User interface iapráce

Filtrovat

Moje poslední hledání
Třídit podle:
Rozpočet
pro
pro
pro
Typ
Dovednosti
Jazyky
  Stav zakázky
  198,179 user interface ia zakázek nalezeno, ceny v EUR

  Níže je popis práce: (i) Snímky je třeba pořizovat v horizontálním rámečku. (ii) Musí být přítomno minimálně 5 negeograficky označených obrázků. Alespoň jeden (1) snímek musí být pořízen s mapovým razítkem zeměpisné značky jako náš interní požadavek ko...třeba pořizovat v horizontálním rámečku. (ii) Musí být přítomno minimálně 5 negeograficky označených obrázků. Alespoň jeden (1) snímek musí být pořízen s mapovým razítkem zeměpisné značky jako náš interní požadavek kontroly kvality. [Tento požadavek nen&iacu...

  €110 (Avg Bid)
  Místní
  €110 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  ...see a frustrated manager facing challenges in managing employee work hours and ongoing projects. But fear not, Working People is here to help! Witness how the app effortlessly records ongoing projects, individual employee activities, work hours, vacations, and salaries. With just a few clicks, the manager gains insights into employee work plans, making workforce planning easier. The intuitive interface of Working People allows managers to efficiently oversee their team. Watch as the manager navigates the app, generates informative reports, and visualizes employee productivity. Witness the transformation from frustration to satisfaction as the manager gains control. Join the ranks of satisfied managers who believe in Working People for effective employee management. Try our app...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Průměr. nabídka
  7 nabídky

  Práce na full-time, úvazek minimálně 1 rok - možnost prodloužení. Návrh, design komunikace, doporučení/optimalizace komunikačních rozhraní výrobních zařízení (převážně PLC), zprostředkování dat mezi systémy s využitím Kepware server (OPC komunikace, různé PLC drivery), poskytnutí dat nadřazeným systémům. Definice standardů. Výkon u zákazníka (Mladá Boleslav) , po zapracování možný částečný home office.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky
  Fireboxxx klient Ukončeno left

  ...menším firmám. Požadavky na prvotní funkčnost aplikce pod Android a iOS: - vytoceni L2tP pripojeni na server -smerovani veskereho IP provozu pres VPN server -instalace aplikace jako spravce zarizeni tj. nemoznost odinstalace ci ukonceni bez zadani kodu zarizeni - pouzivane napr. u Eset parental control -automatický náběh aplikace a vytoceni VPN po restartu mobilniho telefonu. -Minimální user interface, jednoduche nastavení viz specifikace v sekci develop, případně ukončení, toto vše po zadání hesla. -komunikace s nasi web servisou aplikaci Popis dostupného API: Webová služba typu SOAP. Formát odpovědí možný i ve form&a...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Průměr. nabídka
  3 nabídky

  ...workflow - oběhu dokumentů. Nástroj v současné době existuje v podobě exe programu pro Windows, chceme jej přepsat do webové podoby. Jde o to, že v prostředí webu nakreslím vývojový diagram, každému prvku vývojového diagramu přidělím nějaké atributy. Výsledný graf předám ve formě JSON na server, který si jej uloží v databázi (serverová část není součástí zadání), zadání je pouze na tvorbu webového interface. - stavět se bude pravděpodobně na hotové knihovně pro tyto účely GoJS - - napřed je třeba knihovnu detailně nastudovat a ověřit, že je vhodná pro naše ...

  €1006 (Avg Bid)
  €1006 Průměr. nabídka
  6 nabídky

  Mám práci navazující na náš dřívější projekt 'Create User Registration/Login web with Map and Categories'

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Průměr. nabídka
  1 nabídky

  I am looki...re-creation and modern web design - Ability to incorporate a sleek and contemporary design that aligns with my brand - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript Specific features to be added: - Online booking system to allow clients to schedule appointments - Blog section to showcase articles and updates related to my service Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of user experience and user interface design - Familiarity with responsive design to ensure the website looks good on all devices - Experience in integrating third-party APIs for the online booking system - Knowledge of content management systems for easy website management If you have a portfolio of previous website re-creation projects with a modern aesthetic, please provide it a...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Průměr. nabídka
  40 nabídky
  Ui desinger 6 dní left

