Ruby on railspráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  5,000 ruby on rails zakázek nalezeno, ceny v EUR

  ...tvořící ekosystém pro moderní cestovatele, na kterém se budeš moci podílet a boostnout jeho vývoj. Projekt nám pomáhá budovat správným směrem zakladatel populární aplikace Liftago. A od Tebe potřebujeme pomoci dovést aplikaci do produkční verze se základní funkčností, kterou potřebujeme nasadit do konce roku. Jdeš do toho? Tak koukni na detaily níže. Technologie, kterou používáme Ruby on Rails 6 JavaScript / jQuery Docker PostgreSQL Bootstrap 4.4 S čím potřebujeme pomoci - základní funkčnost rezervačního systému - práva v aplikaci - admin s...

  €993 (Avg Bid)
  Místní
  €993 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  Vytváříme personalizované dřevěné předměty a potřebujeme zvýšit povědomí o značce, o produktech, zvýšit followers.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Sháním programátora pro eshop a skladové hospodářství s tím související. Jedná se o poměrně specifický a rozsáhlý projekt s perspektivou pro další růst a úpravy. Projekt je možné rozdělit na dvě části s tím, že první bude realizována část s e-shopem sam...perspektivou pro další růst a úpravy. Projekt je možné rozdělit na dvě části s tím, že první bude realizována část s e-shopem samotným a následně propojení se stávajícími firmenímy systémy a tvorba skladu. V rámci řešení na RoR bych r&aac...

  €5403 (Avg Bid)
  Doporučené
  €5403 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Zdravím, měl bych nabídku na dlouhodobější projekt (vývoj standalone aplikace, ne webové) a v případě zájmu pošli více informací.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  HLEDÁ SE BACK-END PARŤÁK Staň se nezbytnou součástí velkého projektu! Pojď do toho s námi, získej obchodní podíl a navíc fixní peníze každý měsíc! A co je nejlepší? Celé si to můžeš naprogramovat podle sebe. KOHO HLEDÁME? Zapáleného BACK-END vývojáře, který vládne databázím (MySQL), rozumí si s PHP, Pythonem nebo Ruby a s nadšením se s námi pustí do ambiciózního projektu. KDO JSME? Jsme tvůrci projektů a Fasheebo.com. Máme v zádech silného investora a právě se řítí...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I am seeking a skilled full stack engineer with experience in Ruby on Rails and React to help me develop an e-commerce platform. Key Requirements: - Solid experience in Ruby on Rails and React - Ability to integrate social media platforms - Proficient in creating responsive and user-friendly e-commerce web applications - Understanding of security and user authentication best practices - Strong problem-solving and communication skills - Previous experience with e-commerce platforms is highly desired If you have the skills and experience necessary, I would love to hear from you. Please reach out with examples of your previous work and details of your relevant experience.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  66 nabídky
  On-Page SEO Specialist Needed 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...organic traffic and search engine rankings through on-page optimization. My site currently has low traffic and poor rankings, indicating a clear need for improvement. Key Areas for On-Page Optimization: - Content Quality and Relevance: I believe my website's content can be enhanced to appeal more strongly to search engine algorithms and visitors. - Meta Tags and Descriptions: I'm aware that the meta tags and descriptions play a crucial role in SEO, and I believe these can be optimized to improve rankings. - Website Structure and Navigation: While the core content is important, it's also vital that the site is well-structured and easy to navigate for visitors and search engines alike. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of on-page SEO...

  €390 (Avg Bid)
  €390 Průměr. nabídka
  82 nabídky

  I'm experiencing a failure in the Nginx service on my Centos server. Unfortunately, I do not have the specifics of the error message or the recent changes that may have caused the issue. I'm looking for a professional who can help me troubleshoot the Nginx failure on my Centos server without the luxury of specific error codes or recent changes. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Nginx and Centos server management. - Proficiency in troubleshooting Nginx service failures. - Ability to diagnose server issues without explicit error messages. - Good communication skills to understand and articulate the problem.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Průměr. nabídka
  7 nabídky
  Narrative Essay on Literature 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I need a narrative essay on a literature topic. The essay should be between 500-1000 words. - The essay needs to be engaging and demonstrate a clear understanding of the topic. - It should include a compelling narrative that creates an engaging reading experience. - The writer should be well-versed in literature and have a knack for storytelling. - Proper citation and references are required. Ideal skills and experience for this project: - Strong background in writing, especially in the field of literature. - Experience in writing narrative essays. - Ability to conduct in-depth research. - Excellent English language skills.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Průměr. nabídka
  62 nabídky

