Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  5,000 ruby zakázek nalezeno, ceny v EUR

  ...startup, tvořící ekosystém pro moderní cestovatele, na kterém se budeš moci podílet a boostnout jeho vývoj. Projekt nám pomáhá budovat správným směrem zakladatel populární aplikace Liftago. A od Tebe potřebujeme pomoci dovést aplikaci do produkční verze se základní funkčností, kterou potřebujeme nasadit do konce roku. Jdeš do toho? Tak koukni na detaily níže. Technologie, kterou používáme Ruby on Rails 6 JavaScript / jQuery Docker PostgreSQL Bootstrap 4.4 S čím potřebujeme pomoci - základní funkčnost rezervačního systému - práva v aplikaci - admin spr&aa...

  €989 (Avg Bid)
  Místní
  €989 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  Sháním programátora pro eshop a skladové hospodářství s tím související. Jedná se o poměrně specifický a rozsáhlý projekt s perspektivou pro další růst a úpravy. Projekt je možné rozdělit na dvě části s tím, že první bude realizována část s e-shopem sam...perspektivou pro další růst a úpravy. Projekt je možné rozdělit na dvě části s tím, že první bude realizována část s e-shopem samotným a následně propojení se stávajícími firmenímy systémy a tvorba skladu. V rámci řešení na RoR bych r&aac...

  €5381 (Avg Bid)
  Doporučené
  €5381 Průměr. nabídka
  2 nabídky

  Zdravím, měl bych nabídku na dlouhodobější projekt (vývoj standalone aplikace, ne webové) a v případě zájmu pošli více informací.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  HLEDÁ SE BACK-END PARŤÁK Staň se nezbytnou součástí velkého projektu! Pojď do toho s námi, získej obchodní podíl a navíc fixní peníze každý měsíc! A co je nejlepší? Celé si to můžeš naprogramovat podle sebe. KOHO HLEDÁME? Zapáleného BACK-END vývojáře, který vládne databázím (MySQL), rozumí si s PHP, Pythonem nebo Ruby a s nadšením se s námi pustí do ambiciózního projektu. KDO JSME? Jsme tvůrci projektů a Fasheebo.com. Máme v zádech silného investora a právě se řítí...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...Audience targeting Monitoring of music lists Video editor Royalty accounting software Neighbouring Rights Collection DMCA automated takedown Min. Requirements: - Must have experience with DDEX music supply chain and infrastructure - Experience with B2B DDEX implementation - Experience with technologies such as JSON/XML, AWS, NoSql, Python, Javascript - Familiar with MEAD standards provided by DDEX, Ruby on rails knowledge. Please only apply if you have build something like this before! More info: Key Features: - Rights Management: Implement a secure and reliable mechanism for managing music rights within the system. This should ensure that artists' intellectual property is protected

  €1942 (Avg Bid)
  €1942 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  I'm in need of an experienced Ruby on Rails developer to help get our social networking app up and running as soon as possible. The app will essentially be a Facebook-like platform with key features including user profiles, timelines, messaging, chat functionality, and photo/video sharing. Ideal Skills: - Strong proficiency in Ruby and its popular framework, Rails - Experience building social networking apps - Proficient in implementing chat and messaging features - Knowledge of photo and video sharing integrations The selected candidate will be expected to hit the ground running, working closely with me to ensure the app is launched on time while meeting the specified requirements. If you're a skilled Ruby on Rails developer and can commit to this urgent p...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  Estoy buscando un experto que me ayude a migrar una aplicación web PHP y Ruby on Rails desde Node JS a un servidor con Cpanel. Detalles clave del proyecto: - La aplicación web actual está construida utilizando una combinación de PHP y Ruby on Rails. - La aplicación interactúa principalmente con una base de datos MySQL. Habilidades y experiencia ideales: - Competente en Node JS, PHP - Fuerte conocimiento de MySQL. - Experiencia previa con tecnologías del lado del servidor y migraciones. - Familiaridad con Cpanel. El candidato seleccionado debe poder garantizar que el proceso de migración sea fluido, sin pérdida de funcionalidad o datos. Este proyecto es urgente, por lo que estoy buscando a alguien que pueda real...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Průměr. nabídka
  14 nabídky
  Ruby Expert for Website 4 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm in a urgent need of Ruby Expert for the study project. I have a devloped code and it is running on heriku. The technology used are as below:- Ruby (Backend language) Ruby on Rails (Framework) Bootstrap (frontend library) Html + scss ( Front end) Jquery + JavaScript Database : Postgresql Due is tonight so if you are available now it will be helpful. Thank you. This is a time-sensitive project, so please only apply if you can dedicate the necessary time and expertise.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Průměr. nabídka
  14 nabídky
  Custom Design Web Developer 3 dní left
  OVĚŘENÉ

