Phone supportpráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  5,000 phone support zakázek nalezeno, ceny v EUR

  ...manažerů, kteří věří v aplikaci Working People pro efektivní správu zaměstnanců. Vyzkoušejte naši aplikaci a odemkněte potenciál zefektivněné správy pracovního týmu. Pokud máte zkušenosti s animací nebo tvořením videí a chcete se podílet na našem projektu, ozvěte se nám! Těšíme se na spolupráci s vámi a vytvoření skvělého reklamního videa. S pozdravem, za tým Specter Interactive, Alexandra Horká - Support manager We are looking for creative individuals interested in creating an advertising video for our application, Working People. Video Objective: Introduce "Working People&q...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Průměr. nabídka
  7 nabídky
  Web Scraper -- 3 Ukončeno left

  Hi, I need Download data from 3 website categories. Needed data: - URL category - Name -Address - Phone - Email The data will be in 3 files. Each url category will be 1 file. Sample file in attachment.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Průměr. nabídka
  31 nabídky
  Web Scraper -- 2 Ukončeno left

  Hi, I need Download data from 4 website categories. Needed data: - URL category - Name -Address - Phone - Email Sample file in attachment.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Průměr. nabídka
  39 nabídky
  Web Scraper Ukončeno left

  Download data from 2 website categories. Needed data: - URL category - Name -Address - Phone - Email Sample file in attachment.

  €30 (Avg Bid)
  €30 Průměr. nabídka
  55 nabídky

  Sháníme freelancera na realizaci online marketingových kampaní. Jsme společnost The Cloud Provider s.r.o. a poskytujeme cloudové služby - OpenStack cloudovou platformu (alternativa světovým cloudovým produktům (AWS, Azure), dále provozujeme 24/7/365 support a monitorovací centrum - hlídáme správný chod IT infrastruktury našich zákazníků a řešíme případné problémy. Chceme zvýšit podíl online poptávek na celkových obchodních aktivitách naší společnosti.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Průměr. nabídka
  3 nabídky

  ...looking for a junior / middle / senior full stack developer with knowledge of .Net, Angular and MS SQL for longer-term cooperation. The Dobrý Hospic application () helps mobile hospices work efficiently within a wide team and simplifies the associated administration. Until the end of the year, we can offer work in the range of about 0.5 full-time and from the new year work on IT support for this application or possible cooperation on new projects. The application is almost done. In cooperation with the author of the application, it is necessary to fine-tune it and then take over the administration....

  €17 / hr (Avg Bid)
  Místní
  €17 / hr Průměr. nabídka
  5 nabídky

  Windows 10 pro OS support and SSD swap

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Pro naši webovou analytickou platformu připravujeme nový web a support web s dokumentací. Produktový web bude prakticky několik stránek (homepage, features, case studies, about, contact). Supportni web bude místo pro technickou dokumentaci se zakladnim designem. Oba 2 weby budou multijazykove (minimalne 2 jazykove verze). Hledáme developera s detailní znalostí MODX CMS, který by pro nás tyto weby připravil dle předem daných grafických designů a zároveň se o něho i do budoucna staral (tzn. úpravy na míru dle potřeby). Oba weby bychom rádi spustili v polovině srpna 2016.

  €23 / hr (Avg Bid)
  Doporučené Neodkladné
  €23 / hr Průměr. nabídka
  22 nabídky