  I am seeking an experienced freelancer to apply to over 200 job opportunities for me. I am extremely busy and need a virtual assistant to help me with submitting my resume and application online. I'm looking for roles that involve both analysis and programming, and should all have salaries that exceed $60k. Please note: - The roles should be mid level or senior-level, in the fields of analysis and programming. - I'm only interested in remote, hybrid, or jobs located in Orange County or LA County in California. - You will need to send my resume to each application. - I expect a comprehensive list of all applications made. Ideal candidates for this job should have: - Strong experience in applying for high-level positions in analyst and programming roles. - Excellent attention ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  9 nabídky
  Tech Blog on New Technology 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a skilled writer to create an engaging blog article on a new technology. The article should inform tech enthusiasts about the ins and outs of this new innovation, helping them stay updated in the ever-evolving tech landscape. Key Requirements: - In-depth understanding of the technology sector - Ability to write engaging, informative content - Research skills to gather information on the new technology - Previous experience in writing tech-related content is a plus Please provide samples of your previous work in a similar domain, so I can gauge your expertise.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Průměr. nabídka
  41 nabídky

  Freshers Kindly Ignore. Commissioned Article Required of approx 600 - 800 words for the inauguration of the Journal in the area of Education and Social Sciences. No Plagiarism Allowed - Will check this and payment will be done after checking this. I need articles written on various research in education and social sciences. These are meant to target academic researchers and students. Key Points: - The length of each article should be within the range of 500-800 words. - The target audience includes academic researchers, the general public, and students. - The articles will cover a variety of topics, such as research in Behavioural Science, Trends in Humanities, and Children. Ideal skills and experience: - Proven track record in writing educational and social science articles....

  €10 (Avg Bid)
  €10 Průměr. nabídka
  23 nabídky

  I'm looking for a skilled professional to help deploy SalePro SAAS application on a C-Panel server. Requirements: - Should be familiar with SalePro SAAS - Managing user accounts and subscriptions Key Skills: - Proficiency in SalePro SAAS deployment - Experience with C-Panel server management I have the source code and have the installation guide as well but after deploying it shows 500 server error. need someone who can deploy it for me. Its a small job

  €13 (Avg Bid)
  €13 Průměr. nabídka
  4 nabídky

  I'm trying to deploy a Ruby application using Nginx, Puma, and Sidekiq with Capistrano. I've set up most of the necessary components and can perform deployments, but I need assistance with a few specific issues. These are tasks that should take a maximum of 1-2 hours to resolve. I've already done much of the work; only the following items remain: 1.I'm having issues with environment variables and production/master.key. 2.I want to achieve zero-downtime deployment with Capistrano, ensuring there is no downtime when deploying to production. 3. I installed Sidekiq as a gem on Ubuntu and set it up to run as a service. My goal is to ensure that ongoing jobs are not interrupted during deployment. I haven't been able to get this to work perfectly and need i...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  ...design and understanding of how logos translate on different materials is essential. - Attention to Detail: The ability to work precisely and maintain consistent quality across multiple items is crucial. - Understanding of Branding: A good understanding of branding principles and a creative flair to adapt these to our packaging materials. I look forward to working with a professional who can deliver quality work in a timely manner. I need logo to be able to put on a box once I choose selected design I’ll have you add a few sentences on the box. I’ll also need it to fit onto small bags. Please include design on box to show examples. All in one mushroom grow bag need to be on box. Instructions on the inside lid Here is an exam...