  We are seeking an experienced custom web developer to create a unique web application tailored to our specific needs. The ideal candidate will have expertise in the following areas: Recommended applications and Technology: HTML, CSS, JavaScript, React/Vue/Angular) Laravel, CodeIgniter, Node.js, Python, Ruby on Rails, PHP, or similar - Database management (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.) - API integration - Responsive design **Responsibilities:** - Develop and maintain the web application according to the project specifications. - Collaborate with our team to refine and improve features. - Ensure the application is secure, efficient, and scalable. **Requirements:** - Proven experience in custom web development. - Strong portfolio showcasing relevant projects. - Excellent proble...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Průměr. nabídka
  77 nabídky

  ● Tailored Solutions: We create custom web applications that meet your specific business needs, enhancing productivity and operational efficiency. ● Versatile Applications: Our solutions range from customer portals to complex inventory management systems, each built to address unique business challenges. ● Technology Stack: Node.js, , Ruby on Rails, Django, Laravel, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, AWS, Docker.

  €805 (Avg Bid)
  €805 Průměr. nabídka
  26 nabídky

  Gmail ActionMailer has stopped working and I'm encountering an authentication error. After I changed my email password, and now I'm unable to send emails from my application.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Průměr. nabídka
  9 nabídky

  I'm looking for an experienced Ruby on Rails developer who can handle key backend development tasks and manage our databases. The ideal candidate for this position should have: - Expertise in Ruby on Rails: We need someone who knows Rails inside out and can deliver high-quality backend solutions efficiently. - Database Management Skills: Experience with managing databases and optimizing their performance is crucial. - Problem-solving and Communication Skills: Excellent problem-solving abilities and effective communication are essential. - Experience with Rails 5.x, 6.x, or 7.x is a plus, but not a requirement. The main focus should be on your expertise and experience in developing robust and efficient backend systems using Ruby on Rails.

  €1080 (Avg Bid)
  €1080 Průměr. nabídka
  70 nabídky
  Advanced CTF Challenges Solving 2 dní left
  OVĚŘENÉ

  I'm looking for a skilled professional who can solve advanced level CTF challenges, in various categories. I need someone who can tackle challenges in Web Exploitation, Binary Exploitation, Cryptography, as well as other categories like web, forensics, osint, and more. Key Responsibilities: - Solve advanced level CTF challenges in multiple categori...challenges - Proficiency in solving challenges in Web Exploitation, Binary Exploitation, Cryptography, web, forensics, osint, etc. - Proven track record of solving advanced level CTF challenges - An understanding of security concepts Please note that the specific programming languages or platforms to be used in solving the challenges are not specified, but your background in Python, Java, C++, Ruby, or other relevant languages ...

  €586 (Avg Bid)
  €586 Průměr. nabídka
  30 nabídky

  ...curriculum offerings, and facilities. • Scalability and Future Development: While the MVP prioritizes core features, it should be built with future expansions in mind. The architecture should seamlessly integrate additional functionalities as the platform evolves. Requirements: • Technical Skills: Proficiency in web development languages (HTML, CSS, JavaScript) and a backend framework (Django, Ruby on Rails). Experience with database management and user interface design is essential. • Educational Platform Experience: Prior experience building educational websites or platforms, particularly those with personalized services, is highly desirable. • SEO and Local Markets: Knowledge of SEO best practices and the ability to create region-specific content, particul...

  €178 (Avg Bid)
  €178 Průměr. nabídka
  57 nabídky

  I need a skilled Ruby on Rails expert for a project I'm working on. I need someone who understands the Ruby on Rails framework inside out and can work on our project efficiently. The specific tasks may include: Please check the document before applying the jobs Thank you

  €121 (Avg Bid)
  €121 Průměr. nabídka
  27 nabídky

  I'm looking for a proficient Ruby on Rails developer for an online marketplace Ideal Skills: * Strong experience in Ruby on Rails * Prior experience with online marketplace platforms * Knowledge of API integrations (MAP TRANSLATOR PAYMENTS OTP) Please ensure you have these skills and experience before placing a bid, as it will be a key determinant in my selection process. I'm looking forward to working with a professional who can help enhance my platform's functionalities.