  UI Designer for Modern Mobile App We are looking for a skilled UI designer to create a modern and visually appealing user interface for our mobile app. The ideal candidate will have experience designing UI for mobile applications and a strong understanding of modern design principles. Skills and Experience: - Proficiency in UI design for mobile apps - Strong understanding of modern design principles - Ability to create visually appealing and user-friendly interfaces - Experience with mobile app design tools such as Sketch or Adobe XD - Knowledge of current design trends and best practices Specific Design Style: - The client has expressed a preference for a modern design style. The UI should be clean, sleek, and visually appealing. Color Schemes and Branding Guide...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Průměr. nabídka
  13 nabídky

  ...specific requirements and will offer a seamless shopping experience to customers. Platform: I have chosen a custom-built solution for my e-commerce website. This allows for greater flexibility and customization to meet my unique business needs. Features: I have a list of specific features that I want to include in my e-commerce website. These features may include but are not limited to: - User-friendly interface and navigation - Secure payment gateway integration - Product search and filtering options - Shopping cart and checkout functionality - Inventory management system - Customer reviews and ratings - Order tracking and shipment notifications Timeline: The project should be completed within 1-3 months. It is important for the developer to adhere to the agreed timeli...

  €275 (Avg Bid)
  €275 Průměr. nabídka
  19 nabídky

  Custom-built Website and Mobile Application for User Spareparts We are seeking a skilled and passionate developer to build a user-friendly website and mobile application for our used car spare parts business. Our platform will connect individual car owners, repair shops, and auto parts dealers, providing a convenient and efficient way to find, purchase, and deliver used car parts. Key Features: Website: User-friendly interface: Easy search and navigation for car models, years, and specific parts. Advanced parts search: Filter by car model, year, category, condition, and price range. Detailed part information: High-quality images, descriptions, and compatibility information. Secure payment gateway: Integration with trusted online payment platforms. Account ...

  €3899 (Avg Bid)
  €3899 Průměr. nabídka
  24 nabídky

  I am looking for a freelancer to create a booking and reservation website for my car rental business. I trust the freelancer's expertise and do not have any specific design or features in mind. The timeline for this project is urgent, with...booking and reservation website for my car rental business. I trust the freelancer's expertise and do not have any specific design or features in mind. The timeline for this project is urgent, with a deadline of 1-2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing booking and reservation websites - Proficiency in web design and development - Strong understanding of user experience and user interface design principles - Ability to create a responsive and mobile-friendly website - Knowledge of car rental indu...

  €220 (Avg Bid)
  €220 Průměr. nabídka
  31 nabídky

  ...responsiveness, and an exceptional user experience. Responsibilities: • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features. • Develop, test, and maintain robust and scalable iOS applications using Objective-C. • Work closely with UI/UX designers to implement designs and optimize user interfaces. • Identify and rectify bottlenecks and bugs, ensuring the application's performance, quality, and responsiveness. • Stay updated on the latest industry trends and contribute to the improvement of development processes. Qualifications: • Bachelor's degree in Computer Science or a related field. • Proven experience as an iOS Developer with expertise in Objective-C. • Strong understanding of iOS ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Průměr. nabídka
  27 nabídky

  I am looking for experienced proofreaders from India to help us proofread our app. Skills and Experience: - Fluency in English is required - Familiarity with mobile app user interfaces is preferred - Attention to detail and an eye for grammatical errors and typos - Ability to work within a month timeframe - Strong communication skills for providing feedback and suggestions Specifics: - The focus of the proofreading will be on the User Interface of the app - The entire app needs to be proofread within a month If you are a skilled proofreader with experience in app proofreading and a strong command of the English language, please reach out to me. We are looking for someone who can provide accurate and efficient proofreading services within the specified timeframe.