  €46 (Avg Bid)
  Zaručené
  €46
  34 příspěvky

  I have a collection of songs currently in the WAV format that I am interested in adding to Spotify. ...wider audience. I, however, lack the experience in accomplishing this. Here's what the ideal freelancer should bring on board: - Experience navigating Spotify’s platform, especially its artist and music uploading sections. - A firm understanding of audio file formats: specifically, the format my songs are in, WAV. - Capability to work fast and efficiently while still ensuring the quality of the uploads and their compatibility with Spotify. - Knowledge on best practices for promoting music on Spotify to maximize reach and generate optimal revenue. With your help, I'm looking to tap into Spotify's vast community of listeners and make the most out...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  I'm trying to deploy a Ruby application using Nginx, Puma, and Sidekiq with Capistrano. I've set up most of the necessary components and can perform deployments, but I need assistance with a few specific issues. These are tasks that should take a maximum of 1-2 hours to resolve. I've already done much of the work; only the following items remain: 1.I'm having issues with environment variables and production/master.key. 2.I want to achieve zero-downtime deployment with Capistrano, ensuring there is no downtime when deploying to production. 3. I installed Sidekiq as a gem on Ubuntu and set it up to run as a service. My goal is to ensure that ongoing jobs are not interrupted during deployment. I haven't been able to get this to work perfectly and need i...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  I need to have a report on order line deleted from the odoo online pos.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Průměr. nabídka
  13 nabídky
  Viber Contacts Export on MacOS 5 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm looking for a skilled freelancer who can assist me in exporting my Viber contacts from the desktop version on MacOS. The primary goal of this task is to import these contacts into another application. Key Requirements: - Extract Viber contacts in vCard (VCF) format - Ensure the process is seamless and all contacts are exported correctly - Compatibility with MacOS is a must Ideal Freelancer: - Proficient in MacOS and Viber desktop version - Experience with contact exporting, especially in vCard (VCF) format - Attention to detail to ensure all contacts are accurately exported - Experience in importing/exporting data between applications is a plus I'm open to suggestions on the best way to complete this task efficiently and effectively. Looking forward to workin...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  I'm experiencing an issue with my Google Ad Tag on my Squarespace website and am looking for a freelancer to help resolve it. Even though I've attempted some troubleshooting, the tag is still not registering any data across my whole website. Here's what I am looking for: • Proficient in Google Tags Manager, Google Analytics, and Squarespace • Strong problem-solving skills • In-depth knowledge of digital marketing and web analytics tools • Proven track record of troubleshooting similar issues The main task will be identifying why data is not being collected, providing a solution, and ensuring the Google Ad Tag works effectively across all pages of the website.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Průměr. nabídka
  66 nabídky

  I need a skilled Ruby on Rails developer who can help me build a new portfolio website, maintain my existing website and add new features. This is a great opportunity for a developer with experience in Ruby on Rails, particularly in building portfolio websites. Key tasks include: - Building a new portfolio website from scratch - Maintaining my current portfolio website - Implementing new features as required I expect you to be able to work independently, handle tight deadlines and have a keen eye for design. Please demonstrate your experience in these areas when you bid.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Průměr. nabídka
  6 nabídky

  I am seeking a skilled Ruby developer with experience in Selenium framework. This project involves creating an automation script for E-commerce websites. You will need to have a solid understanding of Cucumber framework and excellent coding skills. Key Requirements: - Expertise in Ruby programming language - Proficiency in Selenium framework - Understanding of Cucumber framework - Previous experience in web automation Please include your experience in your application.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Průměr. nabídka
  19 nabídky

  I'm looking for a full stack developer to help me build a Minimum Viable Product (MVP) for a Software as a Service (SaaS) product. Key requirements: - Proficiency in JavaScript, Python, Ruby, React, Angular, Node JS, Mongo DB, Figma - Expertise in React and Angular for the frontend - Ability to work with Node.js, or Django for the backend - Previous experience with payment gateway integrations and/ or FinTech product development - Creativity in translating Figma designs into working features We have defined the MVP requirements, which will be shared with shortlisted applicants. We're looking for a fixed price quote for the MVP. Beyond MVP, once the product is launched, we intend to work with the selected team for a longer period of time.

  €2450 (Avg Bid)
  €2450 Průměr. nabídka
  184 nabídky

  ...Strategy: Develop a content plan that is consistent with our brand identity and resonates with the target audience while increasing our brand's recognition. - Growth & Engagement: Increase our followers and drive engagement. The end goal is not just to increase the number of our followers but to make sure they are engaged with the content we post. - Data Analysis: Regularly monitor and provide insights on the performance of our social media activities. Skills and Experience: - Proven track record in social media management and design. - Familiarity with tools like Canva, Adobe Creative Suite, or similar. - Understanding of social media metrics and analytics. - Excellent copywriting skills. - Prior experience in targeting and engaging with the young adult demographic is ...

