customer to make their profiles text or the summary based on their education and professional backgrounds (if any) and whatever the test that ChatGPT made it must be reflected automatically on the profile or summary section on the CV template I already have a payment getaway and I will make the deal with the most cheapest and the most faster developer. My website buil...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Průměr. nabídka
  61 nabídky

  ...payment options through Stripe (chosen for its reliability and ease of integration). Order Confirmation: Confirmation notifications when the order is placed and when it is delivered. Scheduled Deliveries: Option to schedule delivery for a later date and time. Reviews and Ratings: Users can leave reviews and ratings for the arrangements and service. Partner Florist Features Registration and Login: Florists must register with their legal information according to Mexican standards, including RFC (Registro Federal de Contribuyentes). Verification process for the provided information. Order Management: View available orders with details of the delivery location and time. Option to accept or reject orders. Order and Finance History: History of all completed o...

  €1195 (Avg Bid)
  €1195 Průměr. nabídka
  87 nabídky

  ...project. I'm currently in need of a professional to assist me in organizing my Windows-based digital space. Primarily, I need help with organizing my contacts, cleaning up pictures, removing unwanted apps, and facilitating order in my personal and business files. Ideal Skills and Experience: • Proficiency in Windows operating system • Expertise in digital file management and email organization • Experience in time tracking Key Responsibilities: • Cleaning my contacts list • Organizing my picture files • Removing unneeded applications • Putting my personal/business files in order Please note that I prefer my digital files to be organized 'by project'. So, having a good understanding of project-based file organization is ...

  €487 (Avg Bid)
  €487 Průměr. nabídka
  4 nabídky

  ...(Optional)** - **Description:** Width of the package. - **Default Value:** `1` 25. **Package[package_index][height] (Optional)** - **Description:** Height of the package. - **Default Value:** `1` 26. **Shipment[amount_to_be_collected] (Optional)** - **Description:** Amount to be collected. - **Default Value:** `0` 27. **Shipment[order_id] (Optional)** - **Description:** Order ID. 28. **Shipment[delivery_time] (Optional)** - **Description:** Delivery time. 29. **Shipment[collection_time] (Optional)** - **Description:** Collection time. - **Example Value:** `01:12:22 AM` ### Implementation in Your Platform 1. **Authentication:** - Include the authentication token in the header of your HTTP request. 2. **HTTP Request:** - Make a ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Průměr. nabídka
  16 nabídky
  Motion Tracking Sensor Device 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...Accelerometer and Gyroscope - Battery Rechargeable Lithium-ion Battery: Long-lasting and compact, suitable for frequent recharging. Battery Management System (BMS): Ensures safe charging and discharging. Charging Port: USB-C for recharging. - LED indicator Status LED: Indicates power, connection status, and low battery. - Microcontroller Low-power Microcontroller: Manages sensor data processing and communication. **See if we are using IMU with sufficient MCU already. - Data Storage Internal Flash Storage: For storing sensor data when not connected to the app. - Bluetooth Connectivity for connectivity and data transmission - WakeUp Detection Activate the device when motion is detected to save battery life when not in use. - NFC Tag Enable Bluetooth Pair...

  €273 (Avg Bid)
  DOM
  €273 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I require an extensive and accurate lead generation list curated specifically for my busine...present) - Names and contact details of decision makers in these organizations I'm interested in obtaining an 'Advanced' level of information, which means, apart from the basic information, the list should also include details of company size, turnover, LinkedIn profiles and decision-maker's contact information. I'm looking to have a minimum of 100 to a maximum of 500 leads on this list. In order to execute this task effectively, you will ideally have experience in Business Intelligence, Lead Generation, and Data Mining. A deep understanding of the European metal working sector will also prove beneficial, though it's not essential. Accuracy and attention t...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Průměr. nabídka
  35 nabídky

  ...Contact information and a feedback form. Shop: The main section with a product catalog and the ability to filter and sort items. Product Details: Detailed product descriptions, image slider, customer reviews, and related product recommendations. Wishlist: List of desired products. Basket: Shopping cart. Checkout: The process of placing an order, including choosing a payment method and delivery options. Order History: User's order history with the ability to track order status. User Profile: User's personal account with the ability to edit personal information, delivery addresses, and manage subscriptions. Login/Register: User registration and login. Reviews and Ratings: A system of reviews and ratings for products, moderated by the administrator. Bl...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Průměr. nabídka
  40 nabídky