  €1137 (Avg Bid)
  €1137 Průměr. nabídka
  15 nabídky

  I need a skilled Ruby on Rails expert for a project I'm working on. I need someone who understands the Ruby on Rails framework inside out and can work on our project efficiently. The specific tasks may include: Please check the document before applying the jobs Thank you

  €141 (Avg Bid)
  €141 Průměr. nabídka
  37 nabídky

  I need a skilled Ruby on Rails expert for a project I'm working on. I need someone who understands the Ruby on Rails framework inside out and can work on our project efficiently. The specific tasks may include: Please check the document before applying the jobs Thank you

  €80 (Avg Bid)
  €80 Průměr. nabídka
  21 nabídky

  I have a frontend file that needs new features and an admin panel to manage content. The project involves: - Implementing new features into the existing frontend design - Developing ...necessary changes to the frontend but also create a user-friendly admin panel for managing contents. Experience in both frontend development and backend (specifically for the admin panel) will be crucial. Ideal Skills: - Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with backend technologies for admin panel like PHP, Python, or Ruby - Knowledge of web frameworks like Laravel, Django, or Ruby on Rails - Understanding of database management for effective content storage and retrieval - Prior experience with developing admin panels for content managemen...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Průměr. nabídka
  46 nabídky

  I'm in search of a versatile full stack developer to assist in the completion of a project. Although I have not set specific tasks, I'm looking for someone who can handle both front...both front-end and back-end development tasks, as well as database management. The ideal candidate should have a strong background in all the skills required for full stack development. The project will involve creating a website or building a web application, and possibly require some mobile app elements. Key skills and experience required include: - Proficient in JavaScript, Python, and/or Ruby - Ability to handle both front-end and back-end development - Experience with database management - Strong problem-solving skills. If you're a full stack developer looking for an interesti...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Průměr. nabídka
  136 nabídky

  I am in search of an experienced full stack development team to create a job board. Both PHP and MySQL, as well as Ruby on Rails should be familiar technologies for the successful candidate/team. The features I require include: - Job search engine - Resume submission capability - Creation of employer profiles Equally important to functionality is design. The job board must have a modern, sleek aesthetic while remaining user-friendly and intuitive. Moreover, the platform should be customizable and flexible to accommodate future expansion or changes. A successful history in similar projects is highly desired for this task. Proven design skills and a keen eye for UI/UX will also be highly advantageous. Note: Read the attached document for more details

  €169 (Avg Bid)
  €169 Průměr. nabídka
  28 nabídky

  I need to convert live video with SCTE 35 markers that's being output via UDP...maintained in the HLS stream for ad insertion The HLS stream will be delivered to both web browsers and Smart TVs. As for the programming language or framework for the HLS conversion, I'm open to suggestions. You can use any language or framework that you're comfortable with. Ideal Skills: - Experience with video streaming technologies - Proficiency in programming languages like Python, JavaScript, or Ruby - Familiarity with SCTE 35 ad insertion - Ability to work with UDP and HLS protocols This project is time-sensitive, so I'm looking for someone who can deliver high-quality work within a reasonable timeframe. If you've worked on similar projects in the past, please provide ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Průměr. nabídka
  5 nabídky

  ... Design the website to be accessible to users with disabilities, following WCAG guidelines. Technical Requirements: 1. Frontend Technologies:  HTML, CSS, JavaScript for the user interface.  Frameworks/libraries like React, Angular, or Vue.js for building interactive components.  2. Backend Technologies:  Programming language: Choose between JavaScript (Node.js), Python (Django/Flask), Ruby (Ruby on Rails), or PHP (Laravel).  Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, or similar.  Web server: Apache, Nginx, or equivalent. 3. Payment Gateway Integration:  Select and integrate with a payment gateway provider that meets the project requirements (e.g., Stripe, PayPal). 4. Security Measures:  Implement secure coding practices to prevent common vulnerabilities (e.g., SQL ...