  €620 / hr (Avg Bid)
  €620 / hr Průměr. nabídka
  2 nabídky

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website for my carpet and rugs business. Here are the details of the project: Type of website: E-commerce Specific features: While I don't have specific features in mind, I have a rough idea of what I want. I would like the website to have a user-friendly interface, easy navigation, search functionality, product categories, product descriptions, customer reviews, and a secure payment gateway. Budget: My estimated budget for this project is less than $500. I am open to discussing the budget based on the proposed scope of work and expertise of the freelancer. Ideal skills and experience: - Proficiency in web development languages and frameworks such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP - Experience in creat...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Průměr. nabídka
  37 nabídky

  ...create a custom dress design tool website. The main purpose of the website is to allow users to upload pictures of fabric and then visualize how the fabric would look as a dress. Design and Functionality: - I have some specific requirements in mind for the design and functionality of the website, but I am open to suggestions and ideas from the freelancer. - The website should have a user-friendly interface that allows users to easily upload fabric pictures and view the visual representation of the dress. - It should also have features that allow users to customize the dress design, such as choosing different dress styles, adding embellishments, and adjusting measurements. - The website should have a responsive design that works well on both desktop and mobile devices. I...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Průměr. nabídka
  24 nabídky

  ...create a custom dress design tool website. The main purpose of the website is to allow users to upload pictures of fabric and then visualize how the fabric would look as a dress. Design and Functionality: - I have some specific requirements in mind for the design and functionality of the website, but I am open to suggestions and ideas from the freelancer. - The website should have a user-friendly interface that allows users to easily upload fabric pictures and view the visual representation of the dress. - It should also have features that allow users to customize the dress design, such as choosing different dress styles, adding embellishments, and adjusting measurements. - The website should have a responsive design that works well on both desktop and mobile devices. I...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Průměr. nabídka
  15 nabídky

  Website Design Project: Creating a Modern and User-friendly Website ia I am in need of assistance with a website design project. Requirements: - The website should have a modern and visually appealing design. - It should be easy to navigate and user-friendly. - The website should be responsive and optimized for mobile devices. - Integration of necessary features such as contact forms, search bars, and social media buttons. - The ability to add and update content easily. - Integration of SEO best practices for improved search engine visibility. Ideal skills and experience: - Proficiency in website design and development. - Experience in creating modern and visually appealing websites. - Knowledge of user experience (UX) design principles. - Familiarity with re...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Průměr. nabídka
  16 nabídky

  I am looking for a skilled developer to build a custom website with API integrat...Experience: - Strong experience in custom website development - Proficiency in API integration - Knowledge of e-commerce and online store functionality - Ability to work with the client's chosen API Additional Details: - The website will require integration with the supplier's catalog, inventory, shipping, and payment systems. - The developer should be able to implement a user-friendly and secure online store interface. - The website should be responsive and compatible with different devices. - The client may require assistance in choosing the best API for the project. If you have the skills and experience to deliver a custom-built website with API integration for an online store, p...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Průměr. nabídka
  39 nabídky

  ...and updates related to our industry and expertise. Website Type: Our primary goal is to create a blog-centric platform, allowing us to seamlessly publish articles that showcase our thoughts, innovations, and contributions to the IT landscape. Design and Theme: While we have conceptualized some design elements, we eagerly welcome your creative input to construct a visually appealing and user-friendly interface. Our desire is to have a website that not only reflects professionalism but also engages our audience effectively. Content Creation: While we will supply a portion of the content, particularly articles and blog posts, we seek your expertise in crafting compelling content for specific sections of the website. Your skills in generating engaging and informative articl...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Průměr. nabídka
  19 nabídky

  I am looking for a developer who can help me integrate a UPC barcode scanner into my WooCommerce website. The scanner should be accessible through the search box, allowing customers to scan a barcode and be directed to the corresponding product. We also need the following minor adjustment Category Product Layout 1.) add the SKU Product Pa...minor adjustment Category Product Layout 1.) add the SKU Product Page 2.) Make SKU larger All this must be done in the form of a plugin. Requirements: - UPC barcode scanner integration with WooCommerce - Ability to scan barcodes through the search box (add a button for scanner option) - Seamless routing to the scanned product Customization: - Basic level of customization for the search box interface, focusing on functionality rather than a...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Průměr. nabídka
  13 nabídky

  ...The app should have the following features: - Ability to capture uniform photos and store them in an organized manner - Integration with Excel to keep records of the uniforms - User-friendly interface for easy navigation and management of inventory - Ability to search and filter inventory based on different criteria - Secure login and access control to protect sensitive information Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Android app development - Experience with integrating apps with Excel or other database systems - Knowledge of UI/UX design principles for creating a user-friendly interface - Strong problem-solving and troubleshooting skills - Attention to detail to ensure accurate record-keeping Please note that while I have s...