  I need a more elegant logo for my videography business. I'm looking for a professional with a strong understanding of design and branding. Your job will be to create a logo that epitomizes elegance, whilst also reflecting the core values of my business. This inclu...understanding of design and branding. Your job will be to create a logo that epitomizes elegance, whilst also reflecting the core values of my business. This includes: - Crafting a logo that is primarily elegant - Suggesting a color palette that exudes sophistication You will be working on a logo that currently features a shutter icon. This icon might need to be reimagined or subtly altered in order to reflect the elegance I'm after. It is important for the successful candidate to have a strong portfolio ...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Průměr. nabídka
  108 nabídky

  I need a detail-oriented and efficient freelancer who can process customer orders on our mobile app. Key Responsibilities: - Handle order confirmations and updates to ensure timely and accurate customer service. - Must be proficient in using an Apple iPhone. Skills and Experience: - Proven experience in processing customer orders is ideal. - Proficiency in using mobile applications, specifically on an Apple iPhone. - Strong attention to detail and the ability to process orders efficiently and accurately.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Průměr. nabídka
  21 nabídky

  ...enhance the functionality of the eavesdrop feature The current function of eavesdrop is: - Admin calls a feature code that contains the extension number of the user they want to monitor - Admin can listen to the phone call - When the remote extension hangs up the call, the admin is also hung up on - I read across forums that you can somehow attach the eavesdrop function to a conference bridge in order for the admin to be able to stay on the eavesdrop feature code for several hours. The conference bridge will then "activate" itself whenever the monitored user places or receives a phone call Key Details: - **Current Problem:** Admin gets hung up on randomly while eavesdropping. - **Desired Change:** Admin should be able to eavesdrop without facing disconnection issues...

  €484 (Avg Bid)
  €484 Průměr. nabídka
  26 nabídky

  ...straightforward. Handling Customer Inquiries: - The chatbot should use natural language processing to understand and respond to customer questions in a manner that is conversational and engaging. I want customers to feel like they're speaking to a real person, even though they're communicating with a bot. - In cases where the chatbot is unable to adequately address a customer's inquiry, it should know to redirect the conversation to a human agent. The handover between bot and human should be seamless and designed to enhance the overall customer experience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AI chatbot development, particularly within the context of customer service. - Strong knowledge of natural language processing and its application within the...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  44 nabídky

  I'm in need of a capable freelancer with proficiency in API integration, Google Sheets, and WhatsApp. The project's main focus is to enable a fluid integration between WhatsApp and Google Sheets. This is to automate and streamline the process of sending our clients updates about their specific orders. Key information to be sent to clients include: - Status of the order - Estimated delivery date - Information about the assigned tailor/installer. Freelancers who have experience in similar projects are greatly preferred. Strong communication skills are a must for this project to be able to grasp and fulfil our exact needs.

  €230 (Avg Bid)
  €230 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  Hi Ahmed, I hope you're doing well! I have another project I'm hoping you'll be interested in. Same as the other art files the image should be high resolution, all black with a transparent background and 6x6 size. Please let me know if you have any issues or questions. - Fida Arnous

  €18 (Avg Bid)
  €18 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I'm i...updates, and patches. - **Device Tracking and Geolocation:** The MDM system should have robust geolocation capabilities for tracking devices. This feature is essential for locating misplaced devices as well as monitoring employee whereabouts for safety and security purposes. The main goal of this system is to improve employee productivity. It should be user-friendly, efficient, and reliable in order to support seamless and uninterrupted work routines. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in developing Android MDM systems - Knowledge of data security and remote management protocols - Experience in geolocation services for Android - UX/UI design skills for an intuitive interface - Ability to optimize system performance for minimal impact on d...

  €4609 (Avg Bid)
  €4609 Průměr. nabídka
  13 nabídky

  I need a skilled developer who can integrate Stripe payment processing into my existing MERN app. The project involves enabling the app to support multiple currencies and subscription-based payments. Key Requirements: - Integrate Stripe: We'll need to set up Stripe as the payment processor in the app. - Multiple Currencies: The payment system must be able to handle transactions in various currencies. - Subscription Management: The integration should allow for subscription-based payments. Ideal Skills: - Proficiency in MERN stack and Node.js. - Proven experience with Stripe payment gateway. - Understanding of multi-currency payment processing. - Familiarity with subscription-based payment systems. The successful candidate will need to ensure the payment integration is...

  €174 (Avg Bid)
  €174 Průměr. nabídka
  48 nabídky

  Nejlepší články z komunity order processing