  €1241 (Avg Bid)
  €1241 Průměr. nabídka
  165 nabídky

  I'm in need of a skilled ...lighting effects, allowing the user to interact with them via a remote control, and connecting them to an external API. - Deposit Button: I also need a deposit button integrated into the website, to allow users to easily deposit funds. I'd prefer the button to be compatible with PayPal, Stripe and Square. Ideal skills and experience for this job would include: - Proficiency in JavaScript, Python and Ruby - Experience with hardware programming, particularly customizable lighting - Strong understanding of integrating payment gateways, especially PayPal, Stripe and Square - Previous experience in developing IoT devices and remote control systems. If you think you have what it takes to complete this project successfully, please reach out. I...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  My Gmail ActionMailer has stopped working and I'm encountering an authentication error. This problem started after I changed my email password, an...email password, and now I'm unable to send emails from my application. Key tasks would include: - Investigating the causes of the authentication error - Resolving the issue, ensuring the ActionMailer can successfully connect to my Gmail account - Testing the solution to confirm that emails can be sent from the application Ideal candidates for this project should have: - Proficient knowledge of Ruby on Rails ActionMailer - Experience troubleshooting and resolving authentication issues - Ability to work with third-party services like Gmail - Strong communication skills, providing clear updates on the progress and any changes...

  €442 (Avg Bid)
  €442 Průměr. nabídka
  43 nabídky

  ...programming language for my project, you are given the flexibility to choose between Python, JavaScript and Ruby, based on your expertise and the bot's needs. 2. Required Functionality: I'm not certain about all the functionalities needed yet. Hence, I expect you to suggest essential attributes during development, keeping in mind a bot that can handle referrals efficiently and incorporate an earning system. 3. Bot Purpose: The primary purpose of this bot is to encourage users to refer and earn rewards. It must be able to streamline this process, making it user-friendly and effective. Ideal skills and experience: - Past experience in coding telegram bots - Proficiency in Python, JavaScript or Ruby - Excellent understanding of referral functions and implement...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Průměr. nabídka
  13 nabídky

  I'm in need of an experienced Ruby developer to create a Shopify extension that can mimic the functionality of the "FIND MY NEW MOWER" tool found on The core functionality of this extension should be centered around providing tailored product recommendations based on user preferences. Key Features: - User Preference-Based Recommendations: The main focus of this project is to offer mower recommendations based on specific user preferences. In particular, the extension should consider factors like lawn size, lawn type, budget range, deck size, obstacles, slope, and accessories. - Seamless Integration: The extension should be integrated smoothly within the Shopify platform, ensuring a user-friendly experience. Ideal Skills: - Proficiency in Shopify:

  €316 (Avg Bid)
  €316 Průměr. nabídka
  41 nabídky

  We're searching for an experienced Full Stack Developer to assist with an undisclosed project. While the specific programming languages and frameworks have not been indicated, a comprehensive understanding of JavaScript, Python, and Ruby on Rails is usually desired in this role. The purpose of the project is unknown at this moment; however, a versatile developer who can adapt to various situation would serve our goals best. Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript, Python, Ruby on Rails - Experience in creating a website, developing a mobile application, building a web application - Ability to adapt and learn quickly - Proven track record in full-stack development - Excellent problem-solving skills

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Průměr. nabídka
  44 nabídky

  ...experienced web developer who can create a high-quality mockup generator website tailored for e-commerce companies. example website Key Aspects: - The main audience for this website is website developers, so the interface and functionalities have to align with their needs. Ideal Skills and Experiences: - Proficiency in either Python Django, JavaScript React, or Ruby on Rails. The choice of technology should be based on what guarantees the perfect performance and optimum results for this project. - Extensive experience in developing mockup generators or similar tools. - Deep understanding of the needs and preferences of website developers. - Strong knowledge of e-commerce businesses and their design needs will be an advantage. The goal is to create a tool

  €1383 (Avg Bid)
  €1383 Průměr. nabídka
  66 nabídky

  ...understanding of CSS and HTML who can create visually appealing and responsive web pages with clean, efficient code. - Experience with Figma and Design Collaboration: Your ability to collaborate effectively with designers and translate their vision into functional UI/UX components will be crucial in maintaining design consistency and meeting project requirements. - Ruby on Rails Knowledge: Having experience or familiarity with Ruby on Rails is beneficial, considering that a portion of our website operates on this framework. - Time Zone Compatibility: The EST time zone ensures smooth communication and collaboration with our team, minimizing potential delays and streamlining project workflows. Make sure this time zone fits your schedule. - Proven Track Record (5 Years Ex...