  €311 (Avg Bid)
  €311 Průměr. nabídka
  13 nabídky

  For the development of a legal startup's web platform, we're looking for developers proficient in HTML/CSS/JavaScript for front-end development, ensuring a dynamic and responsive user interface. The back-end should ideally be built using Node.js or Python, leveraging frameworks like Django or Flask for rapid and efficient development. A strong understanding of database management using SQL (such as PostgreSQL) or NoSQL (like MongoDB) is essential. Additionally, experience with Python for AI components, particularly in claim screening, is crucial. We prioritize developers who can implement robust security measures and ensure scalability, possibly through cloud services.

  €3730 (Avg Bid)
  €3730 Průměr. nabídka
  31 nabídky

  NOTE: We have a limited budget for this project. I am looking for an Odoo developer to customize our manufacturing company setup. We need specific customizations in workflows and processes to optimize our manufacturing operations mainly. Some modules to be added or modified include manufacturing, inventory management, sales management, and purchase m...We prefer people who already have experience with similar projects. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Odoo and its manufacturing module - Experience in customizing workflows and processes - Proficiency in inventory management, sales management, and purchase management modules - Ability to create customized reporting and analytics - Familiarity with user interface and dashboard custo...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Průměr. nabídka
  18 nabídky

  ...a skilled GUI/UI designer to customize the interface of a web application. Skills and Experience: - Proficiency in web application GUI/UI customization - Experience in working with web application platforms - Ability to follow detailed specifications for design preferences - Strong expertise in creating visually appealing and user-friendly interfaces - Familiarity with product or service catalog functionalities Project Details: - The project involves customizing the GUI/UI of a web application. - The client has provided a detailed specification for the design preferences. - The main functionality to be implemented in the GUI/UI is a product or service catalog. - The designer should be able to create an intuitive and visually appealing interface for the catalog. -...

  €6 - €61
  Zapečetěný
  €6 - €61
  5 nabídky
  Simple website 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a freelancer to create a simple website for me. The website will serve as a comment page for a book. Design: landing page will be the cover of book with a single button to go to a forms page (PHP). Button will read: Co...three input fields: Name: (optional) Email: (optional) Comments: The information will be sent to my private email. I would like to see three (3) designs for the comment page. Required Features: - Basic features are enough for the website. Ideal Skills and Experience: - Experience in website design and development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Understanding of user experience and user interface design - Ability to create a clean and responsive website layout - Knowledge of database management and integration f...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Průměr. nabídka
  112 nabídky

  ...a skilled GUI/UI designer to customize the interface of a web application. Skills and Experience: - Proficiency in web application GUI/UI customization - Experience in working with web application platforms - Ability to follow detailed specifications for design preferences - Strong expertise in creating visually appealing and user-friendly interfaces - Familiarity with product or service catalog functionalities Project Details: - The project involves customizing the GUI/UI of a web application. - The client has provided a detailed specification for the design preferences. - The main functionality to be implemented in the GUI/UI is a product or service catalog. - The designer should be able to create an intuitive and visually appealing interface for the catalog. -...

  €6 - €61
  Zapečetěný
  €6 - €61
  6 nabídky

  We are seeking a skilled web developer to create a website interface that interacts with the Interactive Brokers Client Portal API. The goal is to build a user-friendly platform that allows seamless integration with the Interactive Brokers trading functionalities. Key Requirements: Interactive Brokers API Knowledge: The ideal candidate should have experience working with the Interactive Brokers Client Portal API. Familiarity with its endpoints, authentication, and data retrieval is essential. User Authentication: Implement a secure user authentication system that allows users to log in using their Interactive Brokers credentials. Account Information: Display relevant account information such as balances, positions, and transaction history retrieved from the ...

  €970 (Avg Bid)
  €970 Průměr. nabídka
  58 nabídky
  build crypto wallet to exchange 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a skilled developer to build a crypto wallet that will integrate Bitcoin. The wallet interface does not have a specific design in mind, but I have some ideas that I would like to discuss with the designer. The wallet will require both trading and security features. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in cryptocurrency integration and blockchain technology - Experience in designing user-friendly interfaces for crypto wallets - Knowledge of trading and security features in crypto wallets - Strong problem-solving and communication skills.