  Comment Moderation & Tech Support

  €509 (Avg Bid)
  €509 Průměr. nabídka
  1 nabídky
  Check up web Ukončeno left

  Tech support

  €23 (Avg Bid)
  €23 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Test the website in Brazil, $5 for 15 minutes. Prerequisite: the person must be in Brazil. What needs to be done: 1. Register on the website. 2.Top-up the minimum R$2 amount through PIX. 3. Open the box, make a demo spin. a screen recording of the entire process. your data: Phone or device model, connection type (wifi or operator) a brief conclusion about how clear and convenient the product is (were there difficulties in using the website, whether there were bugs, whether there were difficulties with loading the website, whether there was a convenient way to top up via PIX). We compensate the costs for replenishment. The work is not difficult, a maximum of 1 hour will be enough to conduct the test. Payment $5 for 1 hour.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Průměr. nabídka
  4 nabídky
  Target Audience Research Analyst 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...research project. This project is centered on getting a deeper understanding of our target audience. Am seeking a meticulous and detail-oriented Research Analyst to conduct comprehensive research on NBFCs and MFIs in India, the GCC market, and demographic data on India's population. The ideal candidate will be responsible for gathering, analyzing, and presenting data to provide insights and support strategic decision-making. Key Responsibilities: 1. Research on NBFC & MFI in India: Identify and compile a list of NBFCs and MFIs operating in the rural sector. Categorize these entities based on their turnover into the following segments:  < 100 crore  100-200 crore  200-500 crore  500-1000 crore  1000-2000 crore Determine the number of customers served in each ...

  €56 (Avg Bid)
  €56 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  I'd like to hire a freelancer to create a single, high-converting landing page for adults, which will include a form for customers to fill out. The page will also have a thank you page for customer interaction. The key requirements include: - Form to collect Name and Phone number: The order form that customers will fill out will need to collect their Name and Phone number. - Email Integration: I'd like the page to be connected to my SMTP server so that the collected data from the form can be sent to me via email. - Branding & Design: I have specific design or branding preferences which will need to be implemented into the landing page. Ideal candidates for this project should have a proven track record in: - Web design and development - Experience with adult...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Průměr. nabídka
  24 nabídky

  I'm looking for a skilled individual capable of creating a webscrapping script that will extract business names, addresses, and phone numbers from multiple Google business listings. Key Project Details: - I need the script to scrap data from a variety of locations, not just a single one. This will involve a more complex approach compared to a static location. - The script should allow me to input keywords or business types each time I use it. This means, for every new search, I'll manually input the search terms. Ideal Freelancer: - Proficient in webscrapping with a focus on Google business data. - Experienced in creating scripts capable of scraping data from multiple locations. - Familiar with building scripts that allow for manual keyword input. Please provide detai...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Průměr. nabídka
  16 nabídky

  ... Diagnose and resolve issue related to session duplication in the current application. Implement secure and efficient session management practices. Ensure robust CSRF protection across all routes and forms. Optimize and maintain existing codebase for better performance and security. Conduct thorough testing to ensure all security measures are functioning as intended. Provide documentation and support for implemented solutions. Requirements: Strong proficiency in Node.js and Express.js. Experience with MongoDB and Mongoose for database management. In-depth understanding of session management and CSRF protection in web applications. Familiarity with security best practices and web application vulnerabilities. Experience with integrating third-party APIs. Proficient in using Git fo...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Průměr. nabídka
  24 nabídky

  I am looking for a skilled developer to create a multiplayer card game that supports Android and iOS platforms, preferably developed in flutter. The game must have real-time multiplayer functionality, specifically in Player versus Player, 1v1, 2v2 and 3v3 modes Key requirements: - Development of a multiplayer card game for Android and iOS. - Real-time multiplayer support - Implementation of Player vs Player (PvP) mode Ideal skills for this project include: - Competence in game development. - Experience in multiplayer game development. - Strong knowledge of Flutter and Node.js. - Familiarity with for real-time communication. - Previous experience in card game development. It is played in two teams, and in each hand three cards are dealt to each player. The game consists of playin...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  31 nabídky

  I need a concise, yet visually appealing powerpoint presentation for my product pitch. - Purpose: The main goal of this powerpoint is to support a product/service pitch. It should be engaging, professional and have a flow that keeps the audience attentive and interested. - Scope: The presentation will comprise of less than 10 slides. This means each slide will have to be carefully crafted to communicate key information without overwhelming the audience. - Style: I'm looking for a design that is professional and formal. The design should not overshadow the content but rather enhance it. The ideal freelancer for this job will have: - Experience in creating powerpoint presentations specifically for product pitches. - An eye for design that can balance professionalism with en...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Průměr. nabídka
  105 nabídky