  €218 (Avg Bid)
  €218 Průměr. nabídka
  33 nabídky

  Hello, I can create a Wordpress based website for you and a website with the theme you want.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  128 nabídky
  Viber Contacts Export on MacOS 4 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm looking for a skilled freelancer who can assist me in exporting my Viber contacts from the desktop version on MacOS. The primary goal of this task is to import these contacts into another application. Key Requirements: - Extract Viber contacts in vCard (VCF) format - Ensure the process is seamless and all contacts are exported correctly - Compatibility with MacOS is a must Ideal Freelancer: - Proficient in MacOS and Viber desktop version - Experience with contact exporting, especially in vCard (VCF) format - Attention to detail to ensure all contacts are accurately exported - Experience in importing/exporting data between applications is a plus I'm open to suggestions on the best way to complete this task efficiently and effectively. Looking forward to workin...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  28 nabídky

  I'm looking for a Mailchimp expert to help me set up a weekly email campaign. Key Requirements: - Create a Weekly Email Campaign: You'll be responsible for creating a weekly email campaign that will go out to our subscribers. - Writing and Designing Content: I need assistance with both the writing and the design of the email content. Ideal Skills: - Proficiency in Mailchimp: Since this project revolves around Mailchimp, you should have a good grasp of the platform and its features. - Content Creation: Experience in writing and designing engaging content for emails is a must. This project is perfect for someone who is not only skilled in Mailchimp, but also has a creative flair and can help me come up with engaging content that fits the product updates theme. We have the da...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  I'm in need of a creative and experienced designer to help me with a book layout project. The book is in Tabloid size and will require a professional cover design. Key Requirements: - Layout Design: The project involves organizing all provided files into a printable book format. The final design should be polished and ready for print. - Cover Design: The book will also require a creative and professional cover design. This is a crucial aspect of the project. -Must replace the logos ARIA NOIR with correct design file. Ideal Candidate: - Skilled Graphic Designer: Experience in book layout and cover design is a must. You should be able to create a visually appealing and print-ready design. - Attention to Detail: Organizing various files into a coherent and aesthetically-pleasing layou...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Průměr. nabídka
  57 nabídky

  I need a professional who can handle the configuration of an OpenSMPP server on a Linux operating system. The project is mainly focused on sending text messages. Skills & Experience: - Experienced in OpenSMPP server configuration - Proficiency in Linux operating system. - Understanding of text messaging systems Tasks: - Full configuration of OpenSMPP server - Enable the server to send text messages - Ensure smooth operation of the server. This project requires someone with rich experience in server configuration with OpenSMPP on Linux. The freelancer should be able to work independently and deliver on time.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Průměr. nabídka
  19 nabídky

  Levantar web caida hecha con Ruby, esta en plesk, sucedió al desactivar el hosting, luego al activar no carga la web

  €25 (Avg Bid)
  €25 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  Publishing an app on google play store, I'll send all the necessary resources (images, texts, app bundle, etc)

  €145 (Avg Bid)
  €145 Průměr. nabídka
  51 nabídky

  Hi I need support for AWS serverless , lambda on python expert. This support will be on zoom meeting. I need indian time at 6:30 pm to 7:30 pm Monday to Friday12$/hourly. We only count hours for zoom payment every saturday.i only created milestone and released on Saturday. Check my reviews. I always paid the

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Průměr. nabídka
  24 nabídky

  Hi everyone, I’ve purchased an Elementor kit for my WordPress site and need help customizing it and finishing my website urgently. This project must be completed within 2-3 days. My budget is $30-$100 max. Here's the link to the kit: Thanks, Rozi

  €68 (Avg Bid)
  €68 Průměr. nabídka
  68 nabídky

  We are a Decorative Mouldings company and the drawings would be of Crown Mouldings/Coving, 3D Wall Panels, Railings/Chair Rails and some Exterior mouldings. There is 21 different profiles in all. We need meticulous and skilled technical illustrators who can deliver technical drawings of our products in five different formats including PDF, DWG, DXF, OBJ, and MAX. Please see attached example of a technical drawing from one of our competitors in a PDF format, this is what we would be looking to replicate. Your responsibilities: - Create detailed and accurate technical drawings of the products - Deliver all drawings in the five mentioned formats Key skills: - Proficiency in delivering drawings in different formats - Proficient in CAD software - Attention to detail and ability to c...