  €3776 (Avg Bid)
  €3776 Průměr. nabídka
  63 nabídky

  I'm in need of a developer with established experience with the Verifone Sapphire or Ruby API for retail POS systems. You will craft a script, based on HTTP call, to fetch a Transaction Report. The report should include the following data: - Product details - Pricing information (Unit price, Total price, Discounts) If you possess a sound understanding of retail operations, specifically with the use of Verifone Sapphire or Ruby API, then you are the expert I seek. Proficiency in HTTP call script writing is also a must. Please be prepared to demonstrate prior similar projects.

  €533 (Avg Bid)
  Doporučené
  €533 Průměr. nabídka
  33 nabídky

  I need a FullStack developer who shines in JavaScript, Python, and Ruby. You should have proven experience working with React, Angular, and Django. Your role will involve the following: - Developing quality code using JavaScript, Python, and Ruby - Building robust applications using React, Angular, and Django - Implementing essential features including: - User Authentication - Payment Gateway Integration - Real-time Chat Ideal candidates should possess a deep understanding of FullStack development. My project seeks someone with a knack for problem-solving, attention to detail, and a commitment to creating feature-rich, user-friendly applications. Is this you? Bid now!

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  21 nabídky

  I'm in need of a capable web developer to help me construct a betting website. The project needs completion within the next month. The specific as...the next month. The specific aspects of the site that need to be incorporated include; - Betting interface: This is the core component. Skills in designing robust and user-friendly betting interfaces will be highly regarded. - Image galleries: To engage users and enhance the visual appeal of the site. - Contact form: Essential for user queries and feedback. Proficiency in JavaScript, PHP, or Ruby, as well as experience with user interface design, are highly desirable for this project. A previous portfolio highlighting similar work would be advantageous. The chosen freelancer should be quick and responsive, as the project has a ...

  €711 (Avg Bid)
  €711 Průměr. nabídka
  37 nabídky

  As an entrepreneur in a hurry, I urgently need a Ruby expert to jump on board. While I skipped the specifics, anticipate tasks that often fall under the Ruby domain like web development, scripting, and API integration. Your role involves: - Web Development: Building functional and aesthetically pleasing interfaces. - Scripting: Writing and testing code to ensure applications run smoothly. - API Integration: Facilitating communication and integration between different software components. Ideal candidates must have: - In-depth knowledge of Ruby programming - Experience in web development, scripting, and API integration - Ability to prioritize tasks and work under tight deadlines. Though I wasn't specific about the project's aim, it could range from creatin...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Průměr. nabídka
  21 nabídky

  ...platform management, Troubleshooting production issues and capacity planning. Create/manage sustainable systems and services through automation and uplifts. Balance feature development speed and reliability with well-defined service-level objectives Required skills and qualifications: Ability to program (structured and OOP) using one or more high-level languages, such as Python, Java, C/C++, Ruby, and JavaScript Experience in working with such as Amazon S3, Sagemaker, Amazon Bedrock Excellent knowledge working with cloud-native infrastructure, such as AWS Lambda, OpenShift Good understanding of API management and should be able to troubleshoot API related issues. Automation Mindset to manage cloud infrastructure using AWS CloudFormation/Terraform Impeccable creative and commun...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Průměr. nabídka
  14 nabídky

  I need a skilled Ruby developer who can create a script for SketchUp 2024. Here's a detailed overview of the project: - I'm looking to automate the process of patterning shade sails in SketchUp. This involves creating a script that can efficiently and accurately generate the necessary 3D models within SketchUp for the shade sails. The scrip will need to: 1. create the shape of the shade sail via user entered edge lengths, diagonals, and heights 2. create a mesh over the wire frame, accounting for pre-stress, hardware deductions and curves (all these are to be user entered. 3. flatten the mesh into a 2d shape. 4. Deduct stretch from the shape and apply various offsets These are only the basic steps, and there will be a lot more required to successfully automate the proces...

  €540 (Avg Bid)
  €540 Průměr. nabídka
  10 nabídky

  I'm in need of a skilled developer to create a dynamic wizard API with a database. The project requires the following: - The wizard API should be developed in a versatile programming language (preferably Python, JavaScript or Ruby) - The application should be built with a database in mind. The type of database can be decided based on your expertise and recommendation. I'm looking for talented freelancers who can provide a detailed project proposal. Please include your experience in creating similar APIs, the programming language you suggest using, and why you think it would be the best fit for this project.