  I am seeking a capable individual to assist me with math-related aspects of my computer science projects. - Your primary task will involve providing support and guidance on how to apply mathematical concepts within computer science context. This may include, but not limited to: - Algorithm analysis - Graph theory - Probability and statistics - Discrete mathematics - Linear algebra - Calculus - Familiarity with computer science and the ability to explain complex mathematical concepts in a simple way is essential for this role. - Proficiency in programming languages commonly used in computer science such as Python, Java, and C++ would be an advantage, although not mandatory. If you have a strong mathematical background and are comfortable explaining these...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I'm in need of a skilled professional to develop a PDF maker that caters specifically for company usage. The software should support both Windows and macOS operating systems. Key Features: - The primary function of this PDF maker is to create a comprehensive company-oriented PDF document. This document should include all relevant information about the company, its products/services, and contact details. - The PDF maker should allow for easy addition of company's name and logo, including customization options for the same. - The tool should have the capability to consolidate various formats of files into a single PDF and also merge multiple PDFs. - It should also provide the functionality for password protecting the resultant PDF document for security purposes. Ideal Ski...

  €8 (Avg Bid)
  €8 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  ...Android developer as well as under the guidance of Sr. Developer Work with other developers and project managers to conceptualize build tests and realize apps Gather requirements around functionality and translate those requirements into elegant functional solutions Build prototypes at the tech scoping stage of projects Working along with web developers to create and maintain a robust framework to support the apps Create compelling device specific Layouts / UI and experiences Optimizing the performance of the apps Keep up to date on the latest industry trends in mobile technologies, SDKs, and related libraries Skills Required: • Expertise in Android Development, Kotlin • Deep knowledge of Jetpack Compose • Understanding of Layered & Multimodule Architecture &...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Průměr. nabídka
  53 nabídky

  I'm seeking a skilled graphic designer to support upcoming campaigns promoting my restaurant's new menu items. The ideal candidate should have a flair for creating bold, colorful designs, and be capable of repurposing artwork into various print sizes, and creating eye-catching social media graphics. Key responsibilities would include: - Designing and updating restaurant menus for upcoming campaigns - Repurposing artwork to fit different print sizes and mediums - Creating social media graphics that align with the provided imagery - Designing email and website graphics for a cohesive campaign - Providing files in Adobe but also in Canva graphics for easy in-house editing going forward You should be proficient in: - Graphic design software such as Adobe Creative Suite &...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  78 nabídky

  I'm looking for an experienced CAD designer who can help me develop a detailed 2D and 3D design using AutoCAD for a research chamber. Key Requirements: - Proficiency with AutoCAD is a must - The design should incorporate temperature and pressure control features - The primary objective of the design is to support research Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in 2D and 3D CAD design, particularly with AutoCAD - Previous experience with designing research chambers or similar structures - Understanding of temperature and pressure control mechanisms in design The project will involve creating a comprehensive design that can be used for both visual representation and as a blueprint for construction.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  5 nabídky

  I'm in need of a multi-platform quiz application encompassing iOS, Android, and Web. The app should support multiple choice and true or false question types. The main goal is to have this ready within a month. Ideal skills for this project include: - Proficient in developing iOS, Android, and Web applications - Experienced in creating quiz applications - Familiar with multiple choice and true or false question types - Ability to deliver within a tight deadline.

  €317 (Avg Bid)
  €317 Průměr. nabídka
  44 nabídky

  As an entrepreneur, I find myself needing expert-level assistance with various aspects of Microsoft Office, specifically Word, Excel, and PowerPoint. 1. Word: * Formatting and streamlining various types of documents. * Creating custom, industry-specific templates. * Conducting mail merges for large-scale communications. 2. Excel: * Performing deep data analysis utilizing various data sets. * Creating complex formulas and functions to simplify and enhance data usability. * Crafting charts and graphs to visually illustrate data narratives. You would ideally have extensive experience in each of these applications and tasks. Your proficiency would be evident in your ability to simplify complex Excel functions, design functional and aesthetic Word templates as well as int...

  €834 (Avg Bid)
  €834 Průměr. nabídka
  39 nabídky
  MVP Product Landing Page Design 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  Hello! I want to make a landing page to test a product in the market. Make a sketch in the Wix app so it will be much easier for them to understand the product and therefore the landing page. It should also have a subscription form to save the emails and phone numbers of people who are interested in the product. I prefer skills in Figma. I am also interested in logo design and branding. And I appreciate the animated 3D design. Greetings.