  €170 (Avg Bid)
  €170 Průměr. nabídka
  42 nabídky

  I need a proficient Android developer to assist me in designing the User Interface (UI) of my application. This is a small task but it is important to me that the UI is modern and minimalist. Key Skills and Experience: - Proficiency in Android UI design - Experience in creating modern and minimalist designs - Ability to incorporate user-friendly features Please note that the question about responsiveness was skipped, so you may need to clarify with me whether the design needs to be responsive across different devices.

  €168 (Avg Bid)
  €168 Průměr. nabídka
  11 nabídky

  I'm looking for an experienced sound engineer who can enhance the vocal quality of my WAV audio files. The current issues I'm experiencing with the audio include: - Background noise - I need this minimized and maintain the clarity of the vocals. - Quiet voices - I'm hoping you can help by increasing the loudness of the voices without causing distortion or other unfavorable additions to the sound. Key Skills preferred: - Proven experience in sound editing, especially in enhancing vocals - Expertise in working with WAV audio files - A keen understanding of how to minimize background noise - Strong attention to detail and commitment to quality output Your task will be to clear the background noise and enhance the vocals, making them clearer and balanced in terms of volume....

  €95 (Avg Bid)
  €95 Průměr. nabídka
  42 nabídky
  €80 Průměr. nabídka
  59 nabídky

  I have recently installed Meta Pixel code on my Squarespace website. However, I'm encountering issues with event registration post-installation. Key Points: - Troubleshoot Pixel Implementation: I need assistance in identifying the root cause of why events aren't registering. - Code Review: Ensure the Meta Pixel code is correctly set up on my Squarespace site. - Recommendations: Provide recommendations on how to fix the issue and potentially improve the Meta Pixel code implementation. Ideal Skills: - Proficient in Meta Pixel and Facebook Pixel setup. - Extensive experience with Squarespace. - Strong troubleshooting and problem-solving skills. - Clear communication on technical issues and solutions. Looking for a professional who can help me resolve...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Průměr. nabídka
  22 nabídky

  More details: What is the purpose of the feasibility study? To evaluate the economic viability of the proposed system as defined in the study objectives. Write-up of concept to be provided upon execution of NDA. To assess the environmental impact of using biogas instead of natural gas for greenhouses What is the primary source of food waste that will be used in the anaerobic digester? Produce markets and restaurants waste from urban centers What is the expected output from the anaerobic digester? Sustainable renewable Biogas

  €1796 (Avg Bid)
  DOM
  €1796 Průměr. nabídka
  28 nabídky
  Trophy icon Local On-page SEO for WordPress 2 dní left

  I'm looking for a SEO specialist to help me to improve the traffic on my website. The focus is on local search engine optimization / onpage-seo. ## Note: - I need only an instruction excel - list. The language of the page is in german, but an online translation tool can be used. - No Plugin will be used, but other proven SEO - Tools are possible. Key Responsibilities: - On-page SEO analysis to identify the status of the page (one page, homepage) - You will send me your seo recommendations for onpage optimations - You will use a seo tool (we discuss which one is best) - I only need a written instructionfile what should be done at page, - start asap - Time: 2 hours a week for one month Ideal Candidate: - experience with on-page SEO for websites - Stro...

  €79 (Avg Bid)
  €79
  28 příspěvky

  I am looking for an experienced API Integration Specialist to help automate the sales of eSIM cards using on the GetYourGuide platform. The integration should be done via (formerly Integromat). **Project Requirements:** 1. **API Integration**: Connect the eSIM API from to GetYourGuide via Make.com. 2. **Automated Workflow**: Set up automated workflows to handle: - Order processing and fulfillment - Customer notifications and delivery of eSIM cards - Payment confirmation and reconciliation 3. **Testing and Validation**: Ensure the integration works seamlessly, handling all edge cases. 4. **Documentation**: Provide detailed documentation of the integration process and workflows for future reference. **Skills Required:** - Experience with

  €148 (Avg Bid)
  €148 Průměr. nabídka
  27 nabídky

  ...infrastructure for an investment and trading app. - Connection of accounts in Forex, Stocks and Crypto brokers and exchanges to show live and historical statistics - Copy trading / social trading / PAMM with risk management features (on the next project) - Connection of startup business and real estate accounts (on the next project) Key Skills and Experience: - Proficiency in Python, Ruby on Rails and other relevant programming languages and frameworks. - Experience in creating APIs with real-time data functionality and strong security protocols. - Previous work on financial analytics tools or trading platforms would be advantageous. - Strong understanding of back-end and front-end infrastructure development for investment and trading ...