  €530 (Avg Bid)
  €530 Průměr. nabídka
  47 nabídky

  Example Looking to bring onboard a seasoned developer to as...Looking to bring onboard a seasoned developer to assist with creating a cutting-edge SAAS solution in the marketing automation space. Although I haven't specified my preferred programming languages, I am open to working with Python, JavaScript or Ruby. As a part of your application: *Showcase Past Work: Provide specific examples of your development experience. Any past work on SAAS products or marketing automation tools would be advantageous. Essential Skills and Experience: * Proficient in any of the following languages: Python, JavaScript, Ruby * Experience in SAAS product development, particularly if it relates to marketing automation tools * Proactive communication and problem-solving abilities.

  €398 (Avg Bid)
  €398 Průměr. nabídka
  8 nabídky

  I am currently looking for a talented full-stack developer who is proficient in Next.js. The primary focus of this project will be to create a page for adding hotels. Skills and Experience Required: - Proficiency in is essential, as well as a strong foundation in JavaScript, Python, and Ruby - Hands-on experience in developing hotel booking/engine related pages is preferred - Understanding of databases and dynamic linking is beneficial - Attending to efficient, performance-optimized programming is paramount - Creative problem solving, critical thinking skills, and a detail-oriented mindset are highly valuable. Engaging in this project will provide the opportunity to delve into a vital functionality of our system, offering a chance to showcase your programming prowess while als...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Průměr. nabídka
  22 nabídky

  I have a Ruby on Rails project that seems to have some bugs, but I'm not entirely sure. I need someone with excellent Ruby on Rails expertise to examine the project thoroughly and fix any issues that are found. Ideal Skills and Experience: - Strong Ruby on Rails development background - Proven experience in debugging and troubleshooting web applications - Excellent problem-solving skills - Ability to work with incomplete or unclear requirements - Good communication skills This project involves bug fixing and optimization of an existing Ruby on Rails project. The successful freelancer will need to carefully examine the current codebase, identify any issues, and resolve them efficiently. The final deliverable should be a fully functional, bug-free Ru...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Průměr. nabídka
  20 nabídky

  I am looking for a Ruby on Rails developer who can not only create a high-quality application focusing on user experience but also has experience in SEO and performance testing. Key responsibilities include: - Developing a user-friendly and high-performing Ruby on Rails application - Implementing technical SEO practices to enhance the website's visibility and ranking - Conducting performance testing to ensure the application runs efficiently and reliably under varying loads The ideal candidate should possess: - Extensive experience in developing Ruby on Rails applications with a strong focus on user experience - In-depth knowledge of technical SEO practices and the ability to implement them effectively - Proven experience in performance testing, ensuring the app...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Průměr. nabídka
  50 nabídky

  I need a developer who can integrate the Google Calendar API with my booking platform. The ideal candidate should have solid experience in ReactJS and Ruby on Rails. Key Requirements: - Integration of Google Calendar API to enable the following: - 2-way calendar event sync between vendor's and platform's google calendar. - Create a seamless user experience on both web and mobile interfaces. - Ensures all bookings made are accurate and secure, so that it won't be manipulated - with React, implement a calendar UI to show the list of bookings made to the user's studio. Skills Needed: - Strong background in ReactJS and Ruby on Rails - Experience with integrating third-party APIs - Understanding of UX/UI principles for web and mobile interfaces The main requ...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Průměr. nabídka
  23 nabídky

  I'm looking for a full-time Ruby Software Engineer in Silesia, Poland to work on adding new features to our existing application. Ideal Skills: - Ruby on Rails Expertise: I need someone well-versed in Ruby on Rails to implement the new functionalities efficiently. - Object-Oriented Programming Skills: The engineer should be proficient in OOP to ensure the new features integrate seamlessly with the existing codebase. Scope of the Project: This project involves adding new features to our existing software application. It's a project with an already existing Team, so you'll be joining other Software Engineers, and this is an excellent opportunity to expand the capabilities of our current system. Specific Features to Add: - User Authentication...