  €128 (Avg Bid)
  €128 Průměr. nabídka
  49 nabídky

  I am looking for a native German speaker to help with my customer service tasks. The ideal candidate should be comfortable handling phone and live chat support. Key Responsibilities: - Respond to customer inquiries via phone and live chat - Provide excellent customer service in German - Utilize our CRM system to manage and track customer interactions Ideal Candidate: - Native German speaker - Proficient in English - Prior experience in customer service - Comfortable with phone and live chat support - Familiarity with CRM systems - Excellent communication and problem-solving skills

  €444 (Avg Bid)
  €444 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I need immediate support for an assembly design project on Solidworks. This task involves designing advanced mechanical parts and ensuring they meet certain functional requirements. Key Requirements: - Proficiency in assembly design on Solidworks - Ability to design complex mechanical parts - Clear understanding of functional requirements in design Ideal Skills & Experience: - Solidworks design expert - Extensive experience in designing complex mechanical parts - Proven track record in assembly design Your task will be to ensure that the designed assembly is fully functional and meets the required standards.

  €46 / hr (Avg Bid)
  Místní DOM
  €46 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  I'm seeking a skilled SQL Data Engineer with expertise in batch processing, who can support a project focused on data warehousing. Key Responsibilities: - Develop and maintain SQL queries for batch processing data - Design, build, and optimize data warehousing solutions - Ensure data quality and integrity in the warehousing process Ideal Candidate: - Proficient in SQL - Experience with batch processing - Prior work on data warehousing projects - Strong understanding of data quality and integrity - Problem-solving skills for optimizing data processing - Ability to work efficiently and accurately on large data sets

  €281 (Avg Bid)
  €281 Průměr. nabídka
  9 nabídky

  If you have ever run a bitTorrent application, then you can run this.... and get paid to do so. The free software can be found here: It's easy to install in Windows, Linux, or macOS. I also have it installed on one of my machines, but my internet connection is currently limited with my cell phone hotspot, so I am willing to pay you to allow your machine to stay online and run as a peer. I want to contribute to the decentralized search network and also connect as a peer to your machine. This can be done in the background. You could continue using your computer for other tasks. Key Requirements: - Able to download the free software and install it on your machine - Keep your machine online (or most of the time) - You may

  €150 (Avg Bid)
  €150 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  I'm seeking a software developer to craft a specialized pro...in the context of the Abacus calculation system. This includes: - Addition and subtraction - Multiplication and division - **Platform**: Critical to the project is that the software must be Windows-compatible. It should be developed with full functionality and usability on this platform in mind. Additional Information: - **Language Support**: The program should be exclusively in English. There will be no requirement for additional language support at this time. Ideal Candidate: - Experience in software development related to mathematics or educational tools will be a significant advantage. - Proficient in Windows software development. - Strong understanding of basic arithmetic, specifically in relation...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  ...They will work in a shift-based role, consisting of 3 x 12-hour shifts and 1 x 8-hour shift each week, with the flexibility to cover shifts between 10:00 and 22:00 CET (European time). Additionally, the candidates should possess a flair for customer support, as they will be interacting with our clients to address their needs. Proficiency in business-level English is essential for effective communication within our team and with clients. While some hardware ability would be advantageous, we are willing to provide training for the customer support aspect of the role. Key Responsibilities: Develop, manage, and maintain our WordPress estate with a focus on optimizing on-page SEO elements. Work efficiently to deliver high-quality results within specified deadlines, ensuring t...

  €449 (Avg Bid)
  €449 Průměr. nabídka
  94 nabídky
  Site Verifier in Dubai, UAE 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  As a Site Verifier, you will verify a company’s existence through visual data by conducting a s...company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Dubai, UAE • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet access • Must be available during business hours (9 AM - 4 PM) on working days Note: Milestone will be released the following week after the site visit to give us time to organize the report and cont...

  €18 - €23
  Místní
  €18 - €23
  0 nabídky
  Site Verifier (Limassol, Cyprus) 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  As a Site Verifier, you will verify a company’s existence through visual data by conducti...company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Limassol, Cyprus • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet access • Must be available during business hours (9 AM - 4 PM) on working days Note: Milestone will be released the following week after the site visit to give us time to organize the report and cont...