  €704 (Avg Bid)
  €704 Průměr. nabídka
  12 nabídky
  Shadowsocks ios and android app 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a skilled app developer to create a Shadowsocks app for both iOS and Android platforms. The app sh...developer to create a Shadowsocks app for both iOS and Android platforms. The app should have advanced features such as auto-reconnect and split tunneling. Design: - I am open to any design and layout for the app interface, so feel free to be creative and innovative. Programming Language: - The preferred programming language for the iOS version of the app is Swift. Skills and Experience: - Proficiency in Swift (iOS) development is a must. - Experience with Shadowsocks or VPN app development is highly preferred. - Strong knowledge of app design principles and user interface (UI) development is required. - Familiarity with Android developme...

  €688 (Avg Bid)
  €688 Průměr. nabídka
  34 nabídky

  I need an Android application using Java that allows users to play the game Hangman. The app will have a user-friendly interface and multiple features to enhance the gaming experience. For detailed description please see the attached file.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Průměr. nabídka
  6 nabídky
  Website Design 6 dní left

  ...experience. Design Preferences: - I do not have any specific design guidelines or preferences. I am open to any creative suggestions and ideas. Features and Functionalities: - I would like to have a contact form on the website to allow visitors to easily get in touch with me. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing portfolio websites - Strong understanding of user experience and user interface design - Proficiency in HTML, CSS, and other relevant web design languages - Ability to create visually appealing and modern designs - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a talented website designer with a passion for creating stunning portfolio websites, I would love to discuss this project with you. Please provide examples ...

  €242 (Avg Bid)
  €242 Průměr. nabídka
  50 nabídky
  Website making 6 dní left

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website for me. - The website should have a user-friendly interface, allowing customers to browse and purchase products easily. - I am open to any design or features, so I am looking for a developer who can provide creative suggestions and ideas to enhance the website. - I already have both the domain and hosting, so the developer will only need to focus on building the website. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in e-commerce website development - Strong understanding of user experience design - Ability to work with existing domain and hosting services

  €3002 (Avg Bid)
  €3002 Průměr. nabídka
  53 nabídky

  ... contact, showcase our portfolio of 4 products and a user login area where an ArcGIS app will be loaded. Preferred Color Scheme: Yes, we have a preferred color scheme and branding guidelines. Features and Functionality: Login where an ArgGis app will be loaded and for the institutional and portfolio pages we are open to suggestions and would like the designer to provide their expertise in determining the specific features and functionality of the website. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in website design and development and ArcGIS app integration. - Experience in creating multi-language websites - Knowledge of branding and color scheme implementation - Ability to create a visually appealing and user-friendly interface - Creative mindset and abilit...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Průměr. nabídka
  42 nabídky

  I am looking for a freelancer who can help me with a project involving the STM32G0 microcontroller. Specific Requirements: - Familiarity with STM32G0 microcontroller and its HAL library - Experience in interfacing microcontrollers with motor drivers - Proficiency in C programming language Skills and Experience Required: - Strong knowledge of STM32G0 microcontroller and its HAL library - Experience in working with motor drivers and encoders - Proficiency in C programming language If you have expertise in these areas and are interested in working on this project, please submit your proposal.

  €106 (Avg Bid)
  €106 Průměr. nabídka
  18 nabídky
  Ai messages Bot 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...filter suggested - Message the user and provide relevant information - Engage users in conversations and provide personalised recommendations - Book an appointment - Send automated messages and notifications - Integrate with existing systems and databases to retrieve and update information Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing AI bots for messaging platforms such as Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Reddit, telegram - Strong knowledge of natural language processing and machine learning algorithms - Experience in integrating APIs and working with data from social media platforms - Ability to create a user-friendly interface for managing the bot's responses and behavior - Understanding of privacy and security considerations when handli...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Průměr. nabídka
  6 nabídky
  website built 6 dní left

  I am looking for a skilled web developer who can build an E-commerce website using WordPress. The ideal candidate should have experience in designing and developing E-commerce websites on the WordPress platform. Requirements: - Build an E-commerce website using WordPress - Develop a user-friendly interface and navigation - Integrate payment gateways for secure online transactions - Implement product catalog and inventory management system - Optimize the website for search engines (SEO) - Ensure the website is responsive and compatible with different devices - Provide a seamless shopping experience for customers Additional Information: - The website should have a professional and modern design that reflects our brand identity - We need branding and design elements created f...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Průměr. nabídka
  77 nabídky