  €968 (Avg Bid)
  DOM
  €968 Průměr. nabídka
  34 nabídky
  E-commerce Website on Appy Pie 1 den left
  OVĚŘENÉ

  I'm in need of an Appy Pie expert to build an e-commerce website for me. The website will only have less than 50 products, so it's not a large scale project. I have paid Appie Pie full subscription to use their platform Key Requirements: - Build an E-commerce website on Appy Pie platform - Implement payment gateways: PayPal, Stripe, Credit/Debit Cards - Ensure smooth user experience for shopping Ideal Skills: - Proficient in Appy Pie platform Skills - E-commerce website development experience - Strong knowledge of integrating payment gateways - User experience and design sensibility I'm looking for a skilled professional who can bring my vision to life efficiently and effectively. Please provide relevant samples of your previous work and an estimated timeline for...

  €293 (Avg Bid)
  €293 Průměr. nabídka
  94 nabídky

  P.S. Need complete month of resources availability for this project to fix ongoing issues and make new development I am looking ...user-friendly interfaces. - 1 Back-end developer: I need someone who can create a strong server-side logic. - 1 UI/UX designer: It's important to have a designer who understands how to make the platform visually appealing and easy to use. - 1 Quality Assurance specialist: I need someone who can ensure the platform works flawlessly and is user-friendly. Skills and Experience: - Proficiency in Ruby on Rails and PostgreSQL is a must. - Experience in developing dispatching platforms or similar applications. - Strong problem-solving skills to address customer-reported issues. - Familiarity with real-time tracking systems and route optim...

  €1156 (Avg Bid)
  €1156 Průměr. nabídka
  37 nabídky

  The most emblematic activities to do. The popup login action will be added to the header and from the home page button. Next buttons will also be hidden in lessons.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I'm looking for a back-end developer to enhance the functionalities of an existing website. The goal is to introduce new features and improve the website's overall performance and user experience. The main tasks include: - Integrating user login and authentication systems in the website - Implementing database integration ...for a back-end developer to enhance the functionalities of an existing website. The goal is to introduce new features and improve the website's overall performance and user experience. The main tasks include: - Integrating user login and authentication systems in the website - Implementing database integration - Incorporating a payment processing system The website is currently built with Ruby, so proficiency in this language is highly pr...

  €1140 (Avg Bid)
  €1140 Průměr. nabídka
  136 nabídky

  ...Integration 1. Website Development (Exclude Content) Overview: Develop a survey website that allows users to register, upload documents, make payments, and track the status of their submissions using a unique tracking number. Additionally, integrate a WhatsApp or chatbot for customer support. Frontend Development 1. User Interface Design: • Create a responsive and user-friendly design that works on all devices (desktops, tablets, mobile phones). 2. Components: • Homepage: • Engaging visuals and clear messaging to capture visitor attention. • User registration, login, and payment links. • Introduction to the service. • About Us Page: • Detailed information about the company's background, values, and team. • Products/Services Page: &bull...

  €616 (Avg Bid)
  €616 Průměr. nabídka
  59 nabídky

  I'm looking for a skilled professional to set up a Virtual Box on my dedicated server, running Windows OS. The primary function of this setup is to have multiple virtual terminals of Windows operational. Key requirements: - Installation of Virtual Box on a dedicated server - Configuration for simultaneous operation of 5 virtual terminals of Windows Ideal skills and experience: - Proficiency in Virtual Box and working with dedicated servers - Strong knowledge and experience in setting up and configuring Windows OS - Ability to ensure smooth and efficient operation of multiple virtual terminals

  €41 (Avg Bid)
  €41 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  Pleas read the attached document

  €1672 (Avg Bid)
  €1672 Průměr. nabídka
  84 nabídky

  I urgently need assistance with installing a PHP application on my dedicated Linux server. Key requirements: - Expertise in server management, particularly dedicated servers - Proficiency in PHP application deployment - Strong knowledge of Linux operating systems Please only bid if you have significant experience in this area and can start immediately. Your prompt help is highly appreciated.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Průměr. nabídka
  68 nabídky

  Nejlepší články z komunity ruby on rails