  €46 (Avg Bid)
  Místní
  €46 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I'm looking for a skilled Flutter developer to create a mobile application for Android and iOS. The app is designed for E-commerce and should have the following features: - User Authentication: Users should be able to create accounts, log in and out securely. - Push Notifications: I want to keep users engaged with timely notifications. - In-App Purchases: The app should support transactions for purchasing products. - WhatsApp Integration: There should be an option to share products or the app itself via WhatsApp. Design: The app should have a clean and modern design. The choice of colors and overall look should appeal to users engaging in an E-commerce environment. Ideal Skills: - Proficient in Flutter for mobile app development - Experience in developing E-commerce apps - F...

  €318 (Avg Bid)
  €318 Průměr. nabídka
  20 nabídky
  Microsoft stack project 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  The Project is a migration one from Angular 6 to 14 and SSIS to ADF. I am looking for a support for about 10 hours in a week

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  14 nabídky
  CSC Website 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...of upcoming events (social gatherings, educational seminars, etc.). - Event descriptions, dates, and locations. - RSVP functionality. 6. **Educational Resources:** - Articles and guides on cannabis use, benefits, and risks. - Information on German cannabis laws and user rights. - Links to external resources and support organizations. 7. **Contact Us:** - Contact form for inquiries. - Club location with a map and directions. - Email and phone contact information. - Links to social media profiles. 8. **Member Portal:** - Secure area for members to access exclusive content. - Forums for member discussions and community building. - Personal profile management. 9. **Legal Disclaimer:** - Clear statement of the legal status of cannabis ...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Průměr. nabídka
  77 nabídky

  I'm seeking a professional to guide me on using Google Voice Assistant on my Android device. Having never used a voice assistant before, my goal is to comprehend and fluently use it for various standard functions like: - Making calls - Sending texts - Setting reminders I dont know exactly what Google voice can do so open to learnin...beneficial. The ideal candidate should have a profound understanding of Google Voice Assistant's functionalities, and prior experience in tutoring. Patience and excellent communication skills are also necessitated to simplify the learning process. Looking forward to step into the fascinating world of voice assistants with your guidance. On completion of your teaching, my aim is to switch over my phone to Japanese and be able to do all of t...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Průměr. nabídka
  22 nabídky

  ...specifics: - The Boilerplate should integrate user authentication and registration. - A role-based access control system is crucial to this project. - The Boilerplate should also include a framework for implementing CRUD operations for database tables. - Support for Stripe, LemonSqueeze, or Paddle Integration should be supported. This includes customer portals, checkout, individual product and subscription management, and webhooks. - Socialite Support, magic link support, and 2FA support - Support DaisyUI and Preline components - Filament support for admin panel with prebuilt components for user management, blog, articles, orders, subscriptions, statistics - SEO focus - meta tags, Twitter Cards, Dynamic Open Graph Images, Open Graph tags for...

  €473 (Avg Bid)
  €473 Průměr. nabídka
  81 nabídky
  Tech Leads for Product Sales 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I need an experienced lead sourcer to identify and provide me with a list of potential leads within th...targeted towards sales of my product. Requirements: - Industry Expertise: You should be well-versed with the technology industry, understand its nuances and the key players within it. - Lead Sourcing: You will need to source and compile a list of leads that are likely to be interested in my product. - Basic Contact Information: I'm only looking for basic contact details - names, emails, maybe phone numbers. Your goal is to provide me with a solid list of leads that I can reach out to, with a high likelihood of converting them into customers. Experience with similar sales-focused lead sourcing in the technology sector would be a big plus. Looking forward to seeing how y...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Průměr. nabídka
  23 nabídky

  I am looking for a skilled developer to create a plugin for FreePBX that will enable live audio streaming functionality. This is a real-time audio streaming tool needed to support multiple channels. Key Points: - **Functionality**: The plugin should support real-time audio streaming. It should be able to handle multiple channels simultaneously. - **Audio Sources**: The plugin should be able to stream audio from VoIP calls and conference calls. - **Compatibility**: The plugin should be compatible with both Windows and Linux platforms. Ideal Candidate: - Proficient in FreePBX development - Experienced in audio streaming technology - Familiar with VoIP and conference call systems - Able to develop software that is compatible with both Windows and Linux The successful candida...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Průměr. nabídka
  4 nabídky