  Must have prior experience with this specific issue: Forminator registration forms to register a customer and an affiliate interfere with and override the WordPress New User registration email notification for WooCommerce New User Account and WooCommerce Affiliates for WooCommerce: Affiliate Welcome Email. Specifically, when Forminator is disabled the correct Affiliate Welcome email notification is sent out but it is noted that the new account email notification that is being sent out with Forminator disabled is not the WooCommerce new account email notification but one of these variants: 1. Dear ..., Your account on Boupon has been activated! Please find your login details below. Login page: ... Username: ... Password: Use the password that you submitted when registering ...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Průměr. nabídka
  46 nabídky
  App Design 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  I am looking for a skilled app designer to create a mobile application for both iOS and Android platforms. The main purpose of the app is to provide entertainment to users. The ...create a mobile application for both iOS and Android platforms. The main purpose of the app is to provide entertainment to users. The app will require more than 10 screens/pages to properly showcase the various features and functionalities. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in app design for both iOS and Android platforms - Strong understanding of user experience and user interface design principles - Ability to create visually appealing and interactive designs - Experience in designing entertainment-based apps - Familiarity with designing apps with a large...

  €1053 (Avg Bid)
  €1053 Průměr. nabídka
  82 nabídky

  ...Develops functionalities related to data retrieval and storage. 2. Service/Data Logic: - Implements data-related logic, including the AuthService and RegService. - Ensures secure handling of user authentication and registration processes. 3. : - Serves as the starting point of the application. - Orchestrates the initialization of essential components. 4. Config/Configuration Files: - Contains configuration files that define crucial settings for the project. 5. Model/User Model: - Defines the user model, outlining attributes and behaviors. - Establishes the structure for user registration and related processes. 6. Route/Handling Routing: - Manages routing logic to direct incoming requests to the appropriate controllers. 7. Templat...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Průměr. nabídka
  14 nabídky

  ...All Crypto Dev Trailblazers! ?? Ready to dive into the world of decentralized finance? We've got a groundbreaking opportunity for YOU! ?? ? Introducing: Crypto Swap Mobile App & Web Platform Project ?? ? Project Highlights: - Develop a cutting-edge mobile app for Android & iPhone ?? - Kickstart with a sleek web version ?? - Integration of Web 3 wallets for seamless transactions ?? - Design a user-friendly swap website with commission functionality ?? - Swap major cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, EVM tokens, and more! ?? ? Budget Alert: Top-end budget $300 - No Higher! ?? ? Why this gig is a game-changer: - Gain hands-on experience in the booming world of crypto development ?? - Your creation will empower users to swap assets effortlessly! ?? - Be part of pio...

  €246 (Avg Bid)
  €246 Průměr. nabídka
  34 nabídky

  ...purpose of the website is to advertise our family business, which is valuing and marketing for law firms. Inspiration: - The client is open to the designer's suggestions and does not have specific examples of websites they admire. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing and developing e-commerce websites with a classic and elegant aesthetic. - Strong knowledge of user interface and user experience design principles. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with e-commerce platforms and payment gateways. - Attention to detail and ability to create visually stunning designs. If you are a creative and experienced web designer who can bring the client's vision to life, we would love to hear from you. Please prov...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Průměr. nabídka
  81 nabídky

  ...real-time, providing them with updates on the location and status of their vehicles. - Integration with payment gateways: The website should be integrated with the Stripe payment gateway for seamless and secure payments processing. In terms of user interface design, I would require complete assistance. The developer should be able to design a user-friendly and visually appealing interface for the website. The preferred payment gateway for this project is Stripe. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in web development and designing user interfaces - Proficiency in integrating payment gateways, specifically Stripe - Knowledge of real-time tracking systems - Familiarity with auto transport industry and understanding of the specific require...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Průměr. nabídka
  66 nabídky

  ...Features: - User Profiles - Integration: - Not sure about specific external services or APIs We are looking for a skilled app developer to create a custom consignment app for both iOS and Android platforms. The app should have a user-friendly interface and include the following features: - User Profiles: Allow users to create and manage their profiles, including personal information and preferences. We are open to integrating the app with specific external services or APIs, but we are not sure about the specific requirements at this time. We are looking for a developer who has experience in developing similar apps and is capable of handling any necessary integrations. We are currently using an excel spreadsheet so we already have data we are just look...

