Dokončeno

Import a CSV file with 250 email addresses into hmail

I need someone to import a CSV file with 250 email address into hmail. I found a VBS script online, but I don't have time to do it myself.

Dovednosti: Visual Basic

Zobrazit více: ssis import xml, php import excel mysql, asp import csv access, aspnet facebook import email addresses, pligg rss import allow html, import cost calculation, simple mysql import, free import yahoo contacts php, import wiktionary xml dump

O zaměstnavateli:
( 12 recenzí ) DIberville, United States

Identifikační číslo projektu: #10722697

Uděleno uživateli:

$25 USD za 1 den
(0 recenzí)
0.0