  As a non-tech savvy project owner, I am seeking a professional developer proficient in API development. I am not entirely clear about the type of API needed for my project, so advice and guidance are expected to play a key part in our collaboration. I want to be able to take phone call information from DialPad, once a call or SMS has been triggered and record it in MyCRM. I dont know much beyond that. Key responsibilities and the programmer's profile should include: - Experience in designing versatile APIs, ability to recommend the most suitable type (RESTful API, SOAP, API GraphQL, etc.) for my project - Skill in integrating with a CRM system and an external API for data and third-party integration functionalities - Understanding of API security and best practices ...

  €329 (Avg Bid)
  €329 Průměr. nabídka
  44 nabídky

  I need an AWS database to be created that can handle a large amount of data pertaining to user information and A/B test experiments. The data will include information such as user profiles, visits by device, conversions, and sales. Key requirements: - Design and create the database structure to efficiently store, retrieve and analyze this data. - Ensure the database can support more than 10 tables or collections. Ideal skills and experience: - Proficiency in AWS database services. - Experience in designing databases for large-scale applications. - Strong understanding of data storage and retrieval optimization. - Ability to plan for scalability and future data expansion. - Prior experience with A/B test data management is a plus.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  39 nabídky

  We are an Australian company providing aged care services. We are seeking an individual to assist us with Service Coordination. Key traits: - Excellent, clear English - Patient and empathetic - Comfortable speaking to people - Can work during Australian hours (8am AEST – 6pm AEST) - Proficient in using CRM systems (we have a custom system which we will teach you how to use) and IT systems - Good negotiation skills - Adaptable - Available to work 20+ hours per week. Tasks: - Answering calls - Providing information to customers - Doing monthly follow up calls with customers to ensure services we are providing is adequate - Fiinding/calling up subcontractors - Using platforms to advertise for new subcontractors - Negotiating with subcontractors - Managing our Service mailbox - Prepar...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Průměr. nabídka
  31 nabídky

  I am looking for an Android Developer with experience in Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) and Jetpack Compose to implement a design from Figma into a Compose multiplatform app supporting Phone and Tablet screen sizes. There exist already a basic structure of the KMM app which is working on Android and iOS and contains some of the screens including logic. We need someone who can implement the design and maybe some parts of the logic. The design will look like the mobile version of our website: Key Requirements: - I have a design in Figma, which I'd like to be closely replicated in the app. - The level of interaction I expect between the app and the user is relatively simple. This includes button clicks and form submissions. There exist already a part of the

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Průměr. nabídka
  62 nabídky

  I'm seeking a professional for my 300-strong team's transition from Office365 to G-Suite. The project's success relies heavily on flawless migration of emails, flawless document collaboration setup, and seamless calendar integration, teams, sharepoint...of both platforms: Office365 and G-Suite - Expertise in troubleshooting and resolving issues during and post-migration Specific Requirements: - Draft comprehensive migration plan - Ensure zero data loss during email migration - Facilitate uninterrupted document collaboration - Offer tutorial for team on effective utilization of G-Suite features - Seamless calendar integration - Aftercare and support if further issues come up Only apply if you’ve successfully done similar migrations before. Evidence of past wor...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Průměr. nabídka
  13 nabídky

  I'm looking for a web designer with a knack for creating engaging, visually appealing blogging websites. The targeted audience is the general public, so the website must be user-friendly and easy to navigate. The blog will mainly include personal experiences, so creative design...design skills to encapsulate story-telling elements would be beneficial. - Be experienced in designing and developing blogging websites. - Have a clear understanding of designing for a diverse audience. - Experience in creating visually-compelling story-telling elements. - Ability to suggest relevant functionalities for improved user engagement. - Meet project timeline and offer post-implementation support. Your proposal must include examples of previous blogging websites you've developed or desi...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Průměr. nabídka
  43 nabídky

  Hi Neeraj, I work for a furniture dealership in southern California. We're looking for photorealistic rendering support for RFP responses, on an as needed basis. Is this something you can help with? If so, let's set up a call to discuss. Eileen

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  Nejlepší články z komunity phone support