  €681 (Avg Bid)
  €681 Průměr. nabídka
  78 nabídky
  €466 Průměr. nabídka
  1 nabídky

  A mobile application deve...store, allowing them to subscribe to a limited-time package. After the period ends, they cannot browse the application except after making a purchase again, meaning a subscription system linked to the store. Subscriptions are linked to Apple developer account in the Subscriptions section. The source code for the application "IOS" is ready, and the only requirement is to add the subscription interface for new users who do not have a subscription. The work is required for IOS . A sample image is attached as an example of the required work, it will be better if you can make it exactly as it showing in the photo. I will provide you with the necessary details and information from my developers accounts on Apple without the need to access my accou...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Průměr. nabídka
  25 nabídky

  Project Title: Mobile App for a Permanent Light Company I am looking for a skilled mo...do have some ideas for the features of the app. I would like to discuss these ideas further with the developer. Main Purpose: - The main purpose of the mobile app is to offer a service to our target audience. Target Audience: - The target audience for the mobile app is professionals in a particular field. Ideal Skills and Experience: - Experience in mobile app development - Knowledge of user interface design - Ability to incorporate service-oriented features into the app - Understanding of the needs and preferences of professionals in a particular field If you are a mobile app developer with a creative mind and the skills to bring my ideas to life, I would love to discuss the project ...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Průměr. nabídka
  65 nabídky

  ...hear about ideas for improvement. - Use slick and show a slideshow with controls for user voting - Display the images in a grid and all of them have captions showing. the captions rotate automatically with a dynamic delay which depends on the length of the caption string. Allowing user to have roughly the right amount of time to read each one. - on Hover the voting mechanism is displayed. A simple heart would suffice. Each user gets one vote by adding a heart. Each caption shows how many hearts it has received. - this interface also allows user to submit their own caption for the image. When that text field receives focus, or user types in it, we may need it to get larger if they are going to write longer captions. - For marketing purposes I...

  €2756 - €4593
  Doporučené Zapečetěný
  €2756 - €4593
  28 nabídky
  Trophy icon New Digital Menu 2 dní left

  I am looking for a freelancer who can Re-create a new digital menu for my Nutritional Shake Bar. I have attached the 3 menu boards that I need recreated. I have also attached my logo to replace ...Needed: - Experience in designing and creating digital menus for bars or restaurants - Familiarity with the style and aesthetic of Nutritional Shake Bars - Ability to showcase the menu items in an attractive and visually appealing way - Understanding of the limited number of menu items (3) and how to present them effectively on a digital menu - Attention to detail and ability to create a user-friendly interface for customers to navigate the menu easily If you have the skills and experience required, please submit your proposal along with examples of your previous work in designi...

  €55 (Avg Bid)
  Zaručené
  €55
  30 příspěvky

  Website for a gaming focused Digital Marketing Company - Main goal: To showcase our services - Specific features: - Case studies - Deck - Estimated number of pages: 1-5 Ideal skills and experience for the job: - Web design and development - Experience in creating websites for digital marketing companies or gaming industry - Knowledge of showc...Specific features: - Case studies - Deck - Estimated number of pages: 1-5 Ideal skills and experience for the job: - Web design and development - Experience in creating websites for digital marketing companies or gaming industry - Knowledge of showcasing services and creating visually appealing case studies - Familiarity with creating decks for presentations - Understanding of user experience and user interface desi...

  €138 (Avg Bid)
  €138
  10 příspěvky
  Proprietary program 6 dní left
  OVĚŘENÉ

  ...Windows Main Function: - The main function of the program is automation User-Friendly Interface: - The program should have a user-friendly interface Skills and Experience: - We are seeking an experienced developer who has expertise in developing proprietary programs for Windows operating system - The ideal candidate should have a strong background in automation and be able to create a user-friendly interface for the program - Knowledge of programming languages and frameworks suitable for Windows development is required - Experience in designing and developing software with automation capabilities is highly preferred Deliverables: - A fully functional proprietary program compatible with Windows - A user-friendly interface that a...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Průměr. nabídka
  13 nabídky

  Nejlepší články z komunity user interface ia