  €33 / hr (Avg Bid)
  Místní
  €33 / hr Průměr. nabídka
  12 nabídky

  ...require both front-end and back-end development expertise. Key Requirements: - E-commerce Experience: You should have a strong portfolio of e-commerce sites you've developed. - Front-end skills: Proficiency in HTML, CSS, and Javascript is required. Experience with libraries such as React or Angular is a plus. - Back-end skills: You should be adept in server-side languages like Node.js, Python, or Ruby as well as database management (e.g. MySQL, MongoDB). - Payment Integration: I'd like the site to accept Credit Card and WIO payments. Experience with these payment gateways is a must. - Security: Ensuring the site is secure for financial transactions is paramount. Please include examples of your past work, particularly any e-commerce projects you have completed. A soli...

  €348 (Avg Bid)
  €348 Průměr. nabídka
  60 nabídky

  ...interactions to maintain professional standards and decorum. Responsive and Accessible Design: The website must be accessible on all devices and meet accessibility standards to accommodate all users. Scalability: Designed to effectively handle a large number of users, with potential growth in the academic community. Technologies Preferred: Frontend: React, Angular, or Vue.js Backend: Node.js, Django, or Ruby on Rails Database: PostgreSQL, MySQL, or MongoDB Hosting: AWS, Azure, or similar Deliverables: Complete source code. Documentation for setup and management. A functional deployment on a server environment. Project Timeline: The project should be completed within 6 months from the start date. Budget: Please provide a detailed quote with your bid. Include any assumptions ...

  €1188 (Avg Bid)
  €1188 Průměr. nabídka
  99 nabídky

  ...visualization features. Mobile App Development: Proficiency in mobile development languages such as Swift for iOS or Kotlin for Android to build a robust mobile application. Web Development: Knowledge in web technologies including HTML5, CSS3, JavaScript, and frameworks like React or Angular, for creating a responsive web platform. Backend Programming: Skills in backend languages such as Python, Ruby, or Node.js, and familiarity with server management and API development for handling data operations and integration. Database Management: Ability to design and manage databases using systems like MySQL, PostgreSQL, or MongoDB, crucial for storing user data and product information securely. Image Processing: Knowledge in image processing techniques and libraries, such as OpenCV, to h...

  €18 / hr (Avg Bid)
  DOM
  €18 / hr Průměr. nabídka
  85 nabídky

  ...**Maintenance and Testing:** - Conduct thorough testing across different browsers and devices to ensure functionality and responsiveness. - Provide detailed documentation and support for future maintenance and upgrades. **Requirements:** - Proven experience in web development with a portfolio of past projects. - Expertise in HTML, CSS, JavaScript, and server-side languages such as PHP, Ruby on Rails, or ASP.NET. - Experience with database management systems and server architecture. - Knowledge of SEO best practices and web analytics tools. - Strong understanding of payment gateway integration and financial data security. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. **Deliverables:** - A fully functional, multi-lingual peer-to-peer rental platfo...

  €2111 (Avg Bid)
  €2111 Průměr. nabídka
  176 nabídky
  Book Cover Redesign Ukončeno left

  ...where the judge sits, looking downward. 2- I would like for 14-year-old Keirah Owens to be wearing a green dress, black leggings, purple socks, and pink converse shoes. She has what appears to be case files in her left hand, her fist tightened, and looking up at the judge with ferocity in her eyes. She has shoulder length jet-black hair and is kind of pale as she is Caucasian. She has a red ruby brooch around her neck that her parents gave her as a gift. 3- Her mentor, Defense Attorney Terry Gallagher is 54 years old, and standing next to her. He is in the typical light brown lawyer suit with an orange tie. He is balding on the top of his head, with brown hair on the sides, and wears glasses. He has a muscular build as well. He is also Caucasian. He is fumbling around look...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Průměr. nabídka
  78 nabídky

  This project aims to build a full-stack website with Ruby on Rails handling backend functionality and React on the frontend. Key Features: - User Authentication: Securing user data is a priority. Expertise in implementing solid, efficient login systems is crucial. - Database Integration: Skill in database design and management, creating an efficient, seamless flow of data within the site. - Company Portfolio: It's crucial that freelancers can effectively present a company portfolio. Strong front-end design skills, particularly in React, are needed to showcase products and services in an engaging, intuitive manner. Interaction: - Commenting: Allowing users to leave comments is a vital aspect of this project. Experience in managing user-generated content and implementing comme...

  €340 (Avg Bid)
  €340 Průměr. nabídka
  71 nabídky

  Nejlepší články z komunity ruby